Vaikeat lasten hammasongelmat lisääntyneet: suomalaisinnovaatio pitää hammaspeikon loitolla

Vaikeat lasten hammasongelmat lisääntyneet: suomalaisinnovaatio pitää hammaspeikon loitolla

HUSin sairaalaan tulee uusia lähetteitä lasten nukutushammashoitoon noin 150 kuukaudessa. Määrä on kasvanut vuositasolla noin neljänneksen koronavuosia edeltävältä ajalta. Tutkijoiden mukaan lapsilla jopa 20 %:lla on suussaan erityisen virulentti Mutans-streptokokki (S. mutans) -kanta, jolla on tavanomaista parempi kyky aiheuttaa kariesta. Suomalaistutkijoiden kehittämästä Lumoral -menetelmästä on nyt julkaistu lasten tarpeisiin soveltuva versio. Lumoral Junior tehostaa lasten suunhoitoa ja luo hyvät lähtökohdat myös aikuisiän suunterveydelle. Tutustu Lumoral Junior -tuotteeseen tästä.

Suun sairaudet poikkeavat monista sairauksista siinä, että ne ovat valtaosaltaan itse ehkäistävissä. Hampaiden reikiintyminen ja ientulehdus ovat tästä huolimatta lapsillakin hyvin tavallisia sairauksia. Vaikuttamalla suussa oleviin olosuhteisiin ruokavalion, suuhygienian ja fluorin avulla voidaan lapselle turvata hyvä suun terveys melko yksinkertaisilla päivittäisillä toimilla.  

– Suun terveys on tasapaino sairaudelta suojelevien ja sille altistavien tekijöiden välillä. Reikiintymiseltä suojelevat säännölliset ruokailutavat, huolellinen hampaiden mekaaninen puhdistaminen niiden pinnalla elävistä bakteereista ja fluorin säännöllinen käyttö, kuvailee HUS:n Uuden lastensairaalan lasten hammaslääkäri Heikki Alapulli.

Altistavia tekijöitä hammas- ja suusairauksille ovat tiheä hiilihydraattipitoisen ruoan tai juoman nauttiminen ja kehno suuhygienia. Tähän saumaan iskee uusi Lumoral Junior – lasten tarpeisiin kehitetty antibakteerinen suun puhdistusmenetelmä.

– Meille tulee juuri nyt hyvin paljon pieniä lapsia, joiden hampaat ovat erittäin huonossa kunnossa. Kaikki keinot, joilla lasten hampaiden omahoitoa saadaan tehostettua ovat siksi erittäin tervetulleita, jatkaa Alapulli.

Alapullin mukaan erityisesti nukutukseen tulevien lapsipotilaiden määrä on HUSin sairaanhoitopiirin alueella ollut voimakkaassa kasvussa. Sairaalaan tulee uusia lähetteitä lasten nukutushammashoitoon noin 150 kuukaudessa. Määrä on kasvanut vuositasolla noin neljänneksen koronavuosia edeltävältä ajalta. Myös Pirkanmaalla lasten nukutuksessa tehtävien hammashoitojen määrä on lisääntynyt merkittävästi. 

HUS:n Uuden lastensairaalan lasten hammaslääkäri Heikki Alapulli.

Suun bakteerit kuriin

S. mutans on yksi yleisimmistä hampaiden reikiintymistä aiheuttavista bakteerilajeista. Jotta nämä bakteerit eivät lisääntyisi ja vaurioittaisi lapsen herkkiä hampaita, tarvitaan hyvää suuhygieniaa. Huolellinen mekaaninen hampaiden puhdistus harjaamalla ja fluorihammastahnaa käyttämällä ovat lasten suuhygienian perusta. Tehokkainkaan mekaaninen hampaiden harjaus ei kuitenkaan aina riitä.

Lumoral Junior tehostaa lasten suun omahoitoa ja soveltuu erityisesti niille lapsille, joilla on alttius reikiintymiselle, alkavia reikiä tai voimakas S. mutan -bakteerikanta suussaan. 

Vuonna 2017 julkaistussa ruotsalaistutkimuksessa mukana olleilla lapsilla jopa 20 %:lla oli suussaan erityisen virulentti S. mutans -kanta, jolla oli tavanomaista parempi kyky kiinnittyä hampaaseen ja sietää happamia suun olosuhteita sekä aiheuttaa enemmän kariesta. Ominaisuuksia, jotka ovat haasteellisia perinteisille karieksen hallinnan keinoille.

– Antibakteerinen suunhoitomenetelmä ei korvaa perinteistä suun omahoitoa, eli hampaiden harjausta fluorihammastahnalla ja hammasvälien puhdistamista, mutta voi innostaa ja aktivoida lapsia ja vanhempia pitämään parempaa huolta hampaistaan, Alapulli sanoo.

Päävastuu lasten hampaiden puhtaanapidosta on silti aina aikuisella – vähintään alakoulun 3. luokalle saakka.

– Sitä mukaa kun lapsen käsien motoriset taidot kehittyvät, vastuuta hampaiden puhdistamisesta voi vähitellen siirtää lapselle itselleen. Mutta perään katsomista lapsen suun omahoito kaipaa koko alakouluiän – ihan 12–13-vuotiaaksi asti, Alapulli korostaa. 

Antibakteerinen hoito tepsii, kun mekaaninen puhdistus ei riitä

Lumoral Junior vähentää plakin muodostumista, ja sitä voidaan käyttää bakteerien aiheuttamien suusairauksien, kuten karieksen ja ientulehduksen ehkäisyyn, Sitä voidaan käyttää myös kemoterapiasta johtuvan suun mukosiitin ehkäisyyn. Laite on tarkoitettu säännölliseen käyttöön. Käyttösuositus hampaiden reikiintymisen ehkäisyyn on vähintään kaksi kertaa viikossa. 

Lumoral Junior on tarkoitettu yli 3-vuotiaille – tyypillinen ikäryhmä laitteen käytölle on 4–12-vuotiaat lapset. Lumoral Junioria on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yhdessä valoaktivoitavan, plakkiin kiinnittyvän Lumorinse-suuhuuhteen kanssa.

– Lumoral Junior tehostaa lasten hampaiden omahoitoa myös silloin, kun perinteiset keinot eivät riitä tai olemassa oleva suun sairaus vaatii suun omahoidolta enemmän kuin pelkän hampaiden mekaanisen puhdistamisen, toteaa Tommi Pätilä, HUS lastensairaalan kirurgi ja antibakteerisen suunhoitomenetelmän yksi kehittäjistä.

– Harjaaminen on tärkein osa hammashoitoa. Täytyy kuitenkin muistaa, että harjaamalla saamme parhaimmillaankin vain 50–60 % plakista poistettua. Antibakteerisen menetelmän avulla saadaan hampaiden plakki poistettua erittäin tehokkaasti, mutta silti hellävaraisesti. Myös uuden plakin muodostuminen hidastuu, Pätilä jatkaa.

 

Kuvassa Tommi Pätilä, HUS lastensairaalan kirurgi ja antibakteerisen suunhoitomenetelmän yksi kehittäjistä.

Terve suu suojaa myös sydäntä

On tärkeää, että lapsen pysyvät hampaat pääsevät kehittymään ilman kariestartuntaa. Tällöin on erittäin todennäköistä, että lapsi pärjää hyvin suunterveyden kannalta myös jatkossa. Tämä suojaa lasta myös aikuisiän sydän- ja verisuonitaudeilta. 

Alapulli muistuttaa, että moniin pitkäaikaissairauksiin liittyy kohonnut suusairauksien riski ja että suusairauksista suurin osa on biofilmiperäisiä. Juuri tähän Lumoral Juniorin antibakteerinen vaikutus tehoaa. 

Reikiintymisen lisäksi myös ientulehdus on osalla lapsia yleistä, mikäli hampaita ei puhdisteta riittävän huolellisesti. Hyvä suun terveys on eduksi myös perussairauden hoidon kannalta. Heikko suuhygienia lapsuusiässä sen sijaan voi olla askel kohti aikuisuusiän vakavaa iensairautta eli parodontiittia. 

– Varhain opitut tavat ja tottumukset säilyvät, ja lapset oppivat nopeasti, että harjaus aamuin illoin kuuluu arkirutiineihin. Esimerkiksi sydänlapsen hammassairauksien ennaltaehkäiseminen on erityisen tärkeää, koska heillä on kohonnut karieksen riski verrattuna muihin lapsiin. Hyvä suuhygienia on myös hammasperäisen endokardiitin eli sydänläppätulehduksen ennaltaehkäisyssä tärkeimpiä toimia, johon vanhemmat ja lapsi voivat itse vaikuttaa, toteaa Alapulli   

Alapullin mukaan antibakteerisen hoidon yksi merkittävä etu on sen vaikutuksen selektiivisyys. Lumoral Junior iskee suun piilevään plakkiin ilman, että suun normaalifloora häiriintyy. Tässä Lumoral eroaa suun tulehduksia vähentävistä antimikrobisista suuhuuhteista, kuten klooriheksidiinistä.

– Kemialliset suuhuuhteet tuhoavat myös suun hyviä bakteereja, ja niiden pitkäaikaisessa käytössä suun bakteerit tottuvat niihin, sanoo Alapulli.

– Lumoral Junior-menetelmän käyttö helpottaa biofilmin mekaanista poistamista lapsen suusta ja on siten yksi osa lapsen suunterveyttä ylläpitävässä huolellisessa suun omahoidossa, hän jatkaa.

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.