Terve suu on hyvän elämän perusta

Suun ja hampaiden terveydellä on valtava vaikutus ihmisen yleisterveyteen ja hyvinvointiin. Hyvin hoidetut hampaat ja terve suu viestivät hyvästä elämänlaadusta ja tukevat tervettä itsetuntoa.

Huonosti hoidettu suu saattaa altistaa useille sairauksille. Jos haitalliset bakteerit pääsevät leviämään suun kautta elimistöön, ne voivat saada aikaan suurta tuhoa. Pahimmillaan hammassairaudet ja suun terveyteen liittyvät ongelmat altistavat sydän- ja verisuonitaudeille, keuhkosairauksille, reumalle ja diabetekselle. Hoitamattomina ongelmat voivat johtaa jopa yli 200 krooniseen sairauteen.

Ongelmien ennaltaehkäiseminen ja hoitaminen on siksi ensiarvoisen tärkeää. Mitä aiemmin ongelmat havaitaan, sitä vähemmällä vaivalla – ja myös edullisemmin – ne ovat korjattavissa.

Lähes puolet maailman ihmisistä kärsii suun terveyteen liittyvistä sairauksista.

(Lähde: WHO 2016)

Suurimmat uhkat suun terveydelle ovat hampaiden reikiintyminen eli karies ja pitkäaikainen tulehdustila hampaiden tukikudoksissa eli parodontiitti. Karies ja parodontiitti ovat yleisiä bakteerien aiheuttamia sairauksia, jotka myös usein ovat pitkään oireettomia niitä sairastavalle.

Ongelmia aiheuttavat myös ientulehdukset, hammaskiven muodostuminen sekä pahanhajuinen hengitys. Jopa joka toisen suomalaisen suussa muhii jonkinasteinen bakteerien aiheuttama tulehdus.

Joka toinen suomalainen aikuinen kärsii jonkinasteisesta bakteerien aiheuttamasta tulehdustilasta suussa.

(Lähde: Hammaslääkäriliitto 2022)

Koska suuri osa ongelmista on oireettomia, säännölliset hammastarkastukset ovat suun terveydenhoidon kannalta tärkeitä. Pelkät hammastarkastukset eivät kuitenkaan riitä, vaan terveelliset elämäntavat ja huolellisesti toteutettu ennaltaehkäisevä omahoito ovat vähintään yhtä tärkeitä.

Ientulehdus

Hammaskivi

Reikiintyminen

Parodontiitti

Pahanhajuinen hengitys

Suun ja hampaiden puhdistus

Terveelliset elämäntavat, huolellinen suuhygienia sekä säännölliset käynnit hammaslääkärillä ja suuhygienistillä auttavat ennaltaehkäisemään suun sairauksia. Tehokkaan itsehoidon kulmakiviä ovat hampaiden harjaaminen aamuin ja illoin sekä päivittäinen hammasvälien puhdistus. Lumoral-hoito kaksi kertaa viikossa tehostaa omahoitoasi merkittävästi.

Ota vinkit talteen

Viittaukset

De Freitas. L.F.; Hamblin, M.R. Proposed Mechanisms of Photobiomodulation or Low-Level Light Therapy. IEEE J Sel Top Quantum Electron, 2016, vol. 22, no. 3. https://doi.org/10.1109/JSTQE.2016.2561201

Eden, E. (2016). Evidence-Based Caries Prevention. pp. 1–10.

Hammaslääkäriliitto (2022). Suun terveys. Available from: https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveys, Accessed February, 2022.

Hentilä, J.; Laakamaa, N.; Sorsa, T.; Meurman, J.; Välimaa, H.; Nikinmaa, S.; Kankuri, E.; Tauriainen, T.; Pätilä, T. Dual-Light Photodynamic Therapy Effectively Eliminates Streptococcus Oralis Biofilms: Dual-light therapy, Photodynamic therapy, Streptococcus oralis, soft-tissue infections, alternative antimicrobial therapy. Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, 2021, vol. 24, pp. 484–487. https://doi.org/10.18433/jpps32084.

Nikinmaa, S.; Alapulli, H.; Auvinen, P.; Vaara, M.; Rantala, J.; Kankuri, E.; Sorsa, T.; Meurman, J.; Pätilä, T. Dual-light photodynamic therapy administered daily provides a sustained antibacterial effect on biofilm and prevents Streptococcus mutans adaptation. bioRxiv, 2020.01.09.899963. https://doi.org/10.1101/2020.01.09.899963

Nikinmaa, S.; Moilanen, N.; Sorsa, T.; Rantala, J.; Alapulli, H.; Kotiranta, A.; Auvinen, P.; Kankuri, E.; Meurman, J.; Pätilä, T. Indocyanine Green-Assisted and LED-Light-Activated Antibacterial Photodynamic Therapy Reduces Dental Plaque. Dentistry Journal, 2021, vol. 9, no. 5: 52. https://doi.org/10.3390/dj9050052

Nikinmaa, S.; Podonyi, A.; Raivio, P.; Meurman, J.; Sorsa, T.; Rantala, J.; Kankuri, E.; Tauriainen, T.; Pätilä, T. Daily Administered Dual-Light Photodynamic Therapy Provides a Sustained Antibacterial Effect on Staphylococcus aureus. Antibiotics, 2021, no. 10: 1240. https://doi.org/10.3390/antibiotics10101240

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (2019). Käypä hoito -suositus: Parodontiitti. Available from: https://www.kaypahoito.fi/hoi50086. Accessed February, 2022.
World Health Organization (2020). Oral Health. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health. Accessed February, 2022.
Yassaei, S.; Fekrazad, R.; Shahraki, N.; Shahraki, N. Effect of Low Level Laser Therapy on Orthodontic Tooth Movement: A Review Article. Journal of Dentistry (Tehran, Iran), 2013, vol 10. www.jdt.tums.ac.ir. Accessed June, 2019.