Home / Hampaiden reikiintyminen

 

Hampaiden reikiintymistä (kariesta) aiheuttavat tietyt bakteerilajit, jotka voivat muodostaa hiilihydraateista happamia yhdisteitä aineenvaihdunnassaan. Näillä bakteereilla on myös kyky kestää kestää happamia, matalan pH-arvon ympäristöjä. Reikiintyminen on pitkäaikainen prosessi, joka alkaa, kun happoa tuottavat bakteerit muodostavat plakkia hampaan pinnalle.

Mutans streptokokki-bakteerit on tunnistettu yhdeksi tärkeimmistä reikiintymistä aiheuttavaksi bakteeriksi. Sillä on hyvä biofilmin muodostuskyky ja erinomainen kyky muodostaa happamia yhdisteitä ja sietää matalan pH:n ympäristöä.

Nuori mies

Reikiintymistä aiheuttavat happoa tuottavat bakteerit

Kaikki alkaa plakin muodostumisesta

Karies  alkaa, kun mutans-streptokokkibakteerit saavat hiilihydraatteja juomista tai ruoasta. He prosessoivat näitä hiilihydraatteja energiaksi ja rakentavat monimutkaisista polysakkarideista rakenteen elinympäristönsä suojelemiseksi. Tätä rakennetta kutsutaan biofilmiksi tai hammasplakiksi. Plakin suojaamat bakteerit elävät monimuotoisissa yhdyskunnissa, joissa jokaisella lajilla on oma roolinsa.

Happo demineralisoi hampaan pintaa, sylki auttaa korjaamaan

Bakteerit vapauttavat happamia yhdisteitä, jotka alentavat pH-arvoa paikallisesti. Jos paikallinen pH laskee alle 5, hampaan kiille alkaa liueta. Sylki yrittää estää prosessin toimimalla puskurina, joka estää pH: n laskua. Syljen mineraalit alkavat uudelleen mineralisoida liuennutta kiillettä.

Streptococcus mutans

Streptococcus mutans-bakteereja hydroksiapatiittilevyn pinnalla

Kuinka ennaltaehkäistä reikiintymistä?

Kariesvaurion muodostumisen estämiseksi on tärkeää puhdistaa hampaiden pinnat perusteellisesti. Happamat juomat, sokeripitoiset välipalat ja tiheät ruokailuvälit voivat keskeyttää uudelleen mineralisoitumisen. Hammasystävällisiin ruokailutapoihin kuuluvat siis selkeät tauot ruokailujen välillä.

Lumoral auttaa reikiintymiseeen kolmella tavalla:

  1. Lumoral eliminoi tehokkaasti reikiintymistä aiheuttavat Streptococcus mutans-bakteerit
  2. Lumoral auttaa poistamaan plakin erittäin tarkasti
  3. Uusi plakki kehittyy hitaammin hampaan pinnalle

Lumoralilla on erinomainen antibakteerinen vaikutus mutans-streptokokki -bakteereihin. Se kykenee poistamaan jopa yksittäiset bakteerit hampaiden pinnalta. Lumoral vaikuttaa myös plakin suojassa oleviin bakteereihin, ja sen avulla plakki on myös helpompi harjata pois.
Tavanomaisen hampaiden harjauksen jälkeen jää yleensä jäännösplakkia. Kun Lumoralin avulla  jäännösplakin bakteerit saadaan eliminoitua, hampaiden pinta tuntuu tasaisemmalta ja liukkaammalta harjauksen jälkeen.

Voivatko jotkut ihmiset olla alttiimpia reikiintymiselle?

Joillakin ihmisillä on suussa aggressiivisempi bakteeripopulaatio kuin muilla. Samalla suuhygieniatasolla yksi voi kärsiä useista kariesvaurioista, kun toisella ei ole yhtään reikiä. Lumoral auttaa hallitsemaan kariesta aiheuttavaa bakteerikantaa, kun tarvitaan tehostettua suuhygieniaa.