Mikä aiheuttaa hampaiden reikiintymistä?

Hampaiden reikiintyminen eli karies on pitkäaikainen prosessi, joka alkaa kun happoa tuottavat bakteerit muodostavat plakkia hampaan pinnalle. Kariesta aiheuttavat tietyt bakteerilajit, jotka voivat muodostaa hiilihydraateista happamia yhdisteitä aineenvaihdunnassaan. Näillä bakteereilla on myös kyky kestää happamia, matalan pH-arvon ympäristöjä.

Mutans-streptokokkibakteeri (Streptococcus mutans) on tunnistettu yhdeksi tärkeimmistä reikiintymistä aiheuttavista bakteereista. Sillä on hyvä hammasplakin tai biofilmin muodostuskyky ja myös erinomainen kyky muodostaa happamia yhdisteitä ja sietää matalan pH-arvon ympäristöä.

Kaikki alkaa plakin muodostumisesta

Karies alkaa, kun mutans-streptokokkibakteerit saavat hiilihydraatteja ruoasta tai juomasta. Ne prosessoivat hiilihydraatteja energiaksi ja rakentavat monimutkaisista polysakkarideista rakenteen elinympäristönsä suojelemiseksi. Tätä rakennetta kutsutaan hammasplakiksi tai biofilmiksi. Plakin suojaamat bakteerit elävät monimuotoisissa yhdyskunnissa, joissa jokaisella lajilla on oma roolinsa.

Happo demineralisoi hampaan pintaa, sylki auttaa korjaamaan

Bakteerit vapauttavat happamia yhdisteitä, jotka alentavat pH-arvoa paikallisesti. Jos paikallinen pH laskee alle 5, hampaan kiille alkaa liueta. Sylki yrittää estää prosessin toimimalla puskurina, joka estää pH:n laskua. Syljen mineraalit alkavat uudelleen mineralisoida liuennutta kiillettä.

Näin ennaltaehkäiset hampaiden reikiintymisen

Jotta kariesvaurioita ei muodostuisi, on tärkeää puhdistaa hampaiden pinnat perusteellisesti. Happamat juomat, sokeripitoiset välipalat ja tiheät ruokailuvälit voivat keskeyttää uudelleen mineralisoitumisen. Hammasystävällisiin ruokailutapoihin kuuluvat siis selkeät tauot ruokailujen välillä.

Lumoral avuksi reikiintymisen ennaltaehkäisemiseen

Lumoral-hoito ennaltaehkäisee reikiintymistä kolmella tavalla:

  • Se eliminoi tehokkaasti reikiintymistä aiheuttavat haitalliset mutans-streptokokkibakteerit
  • Se auttaa poistamaan myös mikroskooppisen plakin erittäin tehokkaasti
  • Se hidastaa uuden plakin kehittymistä hampaan pinnalle

Lumoral-hoidolla on erinomainen antibakteerinen vaikutus mutans-streptokokkibakteereihin; se kykenee poistamaan jopa yksittäiset bakteerit hampaiden pinnalta. Lisäksi se vaikuttaa myös plakin suojassa oleviin bakteereihin ja helpottaa plakin harjaamista ja huuhtomista pois suusta.

Tavanomaisen hampaiden harjauksen jälkeen jää yleensä jäännösplakkia. Kun Lumoralin avulla jäännösplakin bakteerit saadaan eliminoitua, hampaiden pinta tuntuu tasaisemmalta, liukkaammalta ja kaikin tavoin puhtaammalta harjauksen jälkeen. Moni käyttäjä huomaa myös hampaiden värin vaalenevan, kun hampaiden pinnalla oleva värjäytynyt jäännösplakki saadaan kokonaan poistettua.

Tarve reikiintymiseltä suojautumiselle on yksilöllinen

Joillakin ihmisillä on suussa aggressiivisempi bakteeripopulaatio kuin muilla. Siinä missä yksi saattaa kärsiä kariesvaurioista useamminkin, toisella ei ole yhtään reikiä. Lumoral-hoito soveltuu niin ennaltaehkäisevään käyttöön kuin tilanteisiin, joissa tehostettu suuhygienia on tarpeen kariesta aiheuttavan bakteerikannan hallinnassa.