Metropolian plakkitutkimus päätökseen: Lumoral-laitteen käytöstä kahdesti viikossa on hyötyä perusterveillä ihmisillä

Metropolian plakkitutkimus päätökseen: Lumoral-laitteen käytöstä kahdesti viikossa on hyötyä perusterveillä ihmisillä

Metropolia-ammattikorkeakoulun suuhygienistiopiskelijoiden plakkitutkimus on valmistunut. Tutkimuksesta selviää, että Lumoral-laitteen käytöstä kahdesti viikossa on hyötyä perusterveillä ihmisillä. Tutkimus paljasti myös, että biofilmin väheneminen oli merkittävästi suurempi Lumoral-laitetta käyttäneiden koeryhmässä kuin kontrolliryhmässä.

Tutkimuksen toteuttivat Metropolia-ammattikorkeakoulun suuhygienistiopiskelijat Carolina Cavalcante Bitu, Panu Halen ja Susanna Lehti. Heidän ohjaajanaan toimi Metropolia-ammattikorkeakoulun lehtori, suuhygienisti ja tutkija Saila Pakarinen.Tutkimus toteutettiin osittain työelämäyhteistyönä terveysteknologiayhtiö Koite Health Oy:n kanssa.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää antimikrobisen Lumoral-menetelmän tehoa suun biofilmin vähentämisessä osana suun omahoitoa perusterveillä 18–70-vuotiailla vapaaehtoisesti tutkimukseen osallistuvilla.

Biofilmin hallinta on keskeisessä roolissa suun alueen sairauksien, kuten gingiviitin, parodontiitin ja karieksen ehkäisyssä. Opinnäytetyö tutki Lumoral-laitteen indosyaanivihreällä aktivoidun fotodynaamisen terapian mahdollisuuksia biofilmin hallinnassa mekaanisen poiston tukena. Lisäksi tutkittavien käyttökokemuksia Lumoral-laitteen käytöstä osana suun kotihoitoa analysoitiin laadullisin menetelmin, kerrotaan tutkimuksen esittelyssä.

Tutkimuksessa tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään, koe- ja kontrolliryhmään. Tutkimusjakson kesto oli yksi kuukausi. Tutkimuksen vertailukohteena oli kontrolliryhmä, joka sai vain suun omahoidon ohjeita. Koeryhmä sai suun omahoidon ohjeiden lisäksi Lumoral-laitteen sekä Lumorinse-tabletteja käytettäväksi kahdesti viikossa.

Biofilmin määrä mitattiin numeerisesti Rustogin indeksiä sekä plakki-indeksiä hyödyntäen, kerran tutkimuksen alussa sekä uudestaan kuukauden kuluttua. Tästä saatu aineisto analysoitiin määrällisin menetelmin. Lisäksi koeryhmän tutkittavilta kerättiin kirjallista arviointia heidän kokemuksistaan Lumoral-laitteen käytöstä.

Kaikki vastaajat kokivat Lumoral-laitteen käytön helpoksi. Enemmistö voisi käyttää Lumoralia osana suunhoidon rutiinejaan jatkossakin, mikä viittaisi siihen, että myös terveet aikuiset voisivat sitoutua Lumoralin käyttöön suun sairauksia ehkäisevänä omahoidon toimena.

Julkaisun pysyvä osoite on https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023052514067

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.

Äitienpäivä – Katso tarjoukset! Äitienpäivä – Katso tarjoukset!