Metabolisen oireyhtymän, glukoositasapainon ja lihavuuden yhteydet parodontaali-infektioon selvitetty

Metabolisen oireyhtymän, glukoositasapainon ja lihavuuden yhteydet parodontaali-infektioon selvitetty

 

Oulun yliopiston tuoreessa väitoskirjatyössä tutkittiin pitkäaikaisen metabolisen oireyhtymän ja sen eri osakomponenttien kuten hyperglykemian ja ylipainon yhteyttä vakavaan iensairauteen, parodontiittiin. Tutkimuksesta selvisi, että metabolisella oireyhtymällä on yhteys ienterveyteen ja alveolaariseen luukatoon.

Tuloksista voidaan tulkita niin, että niillä henkilöillä on lisääntynyt riski sairastua vakavaan iensairauteen parodontiittiin, joilla on metabolinen oireyhtymä tai jokin oireyhtymään liittyvä terveyttä uhkaava tekijä, kuten korkea verensokeri eli hyperglykemia tai ylipainoa.

Metabolinen eli aineenvaihduntaan liittyvä oireyhtymä tarkoittaa tilaa, jossa samalla henkilöllä on useita terveyttä uhkaavia häiriöitä yhtä aikaa. Sen aiheuttaa keskivartalolihavuus perinnöllisesti alttiille henkilöille. Perinnöllinen taipumus on oireyhtymässä yleinen. 

Metabolisessa oireyhtymässä esiintyy yhtä aikaa häiriö verensokerissa, veren rasvoissa ja verenpaineessa. Kansainvälisesti on sovittu, että jos alla mainituista viidestä ehdosta kolme toteutuu, tilaa kutsutaan metaboliseksi oireyhtymäksi.

Väitöskirjatutkimuksen tulosten mukaan erityisen vahingollista parodontaaliterveydelle ovat painonnousu ja glukoosinhallinnan heikkeneminen. Tutkimus osoittaa myös, että tupakoinnilla sekä metabolista oireyhtymää sairastavan henkilön sukupuolella on vaikutusta riskiin sairastua vakavaan iensairauteen.

Vaikka metabolinen oireyhtymä ja sen osatekijät ovatkin hyvin yleisiä, niiden pitkäaikaisia vaikutuksia ienterveyteen tunnetaan huonosti, sillä tähänastiset tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia ja pitkittäistutkimuksia aiheesta tarjolla vain niukasti.

Aineenvaihduntasairauksien yhteys parodontiittin näyttäisi tutkijan mukaan olevan monimutkaisempi kuin mitä sen on aiemmin oletettu olevan. Monimutkaisuuteen näyttää liittyvän sekä biologisia että käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä, väitöskirjassa todetaan.

***

HLL Paula Tegelberg väitteli metabolisen oireyhtymän yhteydestä parodontiittiin pe 16.6.2023 Oulun yliopistossa. Vastaväittäjä toimii dosentti Hellevi Ruokonen (Pää- ja kaulakeskus, Suu- ja leukasairauksien linja, HUS) ja kustoksena professori Pekka Ylöstalo (Väestöterveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto).

Väitöskirjan aiheena oli Metabolinen oireyhtymä ja parodontaali-infektio – tuloksia Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966-tutkimuksesta.

 

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.

Naistenpäivä – Katso tarjoukset! Naistenpäivä – Katso tarjoukset!