Home / Miksi Lumoral?

Suun terveys vaikuttaa yleisterveyteen.

Hammaslääketieteessä suurimmat pulmat aiheutuvat hampaiden reikiintymisestä eli karieksesta sekä parodontiitista, joka on hampaiden tukikudosten pitkäaikainen tulehdus. Nämä ovat bakteeribiofilmien aiheuttamia sairauksia. Nämä sairaudet ovat yleisiä, mutta usein pitkään oireettomia. Niinpä suurella osalla aikuisista on suussaan jonkinasteinen bakteeribiofilmin aiheuttama tulehdustila. Oireettomuuden vuoksi suun säännöllinen tarkistuttaminen ammattilaisella on olennaista. Lumoral auttaa biofilmin hallinnassa. Iensairaudet assosioituvat useiden kroonisten sairauksien kehittymiseen ja pahenemiseen. Tällaisia sairauksia ovat sydän- ja verisuonitaudit, krooniset keuhkosairaudet, reuma ja diabetes. Vaikka Lumoral-hoidolla saavutetaan parempi suuhygienia ja siten voidaan vähentää suun sairauksia, tavoitteena on parantaa kokonaisterveyttä.

Biofilmi on monimuotoinen

Bakteeribiofilmi on erilainen karieksessa ja parodontiitissa. Kehittynyt biofilmi on satojen erilaisten bakteerien muodostama yhteisö, jossa kaikille yhteisön jäsenille muodostuu oma ekologinen lokero. Monimuotoisessa yhteisössä ravinnon pilkkomista ja metaboliaa voidaan jakaa eri lajien kykyjen mukaan ja bakteerit ovat hyvässä suojassa biofilmin muodostamassa ulkoisessa rakenteessa. Kariogeeninen, hampaiden reikiintymistä aiheuttava biofilmi on runsaasti hiilihydraatteja käyttävien, pääasiallisesti gram-positiivisten bakteerien muodostama yhteisö. Parodontiitissa biofilmi on taas kehittynyt gram-negatiivisten, proteiinin pilkkomiseen kykenevien lajien suuntaan. 

Karies tai parodontiitti ei ole koskaan yksittäisen bakteerin aiheuttama tila, vaan vaatii monimuotoisen biofilmin. Joillakin bakteereilla tiedetään kuitenkin olevan merkittävämpi rooli. Streptococcus mutans on tällainen bakteeri. Mutansilla vaikuttaisi olevan merkittävä rooli sekä karieksen että parodontiitin pahenemisessa. Lumoralin teho on erityisen hyvä Steptococcus mutans-bakteeria vastaan. 

Lumoral-menetelmä on tehokas Streptococcus mutans-bakteeria vastaan

Streptococcus mutans-bakteerilla on heikko kohta, johon Lumoral-menetelmä kohdistetaan. Mutansilta puuttuu katalaasi-entsyymi, jolla se voisi puolustautua menetelmältä. Lumoral on erittäin tehokas pienilläkin annoksilla yksittäisiä, ns. planktonisen muodon mutans-bakteereita vastaan tilanteessa jossa plakki ei ole vielä ehtinyt kehittyä. Tällöin pienikin määrä valotehoa riittää tappamaan mutans-streptokokit. Pidemmälle kehittyneessä plakissa antibakteerinen teho on myös erinomainen, mutta tällöin annosta täytyy suurentaa. Tämä johtuu siitä että bakteerit ovat paremmassa suojassa biofilmin rakenteessa. Bakteerien tottumista hoidolle ei ole havaittu eikä sellaisen uskota kehittyvän. Kysymyksessä on luonnollinen antibakteerinen tapahtuma, joka on ollut olemassa niin kauan kuin bakteereja on ollut. Lumoral-menetelmä on erinomainen keino karieksen ennaltaehkäisyyn ja tutkimukset karieksen hoitoon ovat alkamassa. Erityisesti gradus 1 karieksen reversio on mielenkiintoinen avaus.