Karies on yleisin syy iäkkäiden henkilöiden hampaiden poistolle

Karies on yleisin syy iäkkäiden henkilöiden hampaiden poistolle

Hammaspoistot ja ikääntyminen kulkevat tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan käsikädessä. Mitä iäkkäämmästä henkilöstä on kyse, sitä todennäköisempää on, että häneltä on poistettu hampaita tai häneltä joudutaan niitä poistamaan suusairauden seurauksena. Tutkimuksen mukaan kariesvauriot aiheuttavat eniten hampaiden poistotarvetta yli 60-vuotiailla.

Laajassa rekisteritutkimuksessa selvitettiin iäkkäiden potilaiden hammaspoistojen määriä ja syitä sekä näissä tapahtuneita muutoksia vuosina 2007–2015. Tutkimuksessa olivat mukana kaikki 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat (n = 216 059) Helsingin kaupungin julkisessa suunterveydenhuollossa 2007–2015 hoidetut potilaat. Potilaat jaettiin ryhmiin viiden ikävuoden välein.

– Väestön nopean ikääntymisen myötä julkisten suun terveydenhuoltopalvelujen kysyntä kasvaa. Vaurioituneet hampaat voivat aiheuttaa pitkäkestoisen tulehdusrasituksen vanhuudessa, raportissa kirjoitetaan

Ikääntyessä hampaan ytimen tulehdukset yleistyvät

Tutkimuksen tuloksista selviää, että iäkkäiden potilaiden ja hammaspoistopotilaiden määrät lähes tuplaantuivat yhdeksän vuotta kestäneen seurantajakson aikana, mutta poistopotilaiden osuus pysyi sunnilleen samana. Poistettavien hampaiden määrä per poistopotilas laski seuranta-aikana.

Tutkituille oli tehty keskimäärin 0,4 hammaspoistoa. Tutkituilla, joilta oli poistettu hammas, poistoja oli keskimäärin 1,7 per potilas.

Raportin mukaan potilaat, joilta poistetiin hampaita (n = 48 623), kuuluivat yleensä vanhimpiin ikäryhmiin. Yli 90-vuotiaiden ryhmästä yli neljännekselle oli tehty hammaspoisto. Nuorimmassa 60–65-vuotiaiden ryhmässä poistoja oli tehty hieman yli viidennekselle.

Kaikista hampaan poistoista (n = 82 677) tärkeimmät syyt olivat karies 29,5 %, apikaalinen parodontiitti 19,4 %, hampaan tai juuren osat 19,4 % ja parodontiitti 18,0 %. Tutkimuksesta selviää myös, että hampaan tai juuren osat olivat yleisin syy poistoon iäkkäimpien ryhmissä. Hampaan tai juuren osan poistojen osuus alkoi kasvaa 70-vuotiaista ylöspäin.

Koko tutkimusryhmässä hampaan ytimen tulehduksesta johtuvan apikaaliparodontiitin osuus poistosyynä kasvoi merkitsevästi yhdeksän vuoden aikana.

Vanhimmissa ikäryhmissä hampaan jäännös (hampaan tai juuren osat) oli etusijalla poiston syynä, kun taas apikaalinen parodontiitti oli kalenterivuosittain nousevassa trendissä.

Karieksen aiheuttamat hampaanpoistot olivat yleisiä kaikissa ikäryhmissä ja hampaan jäännöksen poistot olivat yleisimpiä vanhemmissa ikäryhmissä.

Vuonna 2007 toiseksi yleisin poistosyy karieksen jälkeen oli hampaan tai juuren osan poisto, kun taas 2015 apikaaliparodontiitti eli hampaan juuren tulehdus oli noussut kakkossijalle.

– Aikuisilla hampaan poistoa pidetään perusteltuna, mikäli hammas on hammashoidollisin keinoin hankalasti hoidettavissa kuntoon ja toimenpiteiden turvallisuudesta on ensin keskusteltu huolellisesti potilaan kanssa. Kivuton, tulehdukseton suu on myös vanhuusiässä tärkeä, erityisesti monisairailla potilailla, joilla on suuri riski ikään liittyviin yleissairauksiin tai jotka tarvitsevat antibiootteja ennen hampaan poistoa, raportissa todetaan.

Lähde:

Hiltunen K, Vehkalahti MM. Why and when older people lose their teeth: A study of public healthcare patients aged 60 years and over in 2007–2015. Gerodontology 2022. doi: 10.1111/ger.12657. 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.