Suunterveyspalveluihin haetaan lisää vaikuttavuutta – suositus yksilöllisistä tutkimus- ja hoitoväleistä valmisteilla

Suunterveyspalveluihin haetaan lisää vaikuttavuutta – suositus yksilöllisistä tutkimus- ja hoitoväleistä valmisteilla

Suun terveydenhuollon vaikuttavuutta voitaisiin parantaa kohdentamalla palveluja niitä eniten tarvitseville, totesi Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia Hammaslääkäripäivät 2022 -tapahtuman yhteydessä.

– Erityisesti niukat resurssit, kuten Kela-korvaukset tulisi kohdentaa niille, joilla on huono sosioekonominen asema ja alhaiset tulot. Korkeat asiakasmaksut terveyskeskuksissa ovat pienituloisille iso este hoitoon hakeutumisessa, sanoo Itä-Suomen yliopiston professori Liisa Suominen.

Asiantuntijoiden mukaan vaikuttavuudella haetaan vastausta siihen, miten tiettyjä asioita tekemällä saavutetaan tavoitteet – terveyttä, hyvinvointia ja tasavertaisuutta. Suun terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointia tarvitaan entistä enemmän, kun on ratkaistava rajallisten resurssien kohdentamista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Väestöryhmien väliset erot suuria

Tutkimuksen mukaan ne, joilla on hyvä suunterveys tai parempi sosioekonominen asema käyvät useammin ja säännöllisemmin hoidossa kuin ne, joilla on huono suunterveys tai alhaisempi sosioekonominen asema.  Asiantuntijoiden mukaan palvelut tulisikin tämän vuoksi suunnata määrätietoisemmin niille, joilla paljon hoidon tarvetta.

Tutkimustietoa suun terveydenhuollon järjestelmätason vaikutuksista terveyden tuottamisessa on kuitenkin vielä vähän.

– Yksittäisten toimenpiteiden sijaan tulisi tutkia erityisesti pitkäaikaisia koko järjestelmän ja elinympäristön vaikutuksia, toteaa Suominen.

–  Suun terveydenhuollon palvelujen vaikuttavuus yksin on rajallista. Muut tekijät, kuten ympäristö, ovat määräävämpiä. Esimerkiksi lasten suunterveyden paranemiseen 1970-luvulta lähtien on luultavasti vaikuttanut enemmän fluorihammastahnan yleistyminen kuin järjestelmälliset suunterveyden palvelut, jatkaa Suominen.

Hammashoitoon valmisteilla suositus yksilöllisistä tutkimus- ja hoitoväleistä

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian ja Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin asettama asiantuntijaryhmä on parhaillaan laatimassa Hyvä käytäntö -konsensussuositusta, joka selkeyttäisi suunterveyden tutkimus- ja hoitovälejä valtakunnallisesti. 

Hyvä käytäntö -konsensussuositus pohjautuisi vahvemmin riskiarvioon ja auttaisi kohdentamaan suun terveydenhoidon tutkimuksia oikeille ihmisille oikea-aikaisesti. Sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 alussa. Tavoitteena on, että potilaat saavat hyvää hoitoa ja että suun terveydenhoidon palveluja käytetään tehokkaasti.

Suomessa neljännes suun terveydenhuollon toimenpiteistä on tutkimuksia ja hammastarkastuksia. Suun terveydenhuollossa tehdään vuosittain lähes 2,5 miljoonaa tutkimusta, ja suurin osa näistä julkisessa terveydenhuollossa.

– Tämä on tärkeä suositus, joka tukee suun terveydenhuollon terveyshyötyä tuottavaa ja oikeudenmukaista järjestämistä, toteaa Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen.

– Suunterveys on osa kokonaisvaltaista terveyttä, joten on luonnollista, että konsensussuositukseen osallistuu myös lääketieteen asiantuntijoita. Hammaslääkäriprofession aloitteesta ja johtamana pyrimme suositukseen, joka otetaan käyttöön koko Suomen julkisessa terveydenhuollossa, Komulainen jatkaa.

Suun tutkimukset halutaan kohdentaa yksilöllisesti niihin potilaisiin, joilla on suurimmat suun sairauksien riskitekijät tai yleissairauksien taakkaa. 

– Riskitekijöiden pohjalta suunniteltu tarkastus- ja hoitoväli auttaa estämään suun sairauksien etenemistä, ja siten parantaa suun terveyttä suuren riskin potilaalla. Toisaalta niillä potilailla, joilla sairauksien syntymisen tai etenemisen riski on pieni, vältetään tarpeettomia tarkastuskäyntejä, sanoo Apollonian puheenjohtaja Leo Tjäderhane.

Hammaslääkäripäivät on hammaslääketieteen suurin kongressi- ja näyttelytapahtuma Suomessa, joka järjestettiin tänä vuonna jo 83. kerran. Helsingin Messukeskuksessa 10.–11.11.2022 pidettävän tapahtuman koulutusohjelmasta vastasi Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ja näyttelyn järjesti Suomen Messut. Tapahtumapaikalla Messukeskuksessa vieraili torstaina 2 200 ja perjantaina yli 4 100 kävijää. Koite Health Oy oli mukana tapahtumassa Lumoral-tiiminsä kanssa osastolla 3a29.

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.