Maailman Sydänpäivä muistuttaa suunterveyden merkityksestä

Maailman Sydänpäivä muistuttaa suunterveyden merkityksestä

Kansainvälistä Maailman Sydänpäivää vietetään vuosittain syyskuun 29. päivä. Teemapäivän tavoitteena on kiinnittää huomio sydämiin ja kannustaa tekoihin sydänten terveyden hyväksi. Samalla se muistuttaa, että myös hyvä suuhygienia edesauttaa sydämen terveenä pysymistä.

Laaja tutkimustieto osoittaa, että hammas- ja suuperäiset bakteerit ovat yhteydessä moniin elimistön kroonisiin sairauksiin. Suun sairauksilla on yhteyksiä sydänsairauksien ohella muun muassa keuhkosairauksiin, diabetekseen ja aineenvaihduntaongelmiin terveillä ihmisillä.

Yli puolella suomalaisista on kroonisen iensairauteen, parodontiittiin liittyviä muutoksia ikenissään.Tämä tavallinen iensairaus voi hoitamattomana altistaa hampaiden menetykselle – mutta sillä on yhteys myös vakaviin sydäntapahtumiin. Tutkimuksen mukaan ensimmäinen sydänkohtaus tulee 30 % useammin parodontiittia sairastavalle kuin samanikäiselle ienterveelle.2

HUSin tutkija ja sydänkirurgi Tommi Pätilä havaitsee suunterveyden yhteyden sydämen hyvinvointiin konkreettisesti omassa työssään.  Vuonna 2016  hän päätti, että tilanteeseen täytyy saada muutos.

– Sydänkirurgina eteeni tulevat vaikeimmat sydän- ja verisuonitapaukset, joten samalla oppii arvostamaan huolellisen hammashygienian merkitystä, Pätilä korostaa.

Tästä lähti suomalaisen Koite Healthin matka suunterveyden innovaation kehitystyön parissa. Yhtiö kehittämä kaksoisvalohoitoon perustuva Lumoral-laitte eliminoi haitalliset bakteerit hampaista kohdennetusti.

Lumoral jatkaa siitä, mihin hammasharjan teho jää

Parodontiitti on bakteeriperäinen suun tulehdussairaus, joka tuhoaa hampaan kiinnityskudoksia. Toisin kuin ientulehdus eli gingiviitti, joka paranee jälkiä jättämättä, parodontiitti aiheuttaa pysyviä kudosvaurioita.

Pätilän mukaan yli 10 %:lla väestöstä on vaikea-asteinen parodontiitti suussaan.  Ikenien poimuinen pinta muodostaa jopa kämmenen kokoisen haavapinta-alan, ja vaikea-asteisessa tulehduksessa tulehtunut alue vastaisi laajaa haavaa. Lievemmissäkin tapauksissa tulehduksen vaivaama pinta-ala on merkittävä. 

– Syventyneistä ientaskuista aiheutuu jatkuvaa bakteerien ja bakteerin osien kylvöä muualle elimistöön. Bakteerien kylvö aktivoi ja ylläpitää  tulehdusta elimistössä, joka selittää yhteyden, joka sydän- ja verisuonitaudeille sekä suun sairauksilla on, Pätilä kuvailee.

Pätilän mukaan suussa olevan tulehduksen hoitaminen ilman muuta vähentää merkittävästi riskiä monien kroonisten sairauksien ilmenemiseen, mutta myöntää, että vastaava tulehdus näkyvämmässä paikassa kehoa saisi monissa tapauksissa todennäköisesti paljon enemmän huomioita.

Hampaiden säännöllinen puhdistaminen harjaamalla ja hammasväliharjaa käyttämällä on tehokas tapa ehkäistä monia hammassairauksia, muttei suinkaan aina riittävä.

Tutkimusten mukaan paraskin hammasharja poistaa vain 65% plakista. Näennäisesti puhtaankin hampaan pinnalla on paljain silmin näkymätöntä mikroskooppista plakkia, jonka saadaan näkyväksi erilaisin väriainein. Juuri tätä ominaisuutta hyödynnetään Lumoral-menetelmässä.

 – Mikroskooppinen plakki istuu esimerkiksi alkavan reiän päällä, edistäen reikiintymisen etenemistä. Se myös ärsyttää ikeniä altistaen ientulehdukselle ja jatkuvalle matala-asteiselle tulehdukselle. Lumoralin avulla tällainen plakki saadaan hampaan pinnalta eliminoitua, Koite Health Oy:n toimitusjohtaja Sakari Nikinmaa kuvailee.

Lumoral on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joilla perinteinen suun hygienian hoito ei tuota toivottavaa tulosta, tai joille suunsairaudet ovat erityinen terveydellinen riskitekijä. Tällainen ongelma on usein esimerkiksi kroonista parodontiittia sairastavilla potilailla, mutta toisinaan myös henkilöillä, joilla on toistuvaa kariesmuodostumista huolimatta hyvin toteutetusta hammashygieniasta.

Avuksi sydänlasten kariekseen

Lapsilla karieksen ja ientulehduksen muodostuminen on hyvin tavallista. Sydänlapsen ollessa kyseessä hammassairauksien ennaltaehkäiseminen on erityisen tärkeää, koska heillä on kohonnut karieksen riski verrattuna muihin lapsiin.  

– Koska sydänlapsilla pulmat ovat monesti merkittävästi tavallista suurempia, suun hoito saattaa jäädä heidän kohdallaan lapsipuolen asemaan. Lapsen taistellessa pitkiä aikoja elämästään pienemmät ongelmat eivät välttämättä tunnu tärkeiltä. Toisaalta suun terveyden merkitystä ei korosteta riittävästi, myöntää Pätilä.

Pätilän mukaan lapsilla, joilla on synnynnäinen sydänvika, on monesti myös heikompi suun terveys verrattuna terveisiin lapsiin. Toisaalta sydänlasten hammashuolto voi olla ongelmallista, koska osalla heistä on suurentunut hammaslääkäripelko ja siten vaikeampaa hakeutua hammashoitoon.

– Sydänlasten tulisi pystyä nauttimaan optimaalisesta suun terveydestä. Ennaltaehkäisevä hoito on kaiken perusta. Vaikka sydänlapsia hoidetaan osin erikoissairaanhoidossa, on perusterveydenhuollon hammaslääkäreillä myös tärkeä rooli sydänlasten suun hoidossa. Heidän täytyy toteuttaa ennaltaehkäisy ja hoitaa hammassairaudet niiden ilmaantuessa, Pätilä sanoo.

Hyvät hammashoitotavat pienestä pitäen

HUS:n Uuden lastensairaalan lastenhammaslääkäri Heikki Alapulli muistuttaa että ientulehdus on myös lapsilla yleistä, mikäli hampaita ei puhdisteta riittävän huolellisesti. Ientulehdus aiheuttaa elimistöön matala-asteista tulehdusta, jonka aikuisilla tiedetään olevan riskitekijä sydän- ja verisuonisairauksille.

Heikko suuhygienia lapsuusiässä voi olla askel kohti aikuisuusiän parodontiittia.

– Aikuisiän suusairauksien ennaltaehkäisyssä lapsena opitut hyvät suuhygieniatavat ovat tärkeitä, korostaa Alapulli.

Heikki Alapulli muistuttaa, että varhain opetetut hyvät hammashoitotavat kantavat pitkälle aikuisikään. On tärkeää, että lapsen hampaita aletaan puhdistamaan fluorihammastahnan kanssa heti, kun lapsen  ensimmäinen hammas puhkeaa suuhun. Tämä tapahtuu keskimäärin noin puolen vuoden iässä.

– Koska suu on herkkä alue, on tärkeää totuttaa lapsi suun puhdistamiseen mahdollisimman varhain. Lapsi tottuu suun käsittelyyn ja se muodostuu päivittäiseksi rutiiniksi, Alapulli sanoo.

Lumoral-menetelmän hän näkee tuovan lisäarvoa myös lasten suunterveyteen.

– Aihetta tutkitaan innokkaasti, mutta jo olemassa olevatkin tutkimukset antavat viitteitä sen kyvystä torjua tehokkaasti suun biofilmissä esiintyviä suunsairauksia aiheuttavia bakteereja.

Alapullin mukaan Lumoral-hoidon yksi merkittävä etu on vaikutuksen selektiivisyys. Lumoralin vaikutus kohdentuu pääosin suun haitallisia bakteereja vastaan. Tässä Lumoral eroaa suun tulehduksia vähentävistä antimikrobisista suuhuuhteista, kuten klooriheksidiinistä.

– Kemialliset suuhuuhteet tuhoavat myös suun hyviä bakteereja ja niiden pitkäaikaisessa käytössä suun bakteerit tottuvat niihin. Selektiivisyys on merkittävä etu Lumoral-hoidossa. Vaikka Lumoralia käytettäisiin pitkiäkin aikoja, niin se näyttäisi säilyttävän tehonsa, kuvailee Alapulli.

EHL Heikki Alapulli on lastenhammaslääkäri Uudessa Lastensairaalassa.

Lähteitä:

Suominen-Taipale L, Nordblad A, Vehkalahti M, Arpomaa A. Suomalaisten aikuisten suunterveys. Terveys 2000-tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja KTL B16/2004. 

Rydén L, Buhlin K, Ekstrand E, de Faire U, Gustafsson A, Holmer J, Kjellström B, Lindahl B, Norhammar A, Nygren Å, Näsman P, Rathnayake N, Svenungsson E, Klinge B: Periodontitis Increases the Risk of a First Myocardial Infarction. A Report From the PAROKRANK Study. 13.1.2016 Circulation. 2016;133:576–583 

Aiheesta lisää tästä 

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.