Lasten suunterveys huolettaa Isossa-Britanniassa: nukutushammashoitojen määrä kasvanut ”katastrofaalisesti”

Lasten suunterveys huolettaa Isossa-Britanniassa: nukutushammashoitojen määrä kasvanut ”katastrofaalisesti”

Isobritannialainen Oral Health Foundation -säätiö vaatii kiireellisiä toimia maansa lasten suunterveyden parantamiseksi. Tuore raportti osoittaa, että lasten hampaiden poistot yleisanestesiassa ovat lisääntyneet ”katastrofaalisesti”. Avuksi tilanteeseen tarvitaan lisää hammashoidon resursseja sekä valistusta huolellisen suun omahoidon merkityksestä.

Voittoa tavoittelemattoman järjestön julkaisemat luvut osoittavat, että 0–19-vuotiaiden sairaalaan hampaan poistoon yleisanestesiassa joutuneiden lasten määrä on kasvanut 83 prosenttia. Aikavälillä 2021–2022 0–19-vuotiailta poistettiin yhteensä 26 741 hammasta karieksen vuoksi.

Raportin mukaan maan eri alueiden välillä on myös suuria eroja, esimerkiksi Yorkshiren ja Humberin alueella lasten nukutuksessa tehtyjen hammaspoistojen määrä on yli viisinkertainen East Midland -alueeseen verrattuna.

Hyväntekeväisyysjärjestö uskoo, että lasten suunterveyden parantamiseksi tarvitaan lisää koulutusta, rahoitusta sekä hampaiden reikiintymiseen liittyvän tietoisuuden lisäämistä.

– On epäreilua ja epäoikeudenmukaista, jos yksikin lapsi joutuu kärsimään hammassairauksista ja -kivuista, puhumattakaan tuhansista, Oral Health Foundation -järjestön toimitusjohtaja Nigel Carter totesi artikkelissa.

Veden fluoraus on hänen mukaansa yksi keino, joilla voitaisiin estää merkittävästi lasten hampaiden reikiintymistä.

– Vain 10 prosentissa maata on lisätty fluoria veteen, joten veden fluorausjärjestelmien laajentaminen voisi auttaa vähentämään maan välisiä eroja.

Carterin mukaan erot lasten nukutuksessa tehtyjen hammaspoistojen määrässä fluorittomilla ja fluoratuilla alueilla ovat häkellyttäviä – fluoratuilla alueilla sairaalahoitojaksot vähenevät jopa 68 prosenttia.

Raportin mukaan karieksen aiheuttamien hampaiden poistojen määrä on maan kaikkein vähävaraisemmilla alueilla asuvilla lapsilla ja nuorilla lähes 3,5-kertainen vauraimmilla alueilla asuviin verrattuna.

– Nämä luvut viittaavat edelleen siihen, että Iso Britanniassa hammaslääkäripalveluiden saatavuus on muuttumassa postinumeroarvonnaksi, Carter totesi järjestön verkkosivustolla.

Ongelmaa lisää Carterin mukaan kasvavan väestön ohella niukentuneet hammashoidon resurssit ja pula erityisesti hammaslääkäreistä

Lapsuudessa poistetut hampaat aiheuttavat ongelmia myöhemmin elämässä

Oral Health Foundationin mukaan nukutuksessa poistettavien hampaiden määrän jyrkkää kasvua lasten ja nuorten aikuisten keskuudessa ei voida hyväksyä. Säätiö on huolissaan siitä, että liian monet uskovat, että varhain poistetuilla maitohampailla ei ole pitkäaikaisia vaikutuksia aikuisten eli pysyviin hampaisiin.

– Jos maitohampaat joudutaan poistamaan varhain reikiintymisen vuoksi, se voi tulevaisuudessa aiheuttaa ongelmia aikuisten hampaiden kanssa, Carter sanoo.

Carterin mukaan maitohampaat varaavat rautahampaille ”tilaa”. Mikäli niitä puuttuu lapsen suusta, rautahampaat puhkeavat usein väärään asentoon, jolloin lapsi tarvitsee tulevaisuudessa oikomishoitoa.

Oral Health Foundation suosittelee hampaiden harjaamista kahden minuutin ajan viimeisenä iltatoimena ja vähintään kerran päivän aikana fluorihammastahnaa käyttäen. Kun lapset kasvavat vanhemmiksi, tulee hammasvälien puhdistaminen ottaa osaksi päivittäistä suun omahoitorutiinia.

– Ellei asianmukaisia toimia lasten nukutushammashoitojen määrän vähentämiseksi toteuteta, luvut tulevat edelleen kasvamaan ja rasittamaan entisestään jo nyt ylikuormitettua maan julkista terveydenhoitojärjestelmää, varoittaa Carter.

Carterin mukaan valistamista tarvitaan edelleen hampaiden reikiintymisen syistä ja sen ehkäisemisen keinoista. Tärkeässä roolissa tässä on terveellisen ja vähäsokerinen ruokavalio, tehokas hammashygieniarutiini kotona ja säännölliset hammaslääkärikäynnit.

Lue aiheesta lisää: https://www.lumoral.fi/blogs/uutiset/vaikeat-lasten-hammasongelmat-lisaantyneet-suomalaisinnovaatio-pitaa-hammaspeikon-loitolla

 

 

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.