Euroopan laajin parodontiittitutkimus paljastaa: hammasharja ei riitä – suomalaisinnovaatio hoitaa ja ennaltaehkäisee suussa piilevää kansansairautta erittäin tehokkaasti

Euroopan laajin parodontiittitutkimus paljastaa: hammasharja ei riitä – suomalaisinnovaatio hoitaa ja ennaltaehkäisee suussa piilevää kansansairautta erittäin tehokkaasti

Tutkimus osoittaa, että hammasplakin bakteerien säännöllinen eliminointi tulisi lisätä harjauksen ja hammasvälien puhdistuksen rinnalle osaksi säännöllistä hampaiden hoitoa.

HELSINKI (13.10.2022Metropolia-ammattikorkeakoulussa on parhaillaan käynnissä Euroopan laajin riippumaton parodontiittitutkimus. Yhteensä kolme vuotta kestävän tutkimuksen välitulokset osoittavat jo kiistatta, että suomalaisen suunterveyden innovaation, Lumoral-laitteen säännöllinen käyttö vähentää suun ientulehduksia ja parantaa suuhygieniaa merkittävästi moninkertaistamalla hoidon tehon. Lumoral-laite perustuu suomalaistutkijoiden kehittämään tehokkaaseen antibakteeriseen menetelmään, joka tuhoaa plakkia hampaiden pinnalta.

Parodontiittia eli bakteerien aiheuttamaa pitkälle edennyttä suun ientulehdusta sairastaa joko tiedostamatta tai tiedostaen yl50 prosenttia suomalaisista – länsimaissa luku on jopa 70 prosenttia. Parodontiitti on merkittävä kansansairaus (maailman kuudenneksi yleisin sairaus), joka omalta osin vaikuttaa myös muiden kehon sairauksien kuten sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen syntyyn. Plakki on ensisijainen suun tulehdusten aiheuttaja. Ientulehdus muodostuu jokaiselle ihmiselle, jos hampaan pinnalle kertyy riittävästi plakkia.

Harjaus ja lankaus eivät riitä – yli puolet ientulehdusta sairastavista saavutti ienterveyden antibakteerisen hoidon avulla jo kolmen kuukauden jälkeen

Raportti tutkimuksen kolmen kuukauden välituloksista (N=59) on tuoreeltaan julkaistu arvostetun Dentistry Journal -tiedelehden erikoisnumerossa. Raportti on luettavissa täällä. Tutkimuksessa havaittiin, että jo kolmen kuukauden seurannassa 54 prosenttia Lumoralia käyttäneen ryhmän potilaista saavutti terveet ikenet eli parantui kroonisesta ientulehduksesta verenvuoto-indeksillä (bleeding on probing, BOP) arvioiden. Tämä oli noin 2,5-kertainen määrä verrokkiryhmään, joka ei käyttänyt Lumoralia, verrattuna: tästä ryhmästä ainoastaan 22 prosenttia potilaista saavutti terveet ikenet. Lumoral-ryhmässä plakin määrä väheni olennaisesti, kun taas verrokkiryhmässä plakin vähenemistä ei havaittu.

”Vastoin yleistä luuloa, hammasharjalla saa poistettua vain puolet plakista. Ei ihme että reikiintyminen ja ientulehdukset ovat maailman yleisimpiä sairauksia. Jos haluamme parantaa hoitotuloksia, täytyy harjauksen jälkeensä jättämään plakkiin puuttua”, Helsingin yliopiston suu- ja leukasairauksien professori Timo Sorsa toteaa.

“Ennakko-oletuksemme osui oikeaan: koska hammassairaudet ovat 95-prosenttisesti plakin bakteerien aiheuttamia, säännöllinen hammasplakin käsittely parantaa suuhygieniaa sekä ennaltaehkäisee että parantaa hammas- ja iensairauksia. Tulokset ovat suoraan sanoen mykistäviä ja osoittavat jo, että Lumoralin käyttö ientulehduksien hoidossa nostaa hoidon tehokkuuden aivan uudelle tasolle. Olemme jo saaneet useita yhteydenottoja parodontologeilta ympäri maailmaa”, kertoo toinen Lumoralin kehittäjistä, sydänkirurgi Tommi Pätilä.

Hampaan ientasku voi olla oikea bakteeripesä: tutkimuksessa todettiin, että Lumoral tuhoaa bakteerit sieltä, minne hammasharja ei yllä

Parodontiitissa plakin ja hammaskiven aiheuttama pitkäaikainen ientulehdus vaurioittaa hampaan kiinnityssäikeitä, jolloin hampaan ympärillä oleva ientasku syvenee. Taudin edetessä hampaiden kiinnitys heikkenee ja hampaat irtoavat. Tauti on huomattavan yleinen –  jopa puolet yli 50-vuotiaista potee sitä. Perushammashygienia on tärkeää, mutta pitkälle edenneessä taudissa tarvitaan lisäksi ammattilaisen suorittamat säännölliset ientaskujen puhdistukset. Ientaskuja on perinteisen hammashoidon menetelmin vaikea puhdistaa, jolloin taskuihin varastoituu helposti bakteereja, mikä taas pahentaa tulehdusta.

“Tauti etenee oireettomana hyvinkin pitkälle. Kipua ei toivo kenellekään, mutta se on valitettavasti monelle vasta se ensimmäinen motivaattori hakeutua hoitoon”, Sorsa jatkaa.

Tutkimuksessa havaittiin, että kahdella kolmesta (67 prosentilla) Lumoral-hoitoa saaneista potilaista syvien ientaskujen määrä vähintään puolittui alkutilanteeseen verrattuna. Tulos oli merkittävästi parempi kuin verrokiryhmässä. Neljällä tutkittavalla syvät ientaskut katosivat kokonaan.

“Haluamme muuttaa kotona toteutettavaa suuhygieniaa pysyvästi. Aiemmin pitkälle edennyttä ientulehdusta on voitu hoitaa vain hammaslääkärillä, jossa vastassa ovat julkisen hammashoidon pitkät jonot ja yksityissektorin kallis hoito. Lumoral-hoito yhdistettynä hammashoidon ammattilaisten antamaan hoitoon vähentää suun ientulehduksia ja parantaa suuhygieniaa merkittävästi. Myös hammaslääkäreiden ja suuhygienistien antama hammashoito on riippuvainen kotihoidon tuloksista, joten Lumoral auttaa hammashoidon ammattilaisia saavuttamaan parempia hoitotuloksia. Hoidon jatkuttua pidempään odotamme hoitotulosten olevan vieläkin merkittävimpiä, kun seuraavat kuuden kuukauden välitulokset valmistuvat”, Pätilä summaa.

Tietoa Euroopan laajimmasta parodontiittitutkimuksesta ja Lumoralista

Metropolian tutkimuksessa parodontiittia hoidetaan parhaalla tunnetulla tavalla, joka sisältää mekaanisen harjausopetuksen ja uudet modernit sähköhammasharjat. Kaikkien potilaiden hampaat ja ientaskut puhdistetaan täysin puhtaaksi. Lopulta tutkittavat jaetaan kahteen ryhmään, joista toinen toteuttaa antibakteerista Lumoral-menetelmää kotonaan ja toinen  toimii verrokkiryhmänä. Suun tilanne tarkistetaan kolmen ja kuuden kuukauden kontrolleissa.

Molemmissa verrokkiryhmissä on 100 potilasta, jotka kärsivät jo valmiiksi parodontiitista. Tutkimus toteutetaan 50 hengen ryhmä kerrallaan. Tutkimuksessa potilaiden jokainen hammas mitataan kuudesta eri kohtaa. Jos hampaita on esimerkiksi 25 kappaletta, mittapisteitä saadaan 150 per potilas. Erityisesti mittauspisteistä tarkastellaan tulehduksia. Suussa oleva tulehdus on merkki siitä, että parodontiitti etenee ja aiheuttaa tuhoja suussa.

Lumoral-laite yhdistää antibakteerisen fotodynaamisen hoidon (aPDT) antibakteeriseen siniseen valoon (aBL). Lumoral-menetelmässä suun terveyttä edistävä antibakteerinen “punainen” PDT-valo (aPDT) aktivoi valoherkän Lumorinse-suuhuuhteen ja saa näin aikaan suun haitallista bakteeristoa eliminoivan reaktion. Vastaavaa tuotetta ei ole markkinoilla, ja samankaltaista hoitoa on aiemmin saatu vain hammasklinikoilla. Lumoral sai elokuussa 2022 Suomen suuhygienistiliiton virallinen suosituksen.

Koite Health

Koite Health on suomalainen terveysteknologiayritys, jonka kehittämä kaksoisvalohoitoon perustuva innovaatio on mullistanut suomalaisten ennalta ehkäisevän hammashoidon. Yrityksen asiantuntijatiimi koostuu kokeneista lääkäreistä ja teknologiaosaajista. Perustajat Sakari Nikinmaa ja Tommi Pätilä perustivat Koite Health -yrityksen Biodesign-projektin ja Business Finlandin ja Aalto-yliopiston rahoittaman kaupallistamishankkeen myötä syyskuussa 2018.

Yhtiön kehittämä Lumoral on hampaita puhdistava laite, jota käytetään säännöllisen hampaiden harjauksen lisäksi. Laite soveltuu kaikille, mutta on erityisen tärkeä niille, joilla esiintyy reikiintymistä tai ientulehdusta. Lumoral on tieteellisesti kehitetty, ja sen antibakteerinen teho on hyvin todettu. Lumoral on luokan II lääketieteellinen ja CE-hyväksytty laite, jota on myyty jo yli 5 000 kappaletta.

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.