Lumoral on patentoitu lääkinnällinen laite suun sairauksien ehkäisemiseen ja hoitamiseen

Suun ja hampaiden terveydellä on valtava vaikutus ihmisen yleisterveyteen ja hyvinvointiin. Hyvin hoidetut hampaat ja terve suu viestivät hyvästä elämänlaadusta ja tukevat tervettä itsetuntoa.

Huonosti hoidettu suu saattaa altistaa useille sairauksille. Jos haitalliset bakteerit pääsevät leviämään suun kautta elimistöön, ne voivat saada aikaan suurta tuhoa. Pahimmillaan hammassairaudet ja suun terveyteen liittyvät ongelmat altistavat sydän- ja verisuonitaudeille, keuhkosairauksille, reumalle ja diabetekselle. Hoitamattomina ongelmat voivat johtaa jopa yli 200 krooniseen sairauteen.

Ongelmien ennaltaehkäiseminen ja hoitaminen on siksi ensiarvoisen tärkeää. Mitä aiemmin ongelmat havaitaan, sitä vähemmällä vaivalla – ja myös edullisemmin – ne ovat korjattavissa.

Suurimmat uhkat suun terveydelle ovat hampaiden reikiintyminen eli karies ja pitkäaikainen tulehdustila hampaiden tukikudoksissa eli parodontiitti. Karies ja parodontiitti ovat yleisiä bakteerien aiheuttamia sairauksia, jotka myös usein ovat pitkään oireettomia niitä sairastavalle.

Ongelmia aiheuttavat myös ientulehdukset, hammaskiven muodostuminen sekä pahanhajuinen hengitys. Jopa joka toisen suomalaisen suussa muhii jonkinasteinen bakteerien aiheuttama tulehdus.

Joka toinen suomalainen aikuinen kärsii jonkinasteisesta bakteerien aiheuttamasta tulehdustilasta suussa.

(Lähde: Hammaslääkäriliitto 2022)

Voisiko Lumoral auttaa sinun ongelmissa?

Ientulehdus

Suurin osa ihmisistä ei tiedä, vaikka ientulehdus olisi edennyt jo pitkälle suussa. Ensimmäinen merkki ientulehduksesta on yleensä verta vuotava ien, joka tarkoittaa tulehduksen edenneen jo varsin pitkälle. Lumoralin avulla saat ientulehduksen pysäytettyä ajoissa. Lumoral hoitaa ientulehdusta tehokkaasti vaikuttaen plakin määrään ja ienverenvuotoon (Pakarinen et al. 2022).

Parodontiitti

Parodontiitti on ienten kiinnityskudosten sairaus, jonka kehittyy ientulehduksesta. Avainasemassa parodontiitissa on hammaskivi, joka muodostuu hampaan pinnalle jäännösplakin kovettuessa syljen mineraalien vaikutuksesta. Hammaskivi aiheuttaa aina ientulehdusta. Lumoralin avulla ehkäistään hammaskiven muodostumista erityisesti vaikeasti puhdistettaville ja hammaskiveä kerääville suun alueille (alaetualue, molaarit, proteettiset ratkaisut ja muut suun retentiokohdat). Lumoral hoitaa parodontiittia erityisesti vaikuttamalla plakin määrään, ienverenvuotoon ja syventyneiden ientaskujen määrään (Pakarinen et al. 2022).

Oikomishoito

Oikomishoito saattaa tehdä hampaiden puhdistamisesta vaikeampaa kuin normaalisti. Joskus oikomishoito pitää keskeyttää, jos hampaat ovat vaarassa reikiintyä. Lumoral poistaa biofilmiä alueilta, johon pelkällä mekaanisella puhdistuksella ei päästä. Lumoral vähentää karieksen, halitoosin ja iensairauden riskiä ja helpottaa mekaanista puhdistusta. Bakteerit irtoavat helpommin, kun ovat kuolleet. Lumoral on ensiluokkainen työkalu kaikille oikomishoitoa tekeville.

Implantit

Joka neljäs minuutti maailmassa menetetään implantti. Implantin sairauksia ovat peri-implanttimukosiitti ja peri-implantiitti, jotka ovat kiinnityskudosten tulehdustiloja. Myös implanttia pitää hoitaa huolellisesti, ehkä jopa huolellisemmin kuin luonnollista hammasta. Implantin kierteet ovat erittäin hyvä biofilmin bakteerien retentiopaikka, jota on vaikea jopa ammattilaisten puhdistaa. Hyvä bakteerien aiheuttamien ongelmien ja hammaskiven ennaltaehkäisy on siis erityisen tärkeää, kun tavoitellaan implantin pitkää ikää. Lumoral eliminoi biofilmin ennen kuin se ennättää kovettua hammaskiveksi ja helpottaa keinojuuren puhtaana pitämistä.

Karies

Lumoral-hoito perustuu ainutlaatuiseen kaksoisvalon yhdistelmään, joiden reaktio tuottaa reaktiivista happea. Katalaasi niminen entsyymi puolustautuu reaktiivista happea vastaan ja streptokokki-lajin bakteereilta puuttuu tämä entsyymi. Streptococcus mutans on yksi merkittävimmistä kariesta aiheuttavista bakteereista. Mutans-bakteeri muodostaa biofilmin pintaan suojaavan kerroksen, joten kun vaikutamme Lumoralilla mutansiin, vaikutamme samalla biofilmin kokonaisuutena.

Pahanhajuinen hengitys

Pahanhajuisen hengityksen (Halitoosi) yleisin syy on puutteelliseksi jäänyt suuhygienia. Mekaanisella puhdistuksella ei saavuteta kaikkea hajua tuottavaa bakteerimassaa, joten suu voi tuoksua pahalta, vaikka suuhygieniasta pitäisikin hyvää huolta. Lumoralin käyttö eliminoi pahaa hajua tuottavat bakteerit alueilta, joille puhdistusvälineet eivät yletty. Kieli kerää myös monesti paljon bakteerimassaa, jota on vaikea poistaa bakteerien kiinnittyessä kielen pinnalla olevaan nukkaan. Lumoral-hoito eliminoi bakteerit ja kielestä tulee puhtaampi verrattuna kielen aktiiviseen mekaaniseen puhdistamiseen.

Lumoral-asiantuntijaklinikat tarjoavat parasta mahdollista suun terveyden hoitoa tehostettuna Lumoral-menetelmällä. Lumoral-hoitoa käyttävät hammaslääkärit saavat parhaat tulokset oikomishoidoissa, implanttihoidossa, parodontiitin hoidossa sekä reikiintymisen hallinnassa.

Katso Lumoral-asiantuntijaklinikat täältä: Asiantuntijaklinikat

Hammaslääkärin näkökulma

Lumoral hammaslääkärin näkökulmasta. Alustajana hammaslääkäri Pirta Liljekvist.

Fototerminen terapia ja Lumoral hammaslääketieteessä

Valolla on tiedetty olevan hoidollista vaikutusta jo vuosituhansia, mutta vuonna 1898 Oscar Raab ryhtyi ensimmäisenä lähestymään asiaa tieteellisesti. Hän dokumentoi ensimmäisenä valoaktivaatioon perustuvan antibakteerisen vaikutuksen. Tällöin menetelmän laajaa käyttöönottoa haittasi kuitenkin sopivien valolähteiden puute.

Antibioottien löytyminen bakteeri-infektioiden hoitoon vuonna 1928 korvasi tarpeen valoaktivoitaville menetelmille. Sittemmin on kuitenkin havaittu, että systeemisesti annettavat antibiootit haittaavat laajasti kehon normaalia bakteeritasapainoa. Samaan aikaan antibioottiresistenssistä on muodostunut alati kasvava uhka terveydenhuollolle.

Lokaalissa valoaktivoitavassa hoidossa antibakteerinen vaikutus kohdentuu vain valoaktivoitavaan kohtaan, eikä se vaikuta kehon normaaliflooraan. Valoaktivoitaville menetelmille ei myöskään muodostu antibioottiresistenssiä.

Fotodynaaminen menetelmä – näin se toimii

Valoaktivoitavan antibakteerisen menetelmän tausta tiedetään nykyään tarkasti. Fotodynaaminen menetelmä vaatii valon, väriaineen eli valoherkistimen sekä hapen yhteisvaikutuksen. Väriaineille on yhteistä kyky imeä itseensä runsaasti näkyvää valoa.

Jotta väriaine voisi toimia herkistimenä, sen täytyy pystyä absorboimaan valoenergiaa. Näin herkistinmolekyylin elektroni virittyy korkeammalle energiatasolle. Tämä virittynyt energiataso purkautuu joko lämpövärähtelynä (fototerminen vaikutus) tai siirtyen edelleen lähellä olevan happimolekyylin uloimmalle elektronikehälle (fotodynaaminen vaikutus). Fotodynaamisen vaikutuksen välittäjänä toimii korkeaenerginen happi.

Kuva 2. Vasemmalla: Porphyromonas gingivalis-bakteeriviljelmä verimaljalla. Oikealla: Lumoral-menetelmällä inaktivoitu samanlainen bakteeriviljelmä.

Toisin kuin kehittyneemmillä soluilla, bakteereilla on heikko kyky puolustautua fotodynaamista ja fototermista menetelmää vastaan. Ihmisen solut suojautuvat tehokkaasti bakteereille haitallisia happiradikaaliannoksia vastaan tähän tarkoitukseen kehittyneiden entsyymien avulla.

Fotodynaaminen terapia hammaslääketieteessä

Kaikista lääkärikunnista juuri hammaslääkärit ovat omaksuneet antibakteerisen fotodynaamisen terapian laajimmin. He ovat käyttäneet menetelmää erityisesti parodontiitin hoitoon. Nämä laservalon avulla toteutettavat hoidot ovat tavallisimpia Saksassa ja Yhdysvalloissa parodontiitin muun hoidon tukena.

Parodontiitissa suurin ongelma on vääristynyt bakteerifloora, joka vaurioittaa hampaiden tukikudoksia. Parodontiitin taustalla on useimmiten puutteellinen hammashygienia. Tauti on bakteeri-infektion muoto, jossa infektion taustalla ei ole yksittäinen bakteeri vaan suuri joukko erilaisia bakteereita yhteistyössä. On huomattava, että lievää parodontiittia sairastaa noin 70 % länsimaisesta aikuisväestöstä.

Fotodynaaminen terapia hammasklinikalla

Fotodynaamisen terapian käyttöä hammasklinikalla rajoittaa suhteellisen korkea hinta ja hoidon annosteluun liittyvä työn määrä. Työn määrää klinikkakäytössä lisäävät laserlaitteet, joissa valoa annostellaan suoraan ientaskuun kunkin hampaan kohdalle erikseen. Tämä tuo hoitoon tehoa ja tarkkuutta, mutta vaatii verrattain paljon resursseja.

Useissa tutkimuksissa on todettu fotodynaamisen terapian parantavan suun bakteeriflooraa ja suun terveyttä ylipäänsä. Useimmissa tapauksissa hoitoa on kuitenkin annosteltu huomattavan harvoin, esimerkiksi kerran puolessa vuodessa tai kerran vuodessa.1,2 Tutkimuksissa, joissa annostelu on jatkuvampaa, tulokset ovat olleet selvästi paremmat3–5 – odotetustikin.

  1. Birang R, Shahaboui M, Kiani S, Shadmehr E, Naghsh N. Effect of nonsurgical periodontal treatment combined with diode laser or photodynamic therapy on chronic periodontitis: A randomized controlled split-mouth clinical trial. J Lasers Med Sci. 2015;6(3):112-119. doi:10.15171/jlms.2015.04
  2. Srikanth K, Chandra RV, Reddy AA, Reddy BH, Reddy C, Naveen A. Effect of a single session of antimicrobial photodynamic therapy using ICG in the treatment of chronic periodontitis: a randomized controlled pilot trial. Quintessence Int. 2015;46(5):391-400. doi:10.3290/j.qi.a33532
  3. Pessoa L, Galvão V, Damante C, Sant’Ana ACP. Removal of black stains from teeth by photodynamic therapy: clinical and microbiological analysis. BMJ Case Rep. 2015;2015. doi:10.1136/bcr-2015-212276
  4. Monzavi A, Chinipardaz Z, Mousavi M, et al. Antimicrobial photodynamic therapy using diode laser activated ICG as an adjunct in the treatment of chronic periodontitis: A randomized clinical trial. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2016. doi:10.1016/j.pdpdt.2016.02.007
  5. Giannelli M, Materassi F, Fossi T, Lorenzini L, Bani D. Treatment of severe periodontitis with a laser and light-emitting diode (LED) procedure adjunctive to scaling and root planing: a double-blind, randomized, single-center, split-mouth clinical trial investigating its efficacy and patient-reported outcomes . Lasers Med Sci. 2018. doi:10.1007/s10103-018-2441-9

Lumoral tuo fotodynaamisen menetelmän kotikäyttöön

Lumoralin fotodynaamisessa menetelmässä on uusi ajatus. Laite mahdollistaa säännöllisen käytön ja sitä voidaan käyttää paitsi hammaslääkäriklinikalla, myös kotona. Lumorinse on kehitetty erittäin herkästi hammasplakkiin tarttuvaksi. Antibakteerinen vaikutus saadaan näin kohdistettua tarkasti halutulle alueelle ja suun oma bakteerifloora jää rauhaan. Laitteeseen mukaan yhdistetty antibakteerinen sinivalo toimii samalla tavalla kuin perinteinen fotodynaaminen terapia, mutta siinä valoherkistinmolekyyleinä toimivat bakteerin sisäiset väriaineet, porfyriinit ja flaviinit.

Lumoralin fotodynaamisen terapian ja antibakteerisen sinivalon yhteisvaikutus onkin todettu erittäin tehokkaaksi haitallisia suun bakteereita vastaan, eikä yhteisvaikutukselle kehity bakteeriresistenssiä jatkuvassakaan käytössä.

Tarvitsetko lisätietoa Lumoralista tai lisää koulutusta? Ota yhteyttä:

Etelä-Suomi

Riikka Nisula
riikka.nisula@koitehealth.com
Puh. +358 40 7533214


Keski- ja Pohjois-Suomi

Emilia Kataja
emilia.kataja@koitehealth.com
Puh. +358 40 518 5488

Tieteelliset artikkelit

Home-Applied Dual-Light Photodynamic Therapy in the Treatment of Stable Chronic Periodontitis (HOPE-CP)—Three-Month Interim Results

Adjunctive use of Lumoral dual-light antibacterial aPDT in non-surgical periodontal treatment (NSPT) results in improved treatment outcomes at three months post-therapy.

Lue lisää


Repeated Home-Applied Dual-Light Antibacterial Photodynamic Therapy Can Reduce Plaque Burden, Inflammation, and aMMP-8 in Peri-Implant Disease—A Pilot Study

This pilot study tested the benefit of a commercially available Lumoral® device designed for regular periodontal dual-light aPDT treatment at home. Seven patients with peri-implant disease applied dual-light aPDT daily in addition to their normal dental hygiene for four weeks. The results suggest a benefit of regular application of dual-light aPDT in peri-implantitis. Frequently repeated application can be a promising approach to diminishing the microbial burden and to lowering the tissue destructive proteolytic and inflammatory load around dental implants.

Lue lisää


Daily Administered Dual-Light Photodynamic Therapy Provides a Sustained Antibacterial Effect on Staphylococcus aureus

New means to reduce excessive antibiotic use are urgently needed. This study tested dual-light aPDT against Staphylococcus aureus biofilm with different relative ratios of light energy with indocyanine green.

Lue lisää


Dual-Light Photodynamic Therapy Effectively Eliminates Streptococcus Oralis Biofilms

During cancer treatment, oral mucositis due to radiotherapy or chemotherapy often leads to disruption of the oral mucosa, enabling microbes to invade bloodstream. Viridans streptococcal species are part of the healthy oral microbiota but can be frequently isolated from the blood of neutropenic patients. We have previously shown the antibacterial efficacy of dual-light, the combination of antibacterial blue light (aBL) and indocyanine green photodynamic therapy (aPDT).

Lue lisää


Indocyanine Green-Assisted and LED-Light-Activated Antibacterial Photodynamic Therapy Reduces Dental Plaque

Antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) has been introduced as an adjunct method for dental hygiene. Although antibacterial and antiplaque effects resulting from aPDT have already been demonstrated in the literature, effects on bacterial flora diversity or early gingivitis biomarkers have not previously been established.

Antimicrobial photodynamic therapy resulted in a significant reduction of plaque formation. An analysis of the 16S rRNA sequencing found a reduction in the Streptococcus, Acinetobacterial, Capnocytophagal, and Rothia bacteria species and a gain in Neisseria and Hemophilus bacteria on the aPDT-treated side. The gain in the latter group of bacteria superseded the relative loss of the former in the plaque, while alpha diversity remained stable. A reduction of the total amount of MMP-8 in the GCF was seen on the treated side, suggesting inhibition of early gingivitis.

Lue lisää


Dual-light photodynamic therapy administered daily provides a sustained antibacterial effect on biofilm and prevents Streptococcus mutans adaptation

Antibacterial photodynamic therapy (aPDT) and antibacterial blue light (aBL) are emerging treatment methods auxiliary to mechanical debridement for periodontitis. In this study, we tested Streptococcus mutans biofilm sensitivity to either aPDT, aBL or their combination dual-light aPDT (simultaneous aPDT and aBL) exposure. In conclusion, when aPDT is administered repeatedly to S. mutans biofilm, a single wavelength-based aBL or aPDT leads to a significant biofilm adaptation and increased S. mutans viability. The combined use of aBL light in synchrony with aPDT arrests the adaptation and provides significantly improved and sustained antibacterial efficacy.

Lue lisää


A Review of Fluorescent Imaging in Surgery

The purpose of this paper is to give an overview of the recent surgical intraoperational applications of ICG fluorescence imaging methods, the basics of the technology, and instrumentation used. Well over 200 papers describing this technique in clinical setting are reviewed. In addition to the surgical applications, other recent medical applications of ICG are briefly examined. Fluorescence Imaging (FI) is one of the most popular imaging modes in biomedical sciences for the visualisation of cells and tissues both in vitro and in vivo.

Lue lisää

Lumoral tilattavissa apteekkeihin kautta maan

Teettämästämme asiakastyytyväisyyskyselystä ilmeni, että jopa joka kolmas asiakkaistamme toivoisi voivansa hankkia Lumoral-tuotteita apteekista. Suunterveyden omahoidon mullistavat Lumoral-laite ja Lumorinse-tabletit ovat 1.3.2022 alkaen tilattavissa myös apteekkeihin kautta maan.

Mahdollista asiakkaidesi suunterveyden optimointi ja liity laajenevaan jälleenmyyjien verkostoomme!

Ota yhteyttä