Lumoralin tarina

Joukko suomalaisia hammaslääkäreitä, lääkäreitä, kemistejä, puolijohde- ja bakteeri- ja geenitutkijoita ovat onnistuneet kehittämään täysin uudentyyppisen antibakteerisen menetelmän hammashygieniaan.

Tuotteen toiminta perustuu antibakteeriseen fotodynaamiseen menetelmään, jossa suuhuuhteen bakteereja tappava vaikutus aktivoituu vasta valon avulla. Ilman valoa suuhuuhteella ei ole vaikutusta. Photodynaaminen menetelmä on tunnettu hammaslääketieteessä, mutta sen käytännön toteutus on ollut vaivalloista ja kallista. Aalto Yliopiston laajassa, vuosia kestäneessä tutkimusprojektissa menetelmä on purettu täysin osiin ja rakennettu järjestelmällisesti uudestaan.

Aluksi valoherkistimenä toimivan, hyvin tunnetun ja hammaslääketieteessä hyväksytyn indosyaniinivihreä-molekyylin ominaisuuksia selvitettiin. Valoherkistimen muotoa muuntelemalla molekyyli saatiin vahvasti plakkiin tarttuvaksi. Huomiota kiinnitettiin erityisesti mikroskooppiseen plakkiin kiinnittymiseen, parodontiittipotilaiden pulmallisen bakteeriekologian hoitamiseksi. Optimointi vaati monimutkaisen molekyylin koko syntetisaation uudelleen kehittämisen. Tämän jälkeen paneuduttiin puolijohdetekniikkaan, jossa kehitettiin uudentyyppiset valolähteet. Laservalo hylättiin jo alkuvaiheessa valotuotannon heikkouden ja epäkäytännöllisyyden vuoksi. LEDien valon emissioaallonpituuksia muokkamalla tehtiin laajalti erilaisia valolähteitä. Näiden vaikutuseroja bakteeribiofilmeissä selviteltiin Aalto Yliopiston kampuksella sijaitsevassa bakteerilaboratoriossa. Yllätyskeksintönä havaittiin antibakteerista sinivaloa ja lähi-infrapuna-yhteisvaloa tuottavan LED-komponentin poikkeuksellisen tehokas kyky vaikuttaa bakteereihin. Tämä vaikutus on erityisen mielenkiintoinen biofilmeissä, jossa kaikkien antibakteeristen hoitojen tehon tiedetään olevan heikko. 

Kaksitehovalo, Dual-Wave PDT, on patentoitu muiden keksintöjen ohella Spin-off-yrityksenä perustettuun Koite Health Oy-yritykseen. Merkittävimpiä tutkimuslöydöksiä aiheesta julkaistaan parhaillaan. Julkaisuissa vertaillaan eri valolähteiden vaikutuksia mutans-biofilmissä.

Mielenkiintoisinta on kuitenkin ollut kaksitehovalon kyky järjestelmällisesti säilyttää tehonsa huolimatta jatkuvasta käytöstä. Tämä ominaisuus on selvästi heikompi perinteisellä fotodynaamisella menetelmällä. Tämän löydöksen geneettistä pohjaa Streptococcus mutans-bakteerissa selvitetään Viikin geenitutkimusyksikössä. Taustalla on antibakteerisen sinivalon aiheuttama vaikutus bakteerien porfyriini-ja flaviinimolekyyleissä. Sinivalon samanaikainen vaikutus ulkoisesti annettavan valoherkistimen kanssa estää bakteerien stressireaktion. Ensimmäiset kliiniset testaukset on tehty punavalon ja indosyaniinivihreän avulla terveillä hammaslääketieteen opiskelijoilla split-mouth satunnaistuksessa, jossa havaittiin menetelmän vähentävän merkittävästi plakin kehittymistä, sekä vähentävän sekä kariogeenisten että parodontiittia aihettavien bakteerien suhteellista määrää plakissa.

Timo Sorsan johdolla tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa MMP-8 mittauksen tehoa varhaisen ientulehduksen mittarina. Hoito vähensi MMP-8 -entsyymin määrää. Mielenkiintoista oli bakteeridiversiteetin säilyminen plakissa. Tämä perustui erittäin todennäköisesti hoidon kohdentamisesta tarkasti hoidettavalle alueelle, jolloin suun yleinen bakteerikanta jätetään rauhaan. 

Koite Health Oy lanseerasi Lumoral®-ja Lumorinse®-tuotteet keksintöihin liittyen. Lumoral®-valotin on tarkoitettu koko hammaskaarien samanaikaiseen valoaktivaatioon Lumorinse®-suuhuuhdetablettien kanssa. Lasten koko  valoannostelijasta on kehitystyön alla. Jo alusta lähtien hammaslääkäreiltä on tullut toiveita lapsille sopivista aktivaattoreista ja tähän on yritetty vastata.