WHO: Globaali suunterveyden tilanne on ”hälyttävä” – Lähes puolet maailman väestöstä laiminlyö suunterveyttään

WHO: Globaali suunterveyden tilanne on ”hälyttävä” – Lähes puolet maailman väestöstä laiminlyö suunterveyttään

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi 18. marraskuuta 2022 globaalia suunterveydentilaa koskevan raportin Global Oral Health Status Report. Raportista selviää, että lähes puolet maailman väestöstä (45 % eli 3,5 miljardia ihmistä) kärsii erilaisista suusairauksista. Kolme neljästä suusairauteen sairastuneesta ihmisestä elää matalan tai keskitulotason maassa.

WHO:n raportista käy myös ilmi, että suusairauksien määrä on lisääntynyt maailmanlaajuisesti miljardilla tapauksella viimeisten 30 vuoden aikana. WHO:n mukaan tämä on selvä merkki siitä, että monilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta ehkäistä ja hoitaa suusairauksiaan.

– Suun terveyttä on pitkään laiminlyöty maailmanlaajuisessa terveydenhuollossa, mutta monia suusairauksia voidaan ehkäistä ja hoitaa tässä raportissa esitetyillä kustannustehokkailla toimenpiteillä, totesi WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus lausunnossaan.

Suusairaudet lisääntyvät nopeasti

Yleisimpiä suusairauksia ovat karies (hampaiden reikiintyminen), erilaiset iensairaudet, hampaiden menetykset sekä suusyövät.  Hoitamaton hammaskaries on maailmanlaajuisesti yleisin hammasterveyden ongelma, joka koskettaa arviolta 2,5 miljardia ihmistä. Vakava iensairaus eli parodontiitti on merkittävä syy hampaiden menetykselle, ja se koskettaa arviolta yhtä miljardia ihmistä maailmanlaajuisesti. Joka vuosi diagnosoidaan lisäksi noin 380 000 uutta suusyöpätapausta.

WHO:n raportissa nostetaan esiin vallalla oleva räikeä eriarvoisuus suun terveydenhuoltopalvelujen saatavuudessa eri väestöryhmien kesken. WHO:n mukaan suusairaudet ja suun terveyteen liittyvät ongelmat vaikuttavat selkeimmin kaikkein haavoittuvimmassa ja huono-osaisimmassa asemassa oleviin väestöryhmiin. Pienituloiset, vammaiset, yksin tai hoitokodeissa asuvat ikääntyneet ihmiset, syrjäisissä ja maaseutuyhteisöissä asuvat sekä vähemmistöryhmiin kuuluvat ihmiset kärsivät muita useammin suusairauksista, raportista selviää.

WHO lisää, että suusairauksien riskitekijät, kuten runsas sokerin saanti, tupakointi ja alkoholin ongelmakäyttö, lisäävät kaikki osaltaan maailmanlaajuista suun terveyskriisiä.

Mahdollisuuksia on parantaa suunterveyttä maailmanlaajuisesti

Vain pieni osa maailman väestöstä saa itselleen välttämättömiä suun terveydenhuoltopalveluja, ja kaikkein eniten palveluja tarvitsevilla on usein vähiten mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa hoitoa, WHO harmittelee.

Raportissa tuodaan kuitenkin esiin myös monia lupaavia mahdollisuuksia parantaa maailmanlaajuista suunterveyden tilaa:

Kansanterveydellinen lähestymistapa, jossa edistetään:

  1. tasapainoisen ja vähäsokerisen ruokavalion yleisyyttä  
  2. tupakoinnin lopettamista
  3. alkoholinkäytön vähentämistä
  4. tehokkaan ja kohtuuhintaisen fluorihammastahnan saatavuutta.

Kansallisten terveydenhuoltopalvelujen uudelleenorganisoinnin avulla: 

  1. suun terveydenhuoltopalvelujen integrointi tehokkaammin osaksi perusterveydenhuoltoa
  2. suun terveydenhuollon työvoimamallien uudelleenmäärittely väestön tarpeita vastaaviksi.

Terveydenhuollon osaamisen ja tietojärjestelmien uudelleen jakamisen kautta: 

  1. muiden kuin suun terveydenhoidon henkilöstön osaamisen laajentaminen suunterveyteen. Tällöin suun terveydenhuoltopalvelujen kattavuus laajenee.
  2. tietojärjestelmien vahvistaminen keräämällä ja integroimalla suun terveyttä koskevia tietoja kansallisiin terveyden seurantajärjestelmiin.

– Ihmisten asettaminen suun terveyspalvelujen keskiöön on ratkaisevan tärkeää, jos haluamme saavuttaa visiomme kaikkien ihmisten ja yhteisöjen yleisestä terveydenhuollon kattavuudesta vuoteen 2030 mennessä, totesi WHO:n tarttumattomista taudeista vastaava johtaja Bente Mikkelsen lausunnon mukaan.

– Tämä raportti toimii hyvänä lähtökohtana suunterveyden edistämiselle, sillä se tarjoaa perustietoja, joiden avulla maat voivat seurata täytäntöönpanon edistymistä. Samalla se antaa  oikea-aikaista ja asianmukaista palautetta kansallisen tason päättäjille, hän lisäsi.

####

WHO:n maailmanlaajuista suun terveydentilaa koskevassa raportissa tarkastellaan viimeisintä dataa tärkeimmistä suusairauksista ja niiden riskitekijöistä sekä terveydenhuoltojärjestelmien haasteista ja mahdollisuuksista uudistua. Lue raportti kokonaisuudessaan tästä.

WHO tarjoaa ensimmäistä kertaa myös maakohtaiset suunterveyden profiilit kaikista 194:stä jäsenvaltiostaan. Lisätietoja maakohtaisista suunterveyden profiileista löydät tästä.


 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.