Valoaktivoitava antibakteerinen hoito: uusi lähestymistapa suun limakalvotulehduksen hallintaan

Valoaktivoitava antibakteerinen hoito: uusi lähestymistapa suun limakalvotulehduksen hallintaan

Syöpähoitojen, erityisesti säde- ja sytostaattihoitojen yhteydessä esiintyvä suun limakalvotulehdus, mukosiitti, tuottaa voimakasta kipua, punoitusta ja turvotusta syöpäpotilaan suuhun. Pahimmillaan se voi vaikuttaa haitallisesti syöpähoidon onnistumiseen. Toistaiseksi mikään olemassa oleva lääke ei ole onnistunut estämään mukosiitin kehittymistä. Uusimmat tutkimustulokset osoittavat, että valoaktioitava antibakteerinen hoito voi olla tehokas keino hallita sairauden oireita.

Perinteisiä suun mukosiitin hoitokeinoja ovat olleet ennaltaehkäisy hyvällä suuhygienialla ja esimerkiksi jääpalahoidon käyttö kemoterapian yhteydessä. Jos mukosiittiin liittyy bakteeri-infektio, lääkäri voi harkita antibioottien määräämistä. Kivun ja mukosiittiin liittyvän tulehdusreaktion lievittämiseen kortisoni on puolestaan yksi lääkevaihtoehto. Vaikka kortisoni voi olla tehokas oireiden lievittämisessä, sen käyttöön liittyy riskejä, sillä se voi vähentää immuunijärjestelmän toimintaa, mikä altistaa potilaan infektioille. (1, 2)

Uusia tehokkaita keinoja suun mukosiitin hoitoon tutkitaan jatkuvasti. Erityisesti tutkitaan antibakteerisia ja anti-inflammatorisia hoitomuotoja, joilla voidaan ennaltaehkäisevästi hoitaa suun limakalvohaavaumia ja estää vakavien syöpähoitojen aiheuttamia haittavaikutuksia. Esimerkiksi matala-asteinen laserterapia (LLLT) on yksi tutkittu menetelmä, joka on antanut lupaavia tuloksia erityisesti ennaltaehkäisevänä hoitona. Käytön laajamittaista toteutusta rajoittavat kuitenkin saatavuus ja hoidon toteutukseen liittyvät käytännön haasteet. (3).

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kandidaatin tutkielmassa "Suun mukosiitti – Antibakteerinen kaksoisvalo suun mukosiitin hoidossa", lääkäriopiskelija Jessica Hentilä tutki antibakteerisen fotodynaamisen terapian (aPDT) ja antibakteerisen sinivalon (aBL) vaikutusta mukosiittihaavaumiin paikallishoitona. (3)

Tutkimuksessaan Hentilä arvioi kaksoisvaloterapian tehokkuutta suun mikrobiomissa yleisesti esiintyvää Streptococcus Oralis -bakteeria vastaan. Tutkimuksessa selvisi, että antibakteerinen kaksoisvalo – joka on aPDT:n sekä aBL:n yhdistelmä – tehoaa hyvin streptokokkilajeihin pureutumalla suun mukosiitista aiheutuvien haavaumien päälle muodostuneisiin bakteeripesäkkeisiin. (1)

–  Nämä bakteeripesäkkeet koostuvat suun omasta bakteerifloorasta ja entisestään pahentavat suun mukosiittia. Kaksoisvalon avulla voidaan hävittää kaikki suun mukosiitista aiheutuneet bakteeripesäkkeet, riippumatta aPDT:n ja aBL:n suhteellisista valon energioista, kertoo kanditutkielman ohjaaja, lääketieteen tohtori, dosentti ja lasten sydän- ja elinsiirtokirurgian erikoislääkäri Tommi Pätilä.

Pätilän mukaan suun bakteerikuorman vähentäminen edistää limakalvovaurion paranemista ja vähentää samalla riskiä paikallisille sekä yleistyneille infektiokomplikaatioille, jotka ovat syöpäpotilailla yleisiä.

Tehoa syöpähoitoihin – elämänlaatua potilaalle

Suun mukosiitti on yksi yleisimmistä haittavaikutuksista kemoterapiaa, sädehoitoa tai kemosädehoitoa saavilla syöpää sairastavilla potilailla. Sen patofysiologia perustuu syöpähoitojen kykyyn inhiboida nopeasti jakautuvia soluja, joita syöpäkudoksen lisäksi on myös esimerkiksi suun limakalvolla.

– Kliinisesti suun mukosiitti aiheuttaa suun limakalvolla tulehdusreaktion, eli turvotusta, punoitusta ja kivuliaita haavaumia. Nämä limakalvovariot aikaansaavat infektioportin suun bakteereille, jotka näin pääsevät kudoksiin ja edelleen pahentavat mukosiittiin liittyvää tulehdusta, tai voivat levitä myös muualle elimistöön, kuvailee hammaslääketieteen tohtori ja patologian erikoislääkäri Matti Mauramo.

Mauramo painottaa, että hyvinvoinnin avain on ihan jokaisella hyvä suuhygienia. Syöpäpotilaille suun terveyden ylläpito on erityisen tärkeää, sillä puhdas suu vähentää bakteerien aiheuttamaa mukosiittia pahentavaa tulehduskuormaa. Syöpäpotilaiden on säilytettävä hyvä pureskelukyky ja monipuolinen, runsaskalorinen ruokavalio raskaiden syöpähoitojen aikana, jotta he voivat välttää aliravitsemuksen ja yleisen heikkouden, kakeksian, kehittymisen.

Professori Tuomas Waltimo Baselin yliopistosta huomauttaa, että mukosiittia voi esiintyä missä tahansa ruoansulatuskanavassa – ei ainoastaan suuontelossa. Suun limakalvoilla ilmenevä muoto on kuitenkin syöpäpotilaille erityisen hankala, sillä se voi pahimmillaan estää ravinnon saannin suun kautta ja johtaa syöpähoitojen ennenaikaiseen keskeyttämiseen ja siten heikentää kokonaisennustetta.

Waltimo työskentelee nykyisin yksityishammaslääkärinä suomalaisella klinikalla, joka tarjoaa palveluja potilaille, joilla on erityistarpeita hammaslääketieteellisesti. Heitä ovat muun muassa syöpähoitoja saavat potilaat.

Waltimon mukaan tilanne syöpähoitojen sivuvaikutusten hallinnan osalta on onneksi kehittynyt – samalla myös potilaiden hoitoennuste esimerkiksi verisyöpäsairauksien osalta parantunut 2000-luvun alkuvuosiin verrattuna.

Tutkijana parinkymmenen vuoden ajan toiminut Waltimo sai uransa alkuvuosina seurata läheltä syöpäsairaiden hoitopolkujen kehittymistä ja erityisesti sitä, miten suun infektioiden roolia hoidon onnistumiseen liittyvänä tekijänä on alettu ymmärtää paremmin.

Kahteenkymmeneen vuoteen mahtui yli 2 000 uutta kantasolusiirtopotilasta. Osaa potilaista voitiin seurata aktiivisesti jopa toistakymmentä vuotta, hän sanoo.

Waltimon mukaan vuosituhannen alussa suunterveyden merkitystä yleissairauksien hoidon kannalta ei huomioitu yhtä systemaattisesti kuin tänä päivänä. Nyt tilanne on kuitenkin monessa Euroopan maassa jo parempi. Esimerkiksi Sveitsissä hammaslääkärin rooli ennen kantosolusiirtohoitojen aloittamista on vakiintunut käytännöksi.

– Samalla, ovat myös potilaiden ennusteet parantuneet. Mikä tärkeintä, potilaiden elämänlaatu on monilla parantunut, kun syöpähoitojen sivuvaikutuksia on opittu tehokkaammin hoitamaan ja ennaltaehkäisemään.

Terve suu suojaa vakavilta infektioilta

Professori Waltimo muistuttaa, että limakalvotulehduksen ohella syöpähoidot aiheuttavat usein myös suun kuivumista, altistaen syöpäpotilaat monille suun sairauksille kuten reikiintymiselle, ientulehdukselle ja hankalille parodontiitti- ja peri-implanttisairauksille.

Suun tulehdukset ovat yleisterveyden kannalta haitallisia, sillä niistä aiheutuu vähintäänkin matala-asteinen ja pahimmillaan koko elimistöä käsittävä tulehdustila. Suun infektiot ovat erityisen haitallisia syöpää sairastaville henkilöille, koska heillä on suurentunut riski bakteremialle. Bakteremia on bakteerien aiheuttama infektio, joka syntyy, kun verenkiertoon päässeet bakteerit käynnistävät elimistön puolustusreaktion niitä vastaan. Pahimmillaan bakteremia voi johtaa hengenvaaralliseen verenmyrkytystilaan eli sepsikseen.

– Hyvällä suunhoidolla voidaan ehkäistä infektiokomplikaatioita, joihin syöpäpotilailla on suurempi riski sairauksia, korostaa Waltimo.

Suun terveys on syöpäpotilailla keskeisen tärkeää, sillä suu on yleisin tavanomaisen bakteerikylvön lähde elimistössä. Limakalvot, hampaat ja ikenet on pidettävä moitteettomassa kunnossa päivittäisen tehokkaan suuhygienian ylläpidon myötä.

– Antibakteerisella Lumoral-hoidolla voidaan vaikuttaa tulehdusprosessiin ja saada aikaan anti-inflammatorinen vaikutus. Lisäksi antibakteerisella kaksoisvalohoidolla voidaan täydentää perinteisiä bakteereihin tehoavia hoitoja.

Tuomas Waltimo puolestaan sanoo, että antibakteeriseen kaksoisvalohoitoon perustuva Lumoral-menetelmä voisi toimia jopa ennaltaehkäisevänä hoitona syöpäpotilaiden suunterveyden tukemiseksi ennen syöpähoitojen aloitusta.

–  Alustavat havainnot viittaavat siihen, että Lumoralin antibakteerinen kaksoisvalohoito voisi ehkäistä suun limakalvotulehdusta. Hypoteesin vahvistaminen edellyttää kuitenkin tieteellistä lisätutkimusta. Aloitamme siksi Helsingin yliopistossa keväällä uuden väitöskirjatutkimuksen, jossa aihetta tutkitaan, Tuomas Waltimo toteaa.

***

Maailman syöpäpäivää vietetään joka vuosi 4. helmikuuta. Se on päivä, joka on omistettu syövän tietoisuuden lisäämiselle, sen ehkäisyn, havaitsemisen ja hoidon edistämiselle sekä paremman syövänhoidon saavutettavuuden puolustamiselle kaikille maailman ihmisille. Päivä toimii myös muistutuksena varhaisen havaitsemisen tärkeydestä ja syövän riskitekijöiden opettamisesta.

 

Lähteitä:

Brown TJ, Gupta A. Management of Cancer Therapy-Associated Oral Mucositis. JCO Oncol Pract. 2020 Mar;16(3):103-109. doi: 10.1200/JOP.19.00652. Epub 2020 Feb 3. PMID: 32048926.

Al-Rudayni AHM, Gopinath D, Maharajan MK, Veettil SK, Menon RK. Efficacy of Oral Cryotherapy in the Prevention of Oral Mucositis Associated with Cancer Chemotherapy: Systematic Review with Meta-Analysis and Trial Sequential Analysis. Curr Oncol. 2021 Jul 29;28(4):2852-2867. doi: 10.3390/curroncol28040250. PMID: 34436016; PMCID: PMC8395421.

Hentilä, Jessica. "Oral Mucositis – Antibacterial Dual Light in the Treatment of Oral Mucositis." Bachelor of Medicine, University of Helsinki, Faculty of Medicine, October 22, 2023.

Rapone B, Nardi GM, DI Venere D, Pettini F, Grassi FR, Corsalini M. Oral hygiene in patients with oral cancer undergoing chemotherapy and/or radiotherapy after prosthesis rehabilitation: protocol proposal. Oral Implantol (Rome). 2017 Feb 14;9(Suppl 1/2016 to N 4/2016):90-97. doi: 10.11138/orl/2016.9.1S.090. PMID: 28280537; PMCID: PMC5333751.

https://www.nidcr.nih.gov/health-info/cancer-treatments

Gholami L, Shahabi S, Jazaeri M, Hadilou M, Fekrazad R. Clinical applications of antimicrobial photodynamic therapy in dentistry. Front Microbiol. 2023 Jan 5;13:1020995. doi: 10.3389/fmicb.2022.1020995. PMID: 36687594; PMCID: PMC9850114.

 

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.