Suunterveys on tärkeää ammattipuhujille ja laulajille

Suunterveys on tärkeää ammattipuhujille ja laulajille

Suunterveys on avainasemassa paitsi yleisessä hyvinvoinnissa myös puhealan ammattilaisten ja laulajien äänenlaadun ylläpitämisessä. Terve suu mahdollistaa vaivattoman hymyilyn ja edistää sujuvaa laulamista ja esiintymistä.

Ääni on upea instrumentti, joka välittää tunteita! Niin äänen kuin suun terveys on tärkeää, jotta äänen ongelmilta vältyttäisiin ja myös ääneen lausutun viestin lisäksi tärkeät kasvojen ilmeet ja eleet pääsevät tukemaan äänen kertomaa viestiä, kertoo foneetikko Minttu Ripatti.

Minttu on työkseen tutkinut ääntämistä ja äänen tuottoa sekä niiden akustisia ja fysiologisia ominaisuuksia. Työnsä kautta hän on nähnyt, millainen vaikutus äänellä on muun muassa esiintymisvarmuuteen ja äänialan kantavuuteen. Pioneerina alallaan hän rakensi Suomeen kliinisen foneetikon ammattialan HUSin foniatrian poliklinikalle vuonna 2016-2017. Hän on uransa aikana myös kouluttanut ammattipuhujia erityisesti ääniergonomian ja äänenkäytön näkökulmasta.

Minttu muistuttaa, että suunterveydellä voi olla vaikutusta myös äänen tuottamiseen. Useissa tutkimuksissa on tutkittu esimerkiksi kuivan suun vaikutusta äänenlaatuun, erityisesti hyposalivaation ja xerostomian aiheuttamia seurauksia.

Huolellinen suuhygienia luo pohjan herkälle hymylle

Hyposalivaatio tarkoittaa tilaa, jossa syljen eritys on vähentynyt normaalista tasosta. Tätä voi esiintyä esimerkiksi lääkityksen aiheuttaman suun kuivuuden tai sylkirauhasen toimintahäiriön seurauksena. Suu kuivuu normaalisti tilanteissa, kuten stressin, lääkkeiden käytön tai nestehukan yhteydessä, mutta hyposalivaatio on tila, jossa kuivuminen on jatkuvaa tai merkittävää, mikä voi aiheuttaa epämukavuutta ja vaikuttaa suun terveyteen.

Mintun mukaan kuiva suu voi vaikuttaa äänenkäyttöön monin tavoin, kuten vähentämällä äänihuulten joustavuutta ja lisäämällä kurkunpään ärsytystä, mikä voi johtaa äänen karheuteen ja käheyteen. Tämä korostaa kuivan suun hoidon tärkeyttä äänenlaadun ylläpitämiseksi ja puheterveyden tukemiseksi.

Toinen tutkimusalue on Mintun mukaan keskittynyt hammasproteesien vaikutukseen artikulaatioon ja äänenlaatuun.

Huonosti istuvat proteesit voivat vaikeuttaa puheen muodostamista ja äänen selkeyttä, mikä voi johtaa epäselvään ääntämiseen ja puheen ymmärrettävyyden heikkenemiseen. Siksi on tärkeää varmistaa proteesien oikea istuvuus ja käydä säännöllisesti hammaslääkärissä, erityisesti puhealan ammattilaisten ja laulajien kohdalla.

Lisäksi on havaittu, että ikenien hyvinvoinnilla on yhteys henkilön elämänlaatuun. Tutkimukset ovat osoittaneet, että terveet ikenet voivat edistää leveämpää ja luonnollisempaa hymyä, mikä puolestaan voi vaikuttaa positiivisesti tunteiden ilmaisuun, itsetuntoon ja yleiseen elämänlaatuun. Tämä korostaa suunterveyden ja henkisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä, mikä on tärkeää huomioida kokonaisvaltaisessa terveydenhoidossa.

Ääniergonomia kuntoon

Minttu muistuttaa, että äänen tuotto tapahtuu kurkunpään tasolla ja esimerkiksi ääniergonomia kohdistuu äänihuulten toimintaympäristön "parantamiseen" – esimerkiksi oikeanlaisella kosteutuksella ja äänen lämmittelyllä.

– Suunterveys voi vaikuttaa nielemiseen ja artikulaatioon. On toki mahdollista, että esimerkiksi nielussa oleva kompleksinen infektio voi olla hammasperäinen, joten siinä kohtaa suun terveys liittyy asiaan ja vaikuttaa nielun infektion kautta mahdollisesti myös fonaatioon – tätä ei ole tietääkseni kuitenkaan vielä tutkittu.

Minttu muistuttaa, että on myös mahdollista, että suun terveydellä on vaikutusta puhujan halukkuuteen hakeutua puhetilanteisiin ja käyttää ääntään.

Onnistunut esiintyminen yleisön edessä vaatii monia henkisiä ominaisuuksia ja valmiuksia. Näitä ovat muun muassa itsevarmuus, keskittymiskyky, stressinsietokyky, rohkeus, luovuus ja kyky hallita jännitystä. Lisäksi tarvitaan positiivista asennetta, motivaatiota, empatiaa yleisöä kohtaan sekä kykyä käsitellä mahdollisia epäonnistumisia. 

Hyvä suunterveys ja huolellinen suuhygienia luo pohjan herkälle hymylle. Lisäksi, hyvä suuhygienia voi vähentää epämiellyttävää hengityksen hajua, mikä voi olla tärkeää luottamuksen ylläpitämisessä esiintymistilanteissa.

 

Lähteitä:  

Bergström J, Eliasson S. Dental care habits, oral hygiene, and gingival health in Swedish professional musicians. Acta Odontol Scand. 1985 Aug;43(4):191-7. doi: 10.3109/00016358509046498. PMID: 3864337.

Grinstein-Koren, O., Herzog, N., & Amir, O. (2023). Hyposalivation Affecting Womens' Voice. Journal of Voice37(3), 469-e19.

Saghiri, M.A., Vakhnovetsky, A. & Vakhnovetsky, J. Scoping review of the relationship between xerostomia and voice quality. Eur Arch Otorhinolaryngol 280, 3087–3095 (2023). https://doi.org/10.1007/s00405-023-07941-x

Broka, K., Vidzis, A., Grigorjevs, J., Sokolovs, J., & Zigurs, G. (2011). The influence of the design of removable dentures on patient's voice quality.

Patel, R. R., Richards, P. S., & Inglehart, M. R. (2008). Periodontal health, quality of life, and smiling patterns–an exploration. Journal of periodontology79(2), 224-231.

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.