Äiti ja tytär sylikkäin

Sydänlasten suun terveys

Huono suunterveys on merkittävä riskitekijä monelle krooniselle sairaudelle – myös eri sydänsairauksille. Lumoralin käyttö auttaa ehkäisemään ennalta monia suun ongelmia, kuten ientulehdusta, parodontiittia ja kariesta, jolloin kroonisten sairauksienkin riski pienentyy.

Artikkeli julkaistu Sydänlapset-lehdessä joulukuussa 2021.

Hampaiden säännöllinen puhdistaminen harjaamalla ja hammasväliharjaa käyttämällä on tehokas tapa ehkäistä monia hammassairauksia, muttei aina riittävä. Mekaaninen puhdistus jättää jälkeensä paljain silmin näkymätöntä mikroskooppista plakkia, jonka saa suussa näkyväksi erilaisin väriainein. Juuri tätä ominaisuutta hyödynnetään suomalaistutkijoiden kehittämässä Lumoral-menetelmässä.

 – Mikroskooppinen plakki istuu erimerkiksi alkavan reiän päällä, edistäen reikiintymisen etenemistä. Se myös ärsyttää ikeniä altistaen ientulehdukselle ja jatkuvalle matala-asteiselle tulehdukselle. Lumoralin avulla tällainen plakki saadaan hampaan pinnalta eliminoitua, Lumoral-laitetta markkinoivan Koite Health Oy:n toimitusjohtaja Sakari Nikinmaa kuvailee.

Lumoral on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joilla perinteinen suun hygienian hoito ei tuota toivottavaa tulosta, tai joille suunsairaudet ovat erityinen terveydellinen riskitekijä. Tällainen ongelma on usein esimerkiksi kroonista parodontiittia sairastavilla potilailla, mutta toisinaan myös henkilöillä, joilla on toistuvaa kariesmuodostumista huolimatta hyvin toteutetusta hammashygieniasta.

Lumoral tehoaa sydänlasten kariekseen

Lapsilla karieksen ja ientulehduksen muodostuminen on hyvin tavallista. Sydänlapsen ollessa kyseessä hammassairauksien ennaltaehkäiseminen on erityisen tärkeää, koska heillä on kohonnut karieksen riski verrattuna muihin lapsiin.   

– Koska sydänlapsilla pulmat ovat monesti merkittävästi tavallista suurempia, suun hoito saattaa jäädä heidän kohdallaan lapsipuolen asemaan. Lapsen taistellessa pitkiä aikoja elämästään pienemmät ongelmat eivät välttämättä tunnu tärkeiltä. Toisaalta suun terveyden merkitystä ei täysin ymmärretä, myöntää lastensydänkirurgi ja tutkija Tommi Pätilä.

Pätilän mukaan lapsilla, joilla on synnynnäinen sydänvika, on monesti myös heikompi suun terveys verrattuna terveisiin lapsiin. Toisaalta sydänlasten hammashuolto voi olla ongelmallista, koska osalla heistä on suurentunut hammaslääkäripelko ja siten vaikeampaa hakeutua hammashoitoon.

– Sydänlasten tulisi pystyä nauttimaan optimaalisesta suun terveydestä. Ennaltaehkäisevä hoito on kaiken perusta. Vaikka sydänlapsia hoidetaan osin erikoissairaanhoidossa, on perusterveydenhuollon hammaslääkäreillä myös tärkeä rooli sydänlasten suun hoidossa. Heidän täytyy toteuttaa ennaltaehkäisy ja hoitaa hammassairaudet niiden ilmaantuessa. Tärkeintä sydänlasten kohdalla on aikainen hammassairauksien diagnostiikka ja potilaiden hoito sekä asianmukaiset lähetteet.  Lastenhammaslääkärit suosittelevat yhteistyötä kardiologien ja perusterveydenhuollon kanssa.Lumoral lapsen kädessä

Lumoral-suukappale on valoaktivaattori, jolla aktivoidaan suuhuuhteen antibakteerinen vaikutus. Se sopii lapsille noin 10-vuotiaasta alkaen.

Turvallinen menetelmä myös lapsille ja raskaana oleville

Lumoralin teho perustuu fototermiseen ja fotodynaamiseen menetelmään, joka vähentää plakkia ja reikiintymistä ja iensairauksia aiheuttavien haitallisten bakteereiden määrää suussa. Lumoral-suukappale sopii kooltaan aikuisille ja noin 10-vuotiaasta alkaen lapsille. Pienemmille lapsille sopiva koko on kehitteillä.

Lumoral menetelmässä hoito aloitetaan poretabletista ja vedestä sekoitettavalla suuhuuhteella. Huuhdetta purskutellaan suussa minuutin ajan, jolloin sen sisältämä valoherkkä aine kiinnittyy plakkiin.

Menetelmän käyttö on suositeltavaa raskauden aikana, sillä tulevan äidin raskaudenaikaiset puutteet suun terveydessä voivat aiheuttaa merkittävän haitan myös syntymättömälle lapselle.

Lumoralin käyttö on turvallista myös lapsille, sillä laitteen mukana tuleva suuhuuhde ei imeydy elimistöön siinäkään tapauksessa, että suuhuuhdetta epähuomiossa nielisikin. Suuhuuhde tarttuu hammasplakkiin ja se on inaktiivista siihen saakka, että se valolla aktivoidaan. Aktivaatiossa valo ja huuhde toimii samalla tavalla yhdessä kuin yhteyttämisessä, jossa näkyvä valo aktivoi lehtivihreän.

Selektiivinen vaikutus suojelee suun tervettä bakteerikantaa

HUS:n Uuden lastensairaalan lastenhammaslääkäri Heikki Alapullin mukaan Lumoral-menetelmän yksi merkittävä etu on vaikutuksen selektiivisyys. Lumoralin vaikutus kohdentuu pääosin suun haitallisia bakteereja vastaan. Tässä Lumoral eroaa muista antimikrobisista suuhuuhteista, kuten klooriheksidiinistä.

– Kemialliset suuhuuhteet tuhoavat myös suun hyviä bakteereja ja niiden pitkäaikaisessa käytössä suun bakteerit tottuvat niihin. Selektiivisyys on merkittävä etu Lumoral-hoidossa. Vaikka Lumoralia käytettäisiin pitkiäkin aikoja, niin se näyttäisi säilyttävän tehonsa, kuvailee Alapulli.

Heikki Alapullin mukaan Lumoralin käyttö voi parantaa aikuisen suun terveyttä ja samalla sillä voi olla välillistä vaikutusta myös siihen, millaista suun bakteerikantaa aikuinen siirtää pienen lapsensa suuhun.

– Vanhemmat voivat kuvitella virheellisesti, että terveessä suussa ei kuulu olla bakteereja lainkaan. Tämä ei pidä paikkansa, vaan on toivottavaa, että suun bakteerikanta sisältää ihmisen terveydelle hyödyllistä bakteeristoa, Alapulli kuvailee.

Lumoralin yhtenä etuna on, että sen käyttö vähentää suun haitallista bakteerikantaa häiritsemättä terveydelle hyödyllisiä bakteereita.

Ientulehdus on myös pienten lasten ongelma

Alapulli muistuttaa että ientulehdus on myös lapsilla yleistä, mikäli hampaita ei puhdisteta riittävän huolellisesti. Ientulehdus aiheuttaa elimistöön matala-asteista tulehdusta, jonka aikuisilla tiedetään olevan riskitekijä sydän- ja verisuonisairauksille.

Heikko suuhygienia lapsuusiässä voi olla askel kohti aikuisuusiän parodontiittia.

– Aikuisiän suusairauksien ennaltaehkäisyssä lapsena opitut hyvät suuhygieniatavat ovat tärkeitä, korostaa Alapulli.

Puutteet suun terveydessä saattavat aiheuttaa merkittävän haitan myös syntymättömälle lapselle. Siksi Lumoralin käyttö raskaudenaikana kannattaa, lastensydänkirurgi ja tutkija Tommi Pätilä sanoo.

Hammassairaudet ovat tavallisesti bakteerien aiheuttamia tulehdussairauksia. Pätilä muistuttaa, että yhteistä näille suun haitallisille bakteereille on, että ne ajautuvat tulehduksessa verenkiertoon. Ne saattavat löytää tiensä kohdun alueelle ja nostaa ennenaikaisen synnytyksen tai lapsen alhaisen syntymäpainon riskiä.

Yleinen suositus on käydä hammaslääkärillä jo ennen raskautta tai viimeistään raskauden alkuvaiheessa. Tällöin hammaslääkäri tarkistaa, ettei hampaissa ole reikiä ja samalla tutkii hampaiden tukikudosten ja ikenien kunnon. Pätilä muistuttaa, että hammasplakki aiheuttaa ientulehdusta, joka voi edetä parodontiitiksi. Parodontiitti eli hampaiden tukikudosten sairaus etenee usein oireettomana ja löytyy vasta ientaskujen mittauksessa.

– Raskauden aikaisten muutosten seurauksena tavallista vähäisempi plakkimäärä aiheuttaa ikenien ärsytyksen. Niinpä ikenien turvotus, punoitus ja verenvuoto on raskauden aikana suurentunut, ja puhutaan raskausgingiviitistä. Taustalla katsotaan olevan hormonaalinen muutos, Pätilä sanoo.

– Toisaalta raskauden aikainen lisääntynyt syöminen lisää plakin muodostumista ja suun puhtaanapito on erityisen olennaista. Onneksi raskaudenaikainen hampaiden tukikudosten tulehdus on useimmiten palautuva muutos, erityisesti ei-tupakoivilla, hän lisää.

Heikki Alapulli

EHL Heikki Alapulli on lastenhammaslääkäri Uudessa Lastensairaalassa.

Hyvät hammashoitotavat pienestä pitäen

Heikki Alapulli muistuttaa, että varhain opetetut hyvät hammashoitotavat kantavat pitkälle aikuisikään. On tärkeää, että lapsen hampaita aletaan puhdistamaan fluorihammastahnan kanssa heti, kun lapsen  ensimmäinen hammas puhkeaa suuhun. Tämä tapahtuu keskimäärin noin puolen vuoden iässä.

– Koska suu on herkkä alue, on tärkeää totuttaa lapsi suun puhdistamiseen mahdollisimman varhain. Lapsi tottuu suun käsittelyyn ja se muodostuu päivittäiseksi rutiiniksi, Alapulli sanoo.

Jos rutiinin opettaminen siirtyy esimerkiksi kolmen vuoden ikään, se on vaikeampi prosessi. Varhaislapsuuden huonoista tavoista irti pääseminen suun terveydessä on hankalaa.

– Näen Lumoralin lupaavana hampaiden harjauksen, fluorin ja ksylitolin käytön ohella käytettävänä menetelmänä, joka voi tuoda lisäarvoa myös lasten suunterveyteen. Aihetta tutkitaan innokkaasti, mutta jo olemassa olevatkin tutkimukset antavat viitteitä sen kyvystä torjua tehokkaasti suun biofilmissä esiintyviä suunsairauksia aiheuttavia bakteereja.

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.