QAdental-koulutus: Lumoral-hoito ja suun terveyden edistäminen

QAdental-koulutus: Lumoral-hoito ja suun terveyden edistäminen

Hammaslääketieteen alan koulutusportaali QAdentalin webinaarissa käsitellään laajasti parodontiittia ja sen yhteyttä moniin pitkäaikaissairauksiin. Luennoitsijoina verkkokoulutuksessa toimivat suun terveydenhuollon professori EHL Anna Maria Heikkinen sekä dosentti EL Tommi Pätilä. Esillä on myös antibakteerinen Lumoral-hoito. Lumoral auttaa vähentämään suusairauksia aiheuttavien bakteerien määrää suussa. Samalla se ehkäisee ja hoitaa vakavia suun sairauksia.

Anna Maria Heikkinen pohti Parodontiitti – jotain uutta vai vanhan kertausta? -luennossaan muun muassa parodontiitin patogeneesin ja riskitekijöiden nykykäsitystä. Heikkinen pohti olennaisia kysymyksiä parodontiittiin liittyen: miten parodontiittia voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa? Mikä on suun biofilmi eli hammasplakin merkitys suusairauksien synnyssä?

Heikkinen muistuttaa kuulijoita siitä, että suuontelossa on tähän mennessä tunnistettu yli 900 bakteerilajia. Mikrobiston yksilölliseen koostumukseen vaikuttavat genetiikka, elintavat ja ympäristö.

– Kun suun mikrobisto on tasapainossa eli symbioottinen, suussa olevien ”hyvien” bakteerien määrä on suurempi kuin ”pahojen” suusairauksia aiheuttavien patogeenisten bakteerien määrä, Heikkinen kuvailee.

Jokaisella meistä on yksilöllinen mikrobisto suussa. Kun mikrobisto on symbioottinen, se estää haitallisten mikrobien kasvua suussa. Syljellä on tärkeä merkitys tasapainoisen mikrobiston ylläpitämisessä. Suun kuivumisen taustalla on usein lääkkeiden sivuvaikutus, mutta myös tietyt sairaudet (kuten Sjögrenin syndrooma).

Huolellinen suuhygienia on suunterveyden perusta

Huolellinen suuhygienia, johon kuuluu säännöllinen hampaiden harjaaminen ja hammasvälien puhdistaminen, ylläpitää suun mikrobiston tasapainoa. Tehokkaalla suun omahoidolla vähennetään suun haitallisten bakteerien määrää ja samalla autetaan ehkäisemään erilaisia suun sairauksia, kuten hampaiden reikiintymistä ja ientulehduksia.

Tutkimusten mukaan paraskin hammasharja poistaa kuitenkin vain noin 60 % suun haitallisesta bakteeristosta. Loput jäävät hampaiden pinnoille ja ienrajoihin “jäännösplakiksi” suun sairauksia, kuten parodontiittia, aiheuttamaan.

Parodontiiti on pitkälle edennyt iensairaus. Sairaus alkaa ientulehduksesta eli gingiviitistä. Ellei ientulehdukseen puututa ajoissa, ientaskut voivat syventyä ja parodontiittia aiheuttavat bakteerit, niin sanotut parodontopatogeenit, tunkeutuvat syvälle ientaskuun ja lisääntyvät. 

Parodontiitti on krooninen suun sairaus, jolla on uusiutumisriski. Sen oireina on verenvuoto hampaita harjatessa tai hammasvälejä puhdistaessa. Pahimmillaan hammas voi alkaa heilua ja hoitamattomana jopa irrota. Joskus tauti voi olla jopa oireeton, jolloin sairauden diagnosointi ja hoito viivästyy.

Perinteisesti parodontiitin hoitovasteen on ajateltu heijastavan potilaan motivaatiota ylläpitää tehokasta suuhygieniarutiinia kotona. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että jopa tehokkaimmaksi luokiteltu sähköhammasharja jättää jäännösplakkia jälkeensä huolellisesta harjauksesta huolimatta. Tämän poistamiseksi ovat suomalaistutkijat kehittäneet antibakteerisen Lumoral-hoidon.

Lumoral iskee suusairauksia aiheuttavaan jäännösplakkiin

Lasten sydän- ja rintaelinkirurgian erikoislääkäri Tommi Pätilä on ollut mukana kehittämässä kotimaista Lumoral-hoitoa, joka ennaltaehkäisee ja parantaa vakaviakin iensairauksia. Pätilä kertoi luennossaan Lumoral-menetelmän toimintaperiaatteet. Samalla hän esitteli Euroopan laajimman satunnaistetun parodontiittitutkimuksen, HOPE-CP-tutkimuksen tuloksista. Sydänkirurgina hän toi myös esille parodontiitin yhteyden sydänsairauksiin.

Pätilän mukaan säännöllinen Lumoralin käyttö vähentää vahingollista bakteerikantaa suusta niin, että ientulehduksen eli gingiviitin riskiä saadaan pienennettyä. Kun gingiviitti saadaan hoidettua pois jo varhain, ei parodontiitti pääse kehittymään.

Jos taas parodontiitti on jo kehittynyt, Lumoralin avulla saadaan vähennettyä parodontiittia ylläpitävää bakteerikantaa suussa ja siten hidastettua sairauden etenemistä.

– aPDT-hoito, jota voidaan nyt annostella kotona Lumoral-laitteen avulla, on huomattavasti tehokkaampaa ja paremmin siedetty antibakteerinen hoitomuoto kuin nykyisin yleisesti käytetyt klooriheksidiinipohjaiset suuvedet, Pätilä sanoo.

Euroopan suurimmassa parodontiittitutkimuksessa todettiin, että parodontiitin hoitotulokset paranevat merkittävästi, kun suusta poistetaan säännöllisesti jäljellä oleva jäännösplakki.  Tutkimuksen mukaan 54 % Lumoral-laitetta kotona käyttävistä parodontiittipotilaista saavutti ienterveyden (Bleeding on probing-indeksi <10 %) kolmen kuukauden tutkimusjaksolla. Hoitotulos oli selvästi parempi kuin vertailuryhmällä. Lumoralin hoitovaste näkyi myös parampana suuhygieniana ja erityisesti syvien taskujen määrän vähentymisenä.

Pätilä muistuttaa, ettei Lumoral-hoito korvaa mekaanista suuhygieniaa, vaan tehostaa sitä. 

– Menetelmän säännöllinen käyttö kotona vähentää ientulehduksia ja parantaa suuhygieniaa. Se vähentää syviä taskuja, mikä moninkertaistaa ammattimaisen ei-kirurgisen parodontologisen hoidon tehokkuuden.

– Aikaisemmin antibakteerista PDT-hoitoa on voinut saada vain hammasklinikoilla mutta nyt hoitoa voidaan tehdä kotioloissa. Lumoralilla voidaan ehkäistä ja tehostaa iensairauksien hoitoa.

QAdental

QAdental on kansainvälinen hammaslääketieteen koulutusportaali, jonka yhteisössä on yli 5 000 jäsentä. QAdentalin tavoitteena on tukea hammaslääkäriyhteisöä tarjoamalla hammaslääkäreille alan viimeisintä tietoa.

QAdental järjestää webinaarien ohella alan asiantuntijoille suunnatun vuosittaisen QAdental Forum -tapahtuman, jonka laadukas ohjelma kattaa hammaslääketieteen erikoisteemoja. Tilaisuus on suunnattu hammaslääkäreiden ohella suuhygienisteille ja suunterveydenhuollon hallinnossa työskenteleville henkilöille.

QAdental tuottaa jatkuvasti uutta verkko-oppimateriaalia, esimerkiksi webinaareja, vodcasteja, podcasteja ja toimenpidevideoita. QAdentalin digitaalinen täydennyskoulutuspalvelu on laajasti käytössä suomalaisten hammaslääkärien ja muiden hammaslääketieteen alan ammattilaisten keskuudessa.

 

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.