Puutteellinen suuhygienia, iensairaus ja suun bakteerikirjon epätasapaino: tekijöitä syövän taustalla?

Puutteellinen suuhygienia, iensairaus ja suun bakteerikirjon epätasapaino: tekijöitä syövän taustalla?

Tutkijat ovat havainneet merkittävän yhteyden huonon suun terveyden ja systeemisten sairauksien, jopa vakavien syöpien, välillä. Tämä yhteys keskittyy niin sanottuun suun dysbioosiin, eli tilaan, jossa epätasapainossa olevat suun bakteerit aiheuttavat monenlaisia terveysongelmia suussa ja yleisterveydessä. Se korostaa myös suuhygienian ratkaisevaa roolia yleisen terveyden edistämisessä.

Suuontelossa elää yli 700 bakteerilajia. Vaikka jotkin näistä ovat hyödyllisiä suu- ja yleisterveyden kannalta, joissakin tapauksissa ne voivat johtaa vakavien yleissairauksien kehittymiseen.

Tutkimukset osoittavat, että tasapainoinen suun mikrobiekosysteemi on ehtona hyvälle suunterveydelle ja vaikutusta siihen, miten elimistö kykenee torjumaan vakavienkin yleissairauksien puhkeamisen. Suun dysbioosi voi johtaa vakavien suusairauksien kehittymikseen – jopa sydänsairauksien, Alzheimerin taudin ja diabeteksen syntyyn. [1, 2]

Tuoreet tutkimustulokset viittaavat, että suun mikrobiston epätasapainotila voi osaltaan lisätä riskiä hengenvaarallisten ruoansulatuskanavasyöpien kehittymiseen. Nämä syöpämuodot esiintyvät ruokatorvessa, mahassa, maksassa, haimassa, paksusuolessa ja peräsuolessa, ja niiden yleisyys sekä niihin liittyvä kuolleisuus kasvavat maailmanlaajuisesti. Suurin osa uusista tapauksista (63 %) ja niihin liittyvistä kuolemantapauksista (65 %) esiintyy Aasiassa, seuraavaksi eniten Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. [3]. 

Tutkijat uskovat, että ympäristötekijät, kuten tupakointi, ruokavalio, alkoholinkäyttö ja liikalihavuus, voivat vaikuttaa ruoansulatuskanavasyöpien syntyyn. Tuoreet tutkimukset osoittavat myös suun mikrobiston roolin – muun muassa Fusobacterium nucleatum -bakteerin osalta – suolistosyövän kehittymisessä. [4,5]

Suun bakteerien ja haimasyövän välinen yhteys selvitetty

British Journal of Cancer -lehden (BJC) tutkimus paljastaa, että edennyttä ientulehdusta aiheuttava Trepenoma denticola (Td) -bakteeri, voi lisätä riskiä myös haimasyövän kehittymiseen [6,7]. Haimasyöpä on vakava syöpämuoto, joka johtuu haimassa tapahtuvasta epänormaalista ja hallitsemattomasta solujen kasvusta.[8]

- Treponema-bakteeri voi joutua verenkiertoon tulehtuneiden ikenien kautta ja levitä näin muihin kehon osiin. Hoitamaton parodontiitti vaikuttaa osaltaan syövän kehittymiseen ja leviämiseen sekä syöpäkuolemiin – erityisesti haimasyövästä johtuviin, kertoo Helsingin yliopiston suu- ja leukasairauksien professori Timo Sorsa, yksi tutkimuksen tekijöistä, tutkimuksen tuloksista.

Professori Sorsa huomauttaa, että Treponema-bakteerista on löydetty samaa entsyymiä kuin mitä on löydetty joistakin suolistosyövän muodoista. Tätä entsyymiä – niin sanottua dentilisiiniä – esiintyy yleisesti suuontelossa ja sen tiedetään aiheuttavan myös vakavia ientulehduksia, kuten parodontiittia. Tätä samaa entsyymiä on kuitenkin havaittu esiintyvän myös pahanlaatuisissa ja hengenvaarallisissa kasvaimissa. [6,7].

Suuontelossa dentilisiiini ei ainoastaan ​​edistä ientulehdusta, vaan se aktivoi myös muita entsyymejä, jotka edistävät syövän kehittymistä. Näitä entsyymejä kutsutaan matriksimetalliproteinaaseiksi (MMP), ja ne hajottavat solujen ja solukalvojen välissä olevaa materiaalia, mikä helpottaa syövän leviämistä terveeseen kudokseen. Tämä yhteys herättää huolta mahdollisista terveysongelmista, jotka liittyvät dentilisiiiniin suuontelossa, painottaa professori Sorsa.

BJC:n julkaisu vuodelta 2017 oli ensimmäinen tutkimus, joka osoitti, että ientulehdusbakteerien virulenssitekijät voivat levitä suusta muualle elimistöön ja osallistua syöpään liittyvän kudostuhon mekanismeihin.

Sen jälkeen on saatu lisätutkimuksia, jotka tukevat BJC-tutkimuksen tuloksia. Esimerkiksi International Journal of Cancer -lehden raportti, joka on myös professori Sorsan tutkimusryhmän julkaisema, analysoi yli 68 000 suomalaisen aikuisen terveystietoja yli 10 vuoden ajan hammaslääkärin vastaanotolla käydessään. Tutkimus paljasti, että parodontiittiin liittyi 33 prosenttia suurempi riski yleiseen syöpäkuolleisuuteen verrattuna. Lisäksi haimasyöpään sairastuneilla iensairauksiin liittyvä kuolleisuusriski oli yli kaksinkertainen yleiseen syöpäkuolleisuuteen verrattuna [7].

Nopeasta diagnoosista nopeaan hoidon aloitukseen

Tähän mennessä paljastunut yhteys suun bakteerien ja syövän kehityksen välillä on innoittanut professori Sorsan tutkijaryhmän etsimään keinoja, joilla voidaan ehkäistä syövän kehittymistä. Suun infektioiden nykyistä nopeampi diagnosointi on yksi ratkaisu tähän.

Tunnistamalla iensairaudet jo niiden varhaisessa vaiheessa aMMP-8-tuolinvierustestin avulla, auttaa tutkijoiden mukaan ennaltaehkäisemään jopa vakavien syöpämuotojen syntymisen ja leviämisen. Nopea diagnoosi mahdollistaa vakavan iensairauden, parodontiitin, hoidon aloituksen jo siinä vaiheessa, kun tauti ei ole paljain silmin havaittavissa.[9,10]

- Kaikista MMP-entsyymeistä erityisesti aktiivisen MMP-8-entsyymin on todettu olevan koholla potilailla, jotka kärsivät parodontiitin sidekudostuhoon johtavasta iensairaudesta. aMMP-8-tuolinvierustesti tekee näkymättömän näkyväksi, huomauttaa professori Sorsa.

Parodontiitti on yleinen sairaus, jonka arvioidaan koskettavan jopa puolta maailman väestöstä – usein jopa ilman minkäänlaisia oireita. Iensairauden varhainen havaitseminen on kuitenkin sen hoidon kannalta tärkeää, koska se mahdollistaa hoidon aloituksen jo ennen peruuttamattomien vaurioiden syntymistä. Perinteiset menetelmät, kuten ientaskujen mittaaminen ja röntgenkuvien ottaminen, saattavat jättää iensairauksien varhaiset merkit huomioimatta, koska oireet ilmenevät usein vasta taudin kehittymisen myöhäisemmissä vaiheissa. Käyttämällä aMMP-8:n kaltaisia biomarkkereita suunhoidon ammattilaiset voivat havaita hienovaraisen tulehduksen ja kudosvaurion merkit, jolloin hoito voidaan aloittaa jo ennen kuin tauti tulee paljain silmin näkyväksi.

- aMMP-8-pikatestillä voidaan mitata ja arvioida aktiivista parodontiitin ja sen etenemisen riskiä viidessä minuutissa hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla ei-invasiivisesti. Testi täydentää parodontiitin ja peri-implantiitin diagnostiikkaa, seurantaa ja ylläpitohoitoa, korostaa professori Sorsa.

Kehittyneitä lähestymistapoja suusairauksien hoitoon

Parodontiitti ja peri-implantti ovat vakavia suusairauksia, jotka vaikuttavat hampaiden ja hammasimplanttien tukirakenteisiin ja voivat hoitamattomina johtaa hampaiden menetykseen. Ientulehdukset puhkeavat ja etenevät eri syistä. Yksi keskeinen tekijä on puutteellinen suuhygienia, jonka vuoksi hampaiden pinnoille kertyy bakteeriplakkia, jota kutsutaan myös biofilmiksi. [9] 

Professori Sorsa korostaa nykyaikaisten antibakteerisia menetelmien merkitystä tehokkaassa plakin poistossa sekä parodontiitin hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Myös tieteelliset tutkimukset osoittavat, että antibakteerinen fotodynaaminen hoito (aPDT) on lupaava lähestymistapa suun bakteeri-infektioiden hoitoon – myös sellaisten, jotka eivät reagoi hyvin antibiootteihin [12].

Lumoral-hoito on ensimmäinen kotikäyttöön suunniteltu suunterveyttä parantava ja suusairauksia ehkäisevä aPDT-hoitolaite. Suomalaistutkijat ovat kehittäneet sen lääkkeettömäksi vaihtoehdoksi vaikeidenkin iensairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

- Huono suun terveys on yhteydessä yli 200 krooniseen sairauteen. Lumoral on laite, joka parantaa suuhygieniaa, kun sitä käytetään säännöllisesti kotona. Tutkimusten mukaan se voi tehostaa myös ammattimaista hammashoitoa. Lisäksi se voi vähentää perinteisten lääkkeiden, kuten antibioottien ja klooriheksidiinin, tarvetta iensairauksien hoidossa, kertoo yksi Lumoral-hoidon kehittäjistä, sydän- ja elinsiirtokirurgi Tommi Pätilä, Helsingin Uudesta lastensairaalasta.

- Lumoral perustuu valolla aktivoituvaan antibakteeriseen ja anti-inflammatoriseen vaikutukseen, joka hidastaa plakin sekä tulehduksen muodostumista ja vähentää merkittävästi haitallisten bakteerien taakkaa suussa, Pätilä kertoo tarkemmin.

Tuote soveltuu kaikenikäisille potilaille, mutta sitä suositellaan erityisesti niille, joilla on ollut ongelmia suunterveyden kanssa, kuten hampaiden reikiintymisen ja iensairauksia. [9].

Suuhygienialla on ratkaiseva merkitys myös syövän hoidossa

Säännöllinen hampaiden harjaaminen ja hammaslangan käyttö on avainasemassa terveen suun ylläpitämisessä, sillä se poistaa hammasplakkia hampaiden pinnoilta ja hammasväleistä. Aina mekaaninen suuhygienia ei kuitenkaan riitä. Hyvä suuhygienia edellyttää riittäviä motorisia taitoja ja henkistä kuntoa. Toisaalta, vaikka hampaat harjattaisiinkin täydellisesti, tutkimukset osoittavat, että tehokkain sähköhammasharja poistaa suusta vain noin 65 prosenttia haitallisista suun bakteereista [13].

- Yleisen hyvinvoinnin avain on hyvä suuhygienia. Syöpäpotilaille suun terveenä pitäminen on sitäkin tärkeämpää, koska heidän on raskaiden syöpähoitojen aikana pidettävä yllä mahdollisimman monipuolista ja runsaskalorista ruokavaliota aliravitsemustilan ja yleisen heikkouden kehittymisen välttämiseksi, toteaa Prof. Tuomas Waltimo Baselin yliopistosta.

Prof. Waltimo toimii myös yksityishammaslääkärinä klinikalla, joka tarjoaa hammaslääkäripalveluja potilaille, joilla on hammaslääketieteellisiä erityistarpeita – esimerkiksi syöpähoitoja saaville potilaille. Hän muistuttaa, että syöpähoidot tuovat usein mukanaan sivuvaikutuksia, jotka voivat vaatia erityistä huomiota. Limakalvotulehdus voi esimerkiksi johtaa yleiseen infektioon ja olla jopa hengenvaarallinen.

Mukosiitti on ruoansulatuskanavaa reunustavien limakalvojen kivulias tulehdus ja haavauma. Sitä voi esiintyä missä tahansa ruoansulatuskanavassa, mutta suun limakalvotulehduksella tarkoitetaan erityisesti suussa esiintyvää tulehdusta ja haavaumia. Joskus suun mukosiitti johtaa syöpähoitojen ennenaikaiseen keskeyttämiseen ja siten myös heikentyneeseen kokonaisennusteeseen. Hyvän suuhygieniatavan ylläpitäminen on edellytys suun limakalvotulehduksen hoidolle. Lumoral tukee säännöllistä mekaanista hammashygieniaa, auttaa tehostamalla hampaiden harjausta saavuttamaan ikenien terveyden ja ehkäisee tulehdusta silloin, kun säännöllinen hammashygienia ei ole riittävää.

- Hyvä suuhygienia on ensiarvoisen tärkeää myös suun limakalvotulehduksen hoidossa. Alustavat havainnot viittaavat siihen, että Lumoral-hoito voisi ehkäistä ja mahdollisesti hoitaa suun limakalvotulehdusta, mutta tämän hypoteesin vahvistaminen edellyttää tieteellistä lisätutkimusta. Aloitamme siksi Helsingin yliopistossa uuden väitöskirjatutkimuksen, jossa aihetta tutkitaan, professori Waltimo kertoo.

***

Marraskuussa vietetään kansainvälistä mahasyöpäkuuta, jonka tarkoitus on lisätä tietoisuutta sairaudesta. Mahasyöpä on maailmanlaajuisesti viidenneksi yleisin syöpätauti. Nykyään Suomessa todetaan vuosittain noin 700 uutta mahasyöpää.  


**** 

Lähteet:

 1.   Maier, T. Oral Microbiome in Health and Disease: Maintaining a Healthy, Balanced Ecosystem and Reversing Dysbiosis. Microorganisms 2023, 11, 1453. https://doi.org/10.3390/microorganisms11061453
 2.     Silva DNdA, Casarin M, Monajemzadeh S, Bezerra BdB, Lux R and Pirih FQ (2022) The Microbiome in Periodontitis and Diabetes. Front. Oral. Health 3:859209. doi: 10.3389/froh.2022.859209
 3.     https://dceg.cancer.gov/news-events/news/2020/global-burden-gastro
 4.     Pignatelli, P.; Nuccio, F.; Piattelli, A.; Curia, M.C. The Role of Fusobacterium nucleatum in Oral and Colorectal Carcinogenesis. Microorganisms 2023, 11, 2358. https://doi.org/10.3390/microorganisms11092358
 5.     Reitano E, de'Angelis N, Gavriilidis P, Gaiani F, Memeo R, Inchingolo R, Bianchi G, de'Angelis GL, Carra MC. Oral Bacterial Microbiota in Digestive Cancer Patients: A Systematic Review. Microorganisms. 2021 Dec 14;9(12):2585. doi: 10.3390/microorganisms9122585. PMID: 34946186; PMCID: PMC8707512.
 6.     Nieminen, M., Listyarifah, D., Hagström, J. et al. Treponema denticola chymotrypsin-like proteinase may contribute to orodigestive carcinogenesis through immunomodulation. Br J Cancer 118, 428–434 (2018). https://doi.org/10.1038/bjc.2017.409
 7.     Heikkilä, P., But, A., Sorsa, T. and Haukka, J. (2018), Periodontitis and cancer mortality: Register-based cohort study of 68,273 adults in 10-year follow-up. Int. J. Cancer, 142: 2244-2253. https://doi.org/10.1002/ijc.31254
 8.     https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/cancer/cancer-types-in-adults/pancreatic-cancer/
 9.     Pakarinen, S.; Saarela, R.K.T.; Välimaa, H.; Heikkinen, A.M.; Kankuri, E.; Noponen, M.; Alapulli, H.; Tervahartiala, T.; Räisänen, I.T.; Sorsa, T.; Pätilä, T. Home-Applied Dual-Light Photodynamic Therapy in the Treatment of Stable Chronic Periodontitis (HOPE-CP)—Three-Month Interim Results. Dent. J. 2022, 10, 206. http://hdl.handle.net/10138/350606
 10.   Sorsa T, Gursoy UK, Nwhator S, Hernandez M, Tervahartiala T, Leppilahti J, Gursoy M, Könönen E, Emingil G, Pussinen PJ, Mäntylä P. Analysis of matrix metalloproteinases, especially MMP-8, in gingival creviclular fluid, mouthrinse and saliva for monitoring periodontal diseases. Periodontol 2000. 2016 Feb;70(1):142-63. doi: 10.1111/prd.12101. PMID: 26662488.
 11.   Sorsa T, Nwhator SO, Sakellari D, Grigoriadis A, Umeizudike KA, Brandt E, Keskin M, Tervahartiala T, Pärnänen P, Gupta S, Mohindra R, Bostanci N, Buduneli N, Räisänen IT. aMMP-8 Oral Fluid PoC Test in Relation to Oral and Systemic Diseases. Front Oral Health. 2022 Jun 10;3:897115. doi: 10.3389/froh.2022.897115. PMID: 35757444; PMCID: PMC9226345.
 12.   Liu Y, Qin R, Zaat SAJ, Breukink E, Heger M. Antibacterial photodynamic therapy: overview of a promising approach to fight antibiotic-resistant bacterial infections. J Clin Transl Res. 2015 Dec 1;1(3):140-167. PMID: 30873451; PMCID: PMC6410618.
 13. 1 Neha Aggarwal, Sunil Gupta, Rashu Grover, Gunmeen Sadana, and Karan Bansal; Plaque Removal Efficacy of Different Toothbrushes: A Comparative Study, Int J Clin Pediatr Dent. 2019 Sep-Oct; 12(5): 385–390.  doi: 10.5005/jp-journals-10005-1669

 

 

 

 

 

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.