Perio Master Clinic 2023 -konferenssissa selvitetään parodontologian ja oikomishoidon välistä synergiaa

Perio Master Clinic 2023 -konferenssissa selvitetään parodontologian ja oikomishoidon välistä synergiaa

Parodontologian ja oikomishoidon vuorovaikutus, näiden alojen asiantuntijoiden välinen yhteistyö sekä yhteiset lähtökohdat ovat Perio Master Clinic 2023 -konferenssin keskiössä. Hammaslääkäreille suunnatun konferenssin järjestää Euroopan parodontologian liitto (EFP) Antwerpenissä, Belgiassa 3.-4. maaliskuuta 2023.

Parodontologien ja ortodonttien välinen monialainen yhteistyö on avainasemassa, kun parodontiittia hoidetaan sen pitkälle edenneissä vaiheissa. Haastetta synnyttää se, että useimmat vaikeat parodontiittitapaukset edellyttävät oikomishoitoa, mutta oikomishoitajat eivät toisinaan uskalla hoitaa parodontiittipotilaita heidän olemassa olevan vaikean ienisairauden vuoksi. 

– Nykyään useimmat ortodontit eivät hoitaisi vaiheen IV parodontiittitapauksia. Siksi on tärkeää päästä yhteisymmärrykseen perio- ja ortopedian ammattilaisten välillä, ja toivomme saavuttavamme tämän Perio Master Clinic 2023 -tapahtuman avulla, selittää konferenssin puheenjohtaja, hammaslääkäri Peter Garmyn.

– Tapahtumassa on kyse on muustakin kuin esimerkiksi hoitovinkkien ja -tekniikoiden vaihtamisesta – tarkoituksemme on jakaa myös visioita, haastaa perinteisiä rajoja ja löytää synergiaa molempien erikoisalojen välillä potilaiden hyväksi.

Perio Master Clinic on kolmen vuoden välein järjestettävä käytännönläheinen konferenssi hammaslääketieteen alan ammattilaisille, jonka tavoitteena on päivittää hammaslääkäreiden hoitotekniikoita ja käytännön taitoja, jotta he voivat huolehtia paremmin potilaidensa suun terveydestä.

Perio-ortodontia-synergia

Tulevassa konferenssissa, jonka teemana on "Perio-ortodontia-synergia", valotetaan yhdistettyä parodontologista ja ortodonttista hoitomenetelmää sekä hoitoa, jossa käytetään lisäksi implanttihammaslääketiedettä.

Konferenssin jokaisessa istunnossa keskitytään tiettyyn aiheeseen, jossa  puhuja esittelee aiheen ja korostaa sen keskeisiä näkökohtia. Tämän jälkeen parodontologi sekä ortodontologi esittelevät toisiaan täydentäviä näkökulmia. Lopuksi esitellään lyhyesti kliininen tapaus, joka sopii istunnon aiheeseen.

Perio Master Clinic 2023 tarjoaa osallistujille myös uraa edistävää koulutusta, joka opettaa uusimpia ja tehokkaimpia kliinisiä tekniikoita, jotka perustuvat vankkoihin tieteellisiin tutkimuksiin parodontologian, oikomishoidon ja implanttihammaslääketieteen alalla.

– Pitkälle edenneen parodontiitin monimutkaisten tapausten hoito on yksi hammaslääketieteen jännittävimmistä aloista. Haluamme näyttää, että ammattilaiset voivat edelleen odottaa ennustettavia, esteettisiä, pitkäaikaisia hoitotuloksia näillä parodontiittipotilailla, sanoo professori ja tieteellinen puheenjohtaja Virginie Monnet-Corti Ranskasta.

EFP – järjestö parodontologian ammattilaisille

European Federation of Periodontology (EFP) on järjestö, joka pyrkii edistämään suun terveydenhuollon ammattilaisten ja suuren yleisön tietoisuutta parodontologiasta ja ienterveyden merkityksestä. 

Vuonna 1991 perustettu EFP on 37 kansallisen parodontologian yhdistyksen liitto, joka edustaa yli 16 000 parodontologia, hammaslääkäriä, tutkijaa sekä suun terveydenhuollon ammattilaista Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.