Nukutushammashoitoa lapsi- ja pelkopotilaiden suunterveyden tueksi

Nukutushammashoitoa lapsi- ja pelkopotilaiden suunterveyden tueksi

Nukutushammashoito on tehokas ratkaisu monille potilasryhmille, joille suunterveyden ylläpito vaatii erityistä huomiota. Näitä ovat muun muassa lapsi- sekä pelkopotilaat, sillä heillä on usein vaikeuksia käsitellä hammaslääkärissä käymisen aiheuttamaa stressiä ja epämukavuutta, kertoo Hammassairaala Unioni45:n perustaja Mauri Numminen.

Elokuussa 2022 Numminen avasi Helsingin Kruunuhakaan pelkopotilaiden hammashoitoon erikoistuneen Hammassairaala Unioni45:n, jonka ydinpalvelu on nukutushammashoito. Siitä lähtien Nummisen hammassairaalan tiimi on tarjonnut nukutushammashoitopalvelua sekä julkisen sektorin asiakkaille ostopalveluna että yksityispotilaille.

– Hammassairaala Unioni45:llä on lisäksi useita liikkuvia nukutustiimejä, joiden anestesialääkärit ja -hoitajat matkaavat aktiivisesti ympäri Suomea hoitaakseen nukutuspotilaita keskuskussairaaloissa, terveyskeskuksissa ja yksityisillä hammasasemilla.

Nukutushammashoitoa yksilöllisiin tarpeisiin

Hammassairaala Unioni45:n nukutushammashoitoon tulee runsaasti lapsipotilaita. Lapset tarvitsevat nukutushoitoa silloin, kun heidän suunterveytensä vaatii laajoja toimenpiteitä ja toimenpideajat ovat pitkiä. Tällöin anestesiaa suositellaan varmistamaan kivuton ja tehokas hoito.

– Yleissääntönä on, että mikäli alle kouluikäisen lapsen suun terveyden hoito vaatii yli neljä hoitokäyntiä, niin suositellaan nukutushammahoitoa. Toisaalta nukutushammashoitoa saatetaan tarvita myös niissä tilanteissa, joissa lapsella on esimerkiksi autismikirjon aiheuttamia erityistarpeita, jotka voivat vaikeuttaa yhteistyötä.

Tarvetta nukutushammashoidolle on myös monilla aikuispotilailla, sillä hammaslääkäripelosta kärsii jopa 10 % aikuisväestöstä. Pahimmillaan pelko voi johtaa suunterveyden laiminlyöntiin. 

Nummisen mukaan aikuispotilaiden nukutushammashoitoon pääsyä saattaa hankaloittaa julkisen hammashuollon pitkät hoitojonot ja toisaalta hoidon kalleus yksityissektorilla. Tällöin moni aikuispotilas, jolla on ongelmia suunterveyden kanssa, voi jäädä kokonaan hammashoidon ulkopuolelle, jolloin suunterveyden ongelmat vain pahenevat.

Nummisen mukaan nukutushammashoito olisi hyvä ajoittaa siihen vaiheeseen, kun potilaan suun tilanne ei ole vielä kovin huono. Tällöin voidaan vielä välttyä hampaiden poistoilta. Samalla hoidon hintakin pysyy kohtuullisena.

– Hammaslääkäripelko on todellinen asia, joka ei puhumalla helpotu. Erityisesti osalle nuorista aikuisista nukutushammashoito olisi hyvä vaihtoehto.

Suunterveydestä huolehtiminen on tärkeää myös yleisterveyden kannalta, Numminen korostaa. Huono suunterveys on tutkimusten mukaan yhteydessä moniin vakaviin kansansairauksiin kuten sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen – jopa Alzheimerin tautiin ja vakaviin syöpäsairauksiin.

Tähän mennessä Nummisen tiimi on Hammassairaala Unioni45:n tiloissa hoitanut noin 1 300 lasta ja lähes 800 aikuispotilasta, jotka tarvitsivat vaativaa nukutushammashoitoa. Valmius potilasmäärien merkittävään kasvuun on kuitenkin olemassa. 

Nummisen mukaan Hammassairaala Unioni45:ssä onkin käynnistymässä kampanja, jonka tavoitteena on tarjota yhä useammalle yksityisesti nukutushammashoitoa haluavalle mahdollisuus parantaa suunterveyttään.

Lasten suunterveyden tila huolettaa

Numminen on huolestunut erityisesti pienten lasten nukutushammashoidon tarpeen kasvusta Suomessa. Ilmiö näkyy hoitojonojen voimakkaana kasvuna muun muassa HUSin ja Taysin sairaanhoitopiireissä.

– Lasten ja nuorten hampaiden nykykunto vaikuttaa suoraan siihen, kuinka usein nukutushammashoitoihin joudutaan turvautumaan, hän sanoo.

Nukutushammashoitoon pääsyä voi joutua odottamaan julkisella puolella jopa kuukausia. Pääkaupunkiseudulla jonossa olevasta 1 300 lapsesta suurin osa on alle kouluikäisiä. Tämän vuoksi myös Unioni45:ssä ovi käy tiheään.

– Parhaimmillaan klinikallamme työskentelee neljä hammaslääkäriä päivässä, ja kukin hoitaa neljä potilasta työvuoronsa aikana. Lasten hampaita hoitaa hammassairaalassamme aina lapsipotilaisiin erikoistunut hammaslääkäri. Lasten hammashoito on usein vaativaa ja edellyttää erikoisosaamista.

Heikentynyt lasten ja nuorten suunterveys ei ole pelkästään suomalainen ongelma. Esimerkiksi Iso Britannialainen Oral Health Foundation -säätiö on vaatinut nopeita toimenpiteitä lasten ja nuorten suunterveyden parantamiseksi. Yhä useammalta alle 19-vuotiaalta joudutaan maassa säätiön mukaan poistamaan hampaita yleisanestesiassa hampaiden huonon kunnon vuoksi. Toisaalta pienten lasten maitohampaiden poistoihin turvaudutaan maassa liian herkästi, vaikka pitkällä aikavälillä maitohampaiden poistolla voi olla haittaa pysyvälle hampaistolle.

Nummisen mukaan lasten hampaiston kunto on Suomessa myös hyvin polarisoitunut. Vaikka periaatteessa lasten suunterveys on Suomessa hyvä – ainakin niin sanotun kariesindeksien mukaan asiaa tarkasteltuna – tilanne perheiden välillä on hyvin jakautunut. Huono-osaisuus näkyy monien perheiden lasten suunterveydessä.

Hammasongelmat ovat räikeästi näkyvillä monissa sellaisissa lapsiperheissä, joiden haasteina ovat samalla monet muutkin elämänhallintaa vaikeuttavat seikat kuten mielenterveysongelmat sekä alkoholi- ja huumeriippuvuudet. 

Toinen näkyvä piirre Suomessa on nukutushammashoitoa tarvitsevien maahanmuuttajataustaisten perheiden hoidontarpeiden lisääntyminen.

– Meille nukutushammashoitoon tulevista lapsista 80 prosenttia on maahanmuuttotaustaisista perheistä tulevia. Vaikka lapset ovat kaikin puolin muuten terveitä ja hyvin hoidettuja, niin heidän hampaistonsa kunto on todella huolestuttava. Osasyynä tähän on varmastikin riittämätön suuhygienia, mutta myös ruokailutottumusten muutos saattaa olla yksi taustatekijä. Siirtyminen hiilihydraattipitoiseen suomalaiseen ruokavalioon pistää suunterveyden koville. Toisaalta Suomessa käyttään yleisesti fluoria ja ksylitolia, jotka voivat olla monelle maahanmuuttajalle outoja tuotteita.

Inspiraatiota suun omahoidon tehostamiseen

Numminen on tyytyväinen huomatessaan, kuinka moni klinikan nuorista aikuispotilaista on saamansa onnistuneen nukutushammashoidon jälkeen innostunut aivan uudella tarmolla hoitamaan hampaitaan. Tämä näkyy muun muassa siinä, että yksityispotilaista noin 70 % on aktiivisen hammashoidon piirissa kahden vuoden seurantakauden aikana.

– Onnistunut hoito nukutuksessa motivoi potilasta ottamaan isomman vastuun omasta suunterveydestään. Tämä päätös voi osaltaan liittyä myös kustannuskysymyksiin. Ne, jotka ovat käyneet läpi laajan hammashoidon nukutuksessa, hakeutuvat tavallisesti aivan normaalin hammashoidon piirin.

Erityisesti tämä potilasryhmä voisi olla motivoitunut kokeilemaan myös suomalaisten tiedemiesten kehittämää antibakteerista Lumoral-menetelmää osana päivittäistä suuhygieniarutiiniaan, Numminen sanoo.

Koska huolellinen omahoito on suunterveyden ylläpidon kannalta välttämätöntä, Nummisen hammassairaalassa kehitellään parhaillaan yhteistyökuviota suomalaisen Koite Health Oy:n kanssa. Tarkoituksena on tarjota nukutushammashoitoon tuleville yksityispotilaille onnistuneesti tehdyn hoidon jälkeen antibateerinen Lumoral-suunhoidon menetelmä käyttöön.

– Lumoral-hoito on mainio lisä omahoitoon potilailla, joilla on syystä tai toisesta tarvetta tehostettuun suun omahoitoon. Potilaan suussa voi olla runsaasti bakteerien aiheuttamia ongelmia, tai hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotolla käyminen voi jännittää, Nummisen korostaa.

Hammashoito nukutuksessa on erinomainen vaihtoehto asiakkaille, jotka kaipaavat turvallista ja korkealaatuista hoitoa ilman pelkoa tai ahdistusta.  Nummisen mukaan nukutushammashoidon jälkeen potilaan on hyvä tehostaa suun omahoitoa, jotta he voivat välttyä jatkossa suurilta operaatioilta. Tähän antibakteerinen Lumoral-menetelmä tuo uuden apuvälineen.

Unioni 45:n juuret juontavat vuoteen 1998 kun Unioni 45:n perustaja Mauri Numminen toi nukutushammashoidon Suomeen nimellä Aiderix Oy. Sittemmin Numminen on työstään nukutushammashoidon parissa tullut valituksi muun muassa Suomen 100 tärkeimmän terveysvaikuttajan joukkoon. 

*** 

Hammassairaala Unioni45

Unioni45 on pelkopotilaiden hoitoon erikoistunut hammassairaala. Unioni45:n ydinpalvelu on nukutushammashoito, joka sopii erityisesti lapsille ja pelkopotilaille, tai kun hoidettavaa on paljon.

Unioni45 tuottaa hammashoidon erikoispalvelua alihankintana HUS-sairaanhoitopiirille. Aiemmin pääkaupunkiseudun kunnat ostivat anestesiahoitopalvelun suoraan Unioni45:n (ent. Aiderix Oy:n) nukutushammashoidon ammattilaisilta, ja hammashoito suoritettiin terveyskeskusten hammashoitoloissa.

Elokuusta 2022 lähtien korkealaatuista nukutushammashoitopalvelua on ollut tarjolla Helsingin Kruunuhaassa sijaitsevan Hammassairaala Unioni45:n tiloissa sekä julkisen sektorin asiakkaille ostopalveluna että yksityispotilaille.

Tähän mennessä yli 1 300 lasta ja lähes 800 aikuista on hoidettu Hammassairaala Unioni45:ssä. Hammassairaala Unioni45:llä on lisäksi useita liikkuvia nukutustiimejä, jotka mahdollistavat nukutushammashoitojen toteuttamisen ympäri Suomen Unioni45:n yhteistyöklinikoilla. 

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.