Nukutushammashoitoa ja antibakteerista terapiaa suunterveyden erityistarpeisiin

Nukutushammashoitoa ja antibakteerista terapiaa suunterveyden erityistarpeisiin

Pienten lasten vakavat hammasvaivat ovat yleistyneet Suomessa merkittävästi. HUSin sairaalaan saapuu kuukaudessa noin 150 uutta lähetettä lasten nukutushammashoitoon, mikä on vuositasolla noin neljänneksen kasvu korona-aikaa edeltävään aikaan verrattuna, kertoo HUSin apulaisylihammaslääkäri Heikki Alapulli.

– Siinä vaiheessa, kun lapsen hampaat joudutaan korjaamaan nukutuksessa, vauriot ovat jo merkittäviä, ja useita hampaita saatetaan joutua poistamaan, Alapulli toteaa.

Alapullin mukaan lapsilla karieksen ja ientulehduksen muodostuminen on hyvin tavallista. Erään ruotsalaistutkimuksen mukaan jopa 20 % lapsista kantaa suussaan erityisen taudinaiheuttamiskykyistä Mutans-streptokokki (S. mutans) -kantaa, jolla on erityisen suuri kyky aiheuttaa kariesta.(1)

Heikko suuhygienia lapsuudessa voi myös johtaa parodontiittiin aikuisena, mikä korostaa suuhygienian tärkeyttä lapsuudesta lähtien.

– Jos hampaita ei puhdisteta riittävän huolellisesti, ientulehdus aiheuttaa elimistöön matala-asteista tulehdusta, joka aikuisilla on tiedetty olevan riskitekijä muun muassa sydän- ja verisuonisairauksille, Alapulli kertoi aiemmassa Lumoral-blogin haastattelussa.

Lasten suunterveyden tila huolettaa

Hammassairaala Unioni45 -klinikan perustaja Mauri Numminen on huolestunut erityisesti pienten lasten nukutushammashoidon tarpeen kasvusta Suomessa. Ilmiö näkyy hoitojonojen voimakkaana kasvuna muun muassa HUSin ja Taysin sairaanhoitopiireissä. 

– Lasten ja nuorten hampaiden nykykunto vaikuttaa suoraan siihen, kuinka usein nukutushammashoitoihin joudutaan turvautumaan, Numminen sanoo.

Nukutushammashoitoon pääsyä voi joutua odottamaan julkisella puolella jopa kuukausia. Tämän vuoksi myös nukutushammashoitoihin erikoistuneen Unioni45:n ovi käy tiheään.

– Parhaimmillaan klinikallamme työskentelee neljä hammaslääkäriä päivässä, ja kukin hoitaa neljä potilasta työvuoronsa aikana. Lasten hampaita hoitaa aina lapsipotilaisiin erikoistunut hammaslääkäri, koska lasten hammashoito on usein vaativaa ja edellyttää erikoisosaamista.

Heikentynyt lasten ja nuorten suunterveys ei ole pelkästään suomalainen ongelma. Esimerkiksi brittiläinen Oral Health Foundation -säätiö on vaatinut nopeita toimenpiteitä lasten ja nuorten suunterveyden parantamiseksi. Yhä useammalta alle 19-vuotiaalta joudutaan poistamaan hampaita yleisanestesiassa hampaiden huonon kunnon vuoksi. Pienten lasten maitohampaiden poistoihin turvaudutaan maassa liian herkästi, vaikka pitkällä aikavälillä maitohampaiden poisto voi haitata pysyvän hampaiston kehitystä.

Numminen korostaa, että Suomessa lasten hampaiston kunto on hyvin polarisoitunut. Vaikka lasten suunterveys on yleisesti hyvä, perheiden välillä on suuria eroja. Huono-osaisuus näkyy monien perheiden lasten suunterveydessä.

– Hammasongelmat ovat yleisiä perheissä, joissa on muitakin elämänhallinnan haasteita, kuten mielenterveysongelmia sekä alkoholi- ja huumeriippuvuuksia.

Nummisen mukaan nukutushammashoitoa tarvitsevien maahanmuuttajataustaisten perheiden määrä on myös kasvussa. Tästä raportoi myös Yle helmikuun lopussa julkaisemassaan artikkelissaan.

Nukutushammashoitoa yksilöllisiin tarpeisiin

– Nukutushammashoito on tehokas ratkaisu monille potilasryhmille, joille suunterveyden ylläpito vaatii erityistä huomiota. Näitä ovat muun muassa lapsi- ja pelkopotilaat, koska heillä on usein vaikeuksia käsitellä hammaslääkärissä käymisen aiheuttamaa stressiä ja epämukavuutta, kertoo Mauri Numminen.

Elokuussa 2022 Numminen avasi Helsingin Kruunuhakaan pelkopotilaiden hammashoitoon erikoistuneen Hammassairaala Unioni45 -klinikan, jonka ydinpalvelu on nukutushammashoito. Sen jälkeen Nummisen hammassairaalan tiimi on tarjonnut nukutushammashoitopalveluja sekä julkisen sektorin asiakkaille ostopalveluna että yksityispotilaille.

– Hammassairaala Unioni45:llä on myös liikkuvia nukutustiimejä, joiden anestesialääkärit ja -hoitajat matkaavat ympäri Suomea hoitaakseen nukutuspotilaita keskussairaaloissa, terveyskeskuksissa ja yksityisillä hammasasemilla.

Nummisen mukaan lapset tarvitsevat nukutushoitoa silloin, kun heidän suunterveytensä vaatii laajoja toimenpiteitä ja toimenpideajat ovat pitkiä. Tällöin anestesiaa suositellaan varmistamaan kivuton ja tehokas hoito.

– Yleissääntönä on, että jos alle kouluikäisen lapsen suun terveyden hoito vaatii yli neljä hoitokäyntiä, suositellaan nukutushammashoitoa. Myös autismikirjon aiheuttamat erityistarpeet voivat vaikeuttaa yhteistyötä, jolloin nukutushammashoito voi olla tarpeen.

Nukutushammashoitoa tarvitaan myös monilla aikuispotilailla, sillä vakavasta  hammaslääkäripelosta kärsii jopa 10 % aikuisväestöstä. Pahimmillaan pelko voi johtaa suunterveyden laiminlyöntiin. (2)

Nummisen mukaan aikuispotilaiden nukutushammashoitoon pääsyä voi hankaloittaa julkisen hammashuollon pitkät hoitojonot ja hoidon kalleus yksityissektorilla. Tällöin moni aikuispotilas voi jäädä kokonaan hammashoidon ulkopuolelle, jolloin suunterveyden ongelmat vain pahenevat.

– Nukutushammashoito olisi hyvä ajoittaa siihen vaiheeseen, kun potilaan suun tilanne ei ole vielä kovin huono. Tällöin voidaan välttyä hampaiden poistoilta ja hoidon hintakin pysyy kohtuullisena.

Terve suu inspiroi suun omahoidon tehostamiseen

Numminen kertoo olevansa tyytyväinen huomatessaan, kuinka moni nuori aikuinen potilas innostuu hoitamaan hampaitaan paremmin onnistuneen nukutushammashoidon jälkeen. Tämä näkyy hänen mukaansa siinä, että noin 70 % yksityispotilaista on aktiivisen hammashoidon piirissä kahden vuoden seurantakauden aikana.

– Onnistunut hoito motivoi potilasta ottamaan isomman vastuun omasta suunterveydestään, mikä voi liittyä myös kustannuskysymyksiin. Laajan nukutushammashoidon kokeneet hakeutuvat tavallisesti normaaliin hammashoitoon.

Erityisesti tämä potilasryhmä voisi olla motivoitunut kokeilemaan suomalaisten tiedemiesten kehittämää antibakteerista Lumoral-menetelmää osana päivittäistä suuhygieniarutiiniaan, Numminen sanoo.

Koska huolellinen omahoito on suunterveyden ylläpidon kannalta välttämätöntä, Nummisen hammassairaala toimii yhteistyössä suomalaisen Koite Health Oy:n kanssa tarjoamalla nukutushammashoitoon tuleville yksityispotilailleen antibakteerisen Lumoral-suunhoitomenetelmän omahoidon tehostamiseksi.

– Lumoral-hoito on mainio lisä omahoitoon potilaille, joilla on tarvetta tehostettuun suun omahoitoon. Potilaan suussa voi olla runsaasti bakteerien aiheuttamia ongelmia, tai hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotolla käyminen voi jännittää, Numminen korostaa.

Numminen jatkaa, että nukutushammashoidon jälkeen potilaan on hyvä tehostaa suun omahoitoa, jotta voidaan välttyä jatkossa suurilta operaatioilta. Tähän antibakteerinen Lumoral-menetelmä tuo uuden apuvälineen.

Lumoral-menetelmän yksi merkittävä etu on vaikutuksen selektiivisyys. Lumoralin vaikutus kohdistuu pääosin suun haitallisiin bakteereihin, toisin kuin esimerkiksi klooriheksidiini, joka tuhoaa myös suun hyviä bakteereja ja jonka pitkäaikaisessa käytössä suun bakteerit voivat tottua siihen. (3, 4)

 

Lähteitä:

  1. Esberg A, Sheng N, Mårell L, Claesson R, Persson K, Borén T, Strömberg N. Streptococcus Mutans Adhesin Biotypes that Match and Predict Individual Caries Development. EBioMedicine. 2017 Oct;24:205-215. doi: 10.1016/j.ebiom.2017.09.027. Epub 2017 Sep 21. PMID: 28958656; PMCID: PMC5652290.
  2. Agarwal S, Chandak M, Reche A, Singh PV. The Prevalence of Dental Fear and Its Relationship to Dental Caries and Gingival Diseases Among School Children in Wardha. Cureus. 2023 Oct 2;15(10):e46360. doi: 10.7759/cureus.46360. PMID: 37920631; PMCID: PMC10619468.
  3. Trujillo K, Räisänen IT, Sorsa T, Pätilä T. Repeated daily use of dual-light antibacterial photodynamic therapy in periodontal disease—a case report. Dent J (Basel). 2022;10(9):163. doi:10.3390/dj10090163
  4. Pakarinen S, Saarela RKT, Välimaa H, et al. Home-applied dual-light photodynamic therapy in the treatment of stable chronic periodontitis (HOPE-CP)—three-month interim results. Dent J (Basel). 2022;10(11):206. doi:10.3390/dj10110206

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.