Nokian Kumiväen Sairauskassa satsaa suunterveyteen: Lumoral-korvaus lisätään etuihin

Nokian Kumiväen Sairauskassa satsaa suunterveyteen: Lumoral-korvaus lisätään etuihin

Nokian Kumiväen Sairauskassa on solminut yhteistyösopimuksen suomalaisen terveysteknologiayhtiö Koite Health Oy:n kanssa päättäessään panostaa yhä enemmän vakuutettujensa suunterveyteen. Sairauskassa korvaa jatkossa Lumoral-hoidon kustannukset vakuutetuilleen, tarjoten arvokkaan lisäedun suunterveyden ylläpitämiseen.

Lumoral on innovatiivinen kotimainen terveysteknologinen ratkaisu, joka tukee käyttäjiensä suunterveyttä hoitamalla ja ehkäisemällä suun hammas- ja ienperäisiä tulehduksia. Sairauskassa näkee ratkaisunsa tärkeänä askeleena kohti ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

– Päätös perustuu perusteelliseen harkintaan ja keskusteluihin sairauskassan hallituksen kanssa. Hallitus tunnisti Lumoral-laitteen tarjoamat mahdollisuudet ja päätti yksimielisesti hyväksyä sen osaksi sairauskassan tarjoamia etuja, kertoo Piia Virolainen, Nokian Kumiväen Sairauskassan toimitusjohtaja.

Kuvassa Piia Virolainen, Nokian Kumiväen Sairauskassan toimitusjohtaja.

Tutkimusten mukaan huono suunterveys on yksi suurimmista riskitekijöistä monen kansansairauden taustalla, sillä tulehtuneet ikenet ja rikkoutuneet hampaiden pinnat toimivat suorana reittinä bakteereille.

– Suun tulehdukset ovat huomattavan yleisiä maailmanlaajuisesti, ja ne edistävät jopa pahanlaatuisten syöpien, diabeteksen, sydän -, keuhko - ja munuaissairauksien puhkeamista, toteaa HUS Uuden lastensairaalan sydän- ja elinsiirtokirurgi Tommi Pätilä. Pätilä on myös yksi Lumoral-innovaation kehittäjistä.

– Väestön ikääntyessä kuljemme vääjäämättä kohti vaikeita aikoja terveydenhuollossa ja sen taloudellisessa hallinnassa. Suun tulehdukset lisäävät merkittävästi sairaalahoidon tarvetta ja sen komplikaatioita. Siksi suunhoitoon ja sen laaja-alaiseen ymmärtämiseen – ja etenkin hammassairauksien ehkäisyyn – panostaminen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin tulevaisuudessa, Pätilä jatkaa.

Suunsairaudet ovat merkittävä menoerä

Virolaisen mukaan päätös tulee käytännössä merkitsemään sitä, että säännöllinen Lumoral-hoito siihen kuuluvine Lumorinse-tabletteineen tulevat korvattavaksi kassan vakuutetuille osana kassan hammasrahaetua.

– Säännöllisellä Lumoral-hoidolla on vaikutusta suun terveyteen, mutta toki sillä on vaikutusta muutenkin käyttäjiensä hyvinvointiin. Nokian Kumiväen Sairauskassa pyrkii jatkuvasti parantamaan vakuutettujensa hyvinvointia ja terveyttä.  Lumoral-laitteen ja Lumorinse-tablettien korvattavuus on yksi askel kohti tätä päämäärää, korostaa Virolainen.

Virolaisen mukaan Nokian Kumiväen Sairauskassa korvaa eniten tutkimus- ja hoitokuluja. Seuraavaksi eniten korvataan vakuutettujen hammashoidon kustannuksia.

– Hammassairauksien hoidosta aiheutuu helposti huomattavia kustannuksia ja hammasraha on ollut hyvin pidetty ja hyödynnetty etuus meillä. Vakuutettumme ovat katsoneet hyvin tärkeäksi sen, että he pääsevät hammashoitoon tarvittaessa nopeasti, ilman tarvetta jonottamiseen.

Lumoralin aluepäällikkö Riikka Nisulan mukaan paikalliset hammasklinikat ovat ottaneet Nokia Kumiväen Sairauskassan päätöksen korvata Lumoral ja Lumorinse-tabletit vastaan innokkaasti, koska ennaltaehkäisy ja omahoidon tehostaminen tukevat ammattilaisen suorittamaa hoitoa.

Antibakteerisen Lumoral-hoidon avulla plakin haitallisia bakteereja voidaan tehokkaasti poistaa hampaiden pinnoilta ja ienrajoista. Kotona annosteltu Lumoral-hoito on osoittautunut huomattavasti tehokkaammaksi ja myös paremmin siedetyksi kuin klooriheksidiinipohjaiset suuvedet, joita yleisesti nykyään käytetään.

Nisula korostaa, että antibakteerinen hoito toteutetaan mekaanisen hampaiden puhdistuksen lisänä, eikä se korvaa hammasharjan ja hammasvälien puhdistamisen tarvetta. Miksi mekaanista suun puhdistusta tehostavaa lisähoitoa sitten tarvitaan?

Tutkimusten perusteella hampaita harjaamalla saadaan vain 65 % plakista poistettua. Jäännösplakkia jää jokaisella suuhun tehokkaimmankin hampaiden harjauksen jälkeen. Lumoral auttaa poistamaan tämän jäännösplakin. Säännöllisellä Lumoral-hoidolla hammaspinnat saadaan kunnolla puhtaiksi.

Antibakteerisen hoidon on osoitettu myös ennaltaehkäisevän ja osaltaan parantavan myös implanttien ympäryskudosten tulehduksia. Hoito sopii kaikille, mutta tehokkaimpana valoaktivoitava antibakteerinen hoito nähdään potilailla, joilla on tarvetta tehostettuun suuhygieniaan.

Nokian Kumiväen Sairauskassa on niin sanottu täydennyskassa, joka korvaa vakuutetuille sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia. Vakuutettuja kassaan kuuluu noin 1 200. Kaiken kaikkiaan Suomessa toimii noin 110 sairauskassaa, joiden vakuutetut koostuvat työntekijöistä ja/tai toimihenkilöistä. Monissa kassoissa eläkeläiset voivat jatkaa kassan vakuutettuina, ja osassa kassoista myös perheenjäsenet ovat oikeutettuja korvauksiin.

Lisätietoja antavat:

Sakari Nikinmaa
CEO, Koite Health
+358 40 8222 034, sakari@koitehealth.com

Piia Virolainen
CEO, Nokian Kumiväen Sairauskassa
+358 50577015,5 toimisto@nokiankumivaensairauskassa.fi

 

 


 

 

 

 

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.