Metropolian plakkitutkimus käynnistyi; lisäselvittää Lumoralin tehoa hampaiden biofilmiin

Metropolian plakkitutkimus käynnistyi; lisäselvittää Lumoralin tehoa hampaiden biofilmiin

Metropolia-ammattikorkeakoulussa on meneillään tutkimus, jossa selvitetään antibakteerisen Lumoral®-hoidon tehoa hampaiden biofilmin vähentämiseen osana jokapäiväistä omahoitoa terveillä 18–70-vuotiailla. Kyseessä on kolmen Metropolia-ammattikorkeakouluopiskelijan yritysyhteistyönä toteuttama opinnäytetyö.

Tutkimuksen toteuttavat Metropolia-ammattikorkeakoulun suuhygienistiopiskelijat Carolina Cavalcante Bitu, Panu Halen ja Susanna Lehti. Heidän ohjaajanaan toimii Metropolia-ammattikorkeakoulun lehtori, suuhygienisti ja tutkija Saila Pakarinen. Tutkimus tehdään yhteistyössä Lumoral-menetelmän markkinoille tuoneen suomalaisen terveysteknologiayhtiö Koite Health Oy:n kanssa.

Miten yritysyhteistyö Metropolia-ammattikorkeakoulun ja Koite Health Oy:n kanssa sai alkunsa?

Yhteistyö Koite Healthin kanssa alkoi ohjaajamme Saila Pakarisen kautta. Hän esitteli meidät Koite Healthin projektipäällikkö Mikko Kylmäselle, joka on ohjannut ja neuvonut meitä alusta asti, opiskelijat kertovat.

Koemme tärkeäksi mainita, miten olemme aina saaneet tukea, neuvoa ja ohjausta niin Kylmäseltä, Pakariselta kuin Metropolialtakin erityisesti tieteellisissä ja eettisissä asioissa. Toisin sanoen meillä on vapaus päättää, mihin suuntaan meidän tutkimuksemme etenee, ja suoritamme tehtäviämme aina itsenäisesti. Voimme kuitenkin aina luottaa siihen, että saamme ohjaajiltamme tukea tutkimuksen jokaisessa vaiheessa.

Miksi halusitte mukaan Lumoral-tutkimukseen? Oliko Lumoral ennestään tuttu?

Hampaiden biofilmin eli plakin hallinta on keskeisessä roolissa suun alueen sairauksien, kuten gingiviitin, parodontiitin ja karieksen ehkäisyssä. Esimerkiksi parodontiitti on krooninen infektiivinen suusairaus, joka on Suomessa ja maailmalla hyvin yleinen. 

Hoitamaton parodontiitti ei johda ainoastaan hampaiden menetykseen, mikä on jo isku ihmisen elämänlaadulle, vaan se voi myös pahentaa muita perussairauksia, Metropolia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tekijät muistuttavat. 

Lumoral-hoito perustuu indosyaanivihreällä toteutettavaan fotodynaamiseen terapiaan, jota on tehostettu kaksoisvalolla. Sen antibakteerinen vaikutus on merkittävän tehokas, ja haluamme tutkia sen mahdollisuuksia vaihtoehtona antibiooteille. Tiedetään, että antibioottien liiallisella käytöllä on haittoja systeemisesti ja yhteiskunnallisesti. Mikrobilääkeresistenssi on laaja globaali terveydenhuoltoa uhkaava ongelma, opiskelijat muistuttavat.

Lumoral oli meille jonkin verran tuttu entuudestaan, mutta saimme tietää enemmän sen taustalla olevasta tieteestä ohjaajamme Saila Pakarisen tehdessä omaa väitöskirjaansa Lumoralista Metropolian suunhoidon opetusklinikalla.

Kun tuli aika valita oma tutkimusaiheemme, meille tarjottiin tätä mielenkiintoista ja käytännönläheistä plakkitutkimusaihetta. Tartuimme tilaisuuteen.

Milloin plakkitutkimus käynnistyi?

Saimme myönteisen eettisen ennakkolausunnon tutkimukselle helmikuun lopussa, jonka jälkeen pääsimme aloittamaan tutkittavien rekrytoinnin. Olemme saaneet enemmän mielenkiintoa tutkimusta kohtaan kuin osasimme odottaa. Tästä olemme kiitollisia.

Nyt on tutkimuksen tiedonkeruuvaihe käynnissä, ja sen on tarkoitus kestää helmikuusta maaliskuun loppuun. Tänä aikana keräämme tietoja tutkittavilta.

Tutkittavien osalta tutkimus kestää kuukauden ajan, eli heillä on käyntejä yhteensä kaksi kuukauden välein. Kun olemme saaneet tiedonkeruun päätökseen alkaa tiedon analysointivaihe. Tämän pitäisi valmistua viimeistään huhtikuussa. Tähän mennessä tutkimukseen on rekrytoitu 15 vapaaehtoista henkilöä.

Omat laitteet tutkijoilla, jotta käytännön osaaminen varmistuu

Olemme myös itse ottaneet Lumoralin osaksi suunhoitorutiinejamme ja kokeneet laitteen vaivattomaksi käyttää. Sen taustalla oleva tiede on vakuuttanut meidät Lumoral-menetelmän merkityksestä ja tehokkuudesta.

Mielestämme Lumoral-menetelmä voisi olla ehkäisevän suunhoidon tulevaisuutta, koska sitä voidaan käyttää ilman, että siitä on haittaa suun normaalille mikrobistolle. Erityisesti Lumoralin käyttö vaihtoehtona antibiooteille bakteeriperäisessä tai muuten hoitoon huonosti vastaavassa parodontiitissa, on innovaation kiehtovin puoli, opiskelijat korostavat. 

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.