Lumoral-terveysteknologia esillä Tampereen Tutkimushoitajapäivillä

Lumoral-terveysteknologia esillä Tampereen Tutkimushoitajapäivillä

Koite Health on kutsuttu kaksipäiväisille Tutkimushoitaja- ja tutkimuskoordinaattoripäiville esittelemään antibakteeriseen kaksoisvalohoitoon perustuvaa Lumoral-laitetta. Tapahtuma alkaa torstaina 15.9.2022 jatkuen perjantaina 16.9.2022 Tampereen Tampere-Talolla.

Vuosittain järjestettävillä Tutkimushoitaja- ja tutkimuskoordinaattoripäivillä käsitellään kliinisten tutkimusten suorittamiseen liittyviä asioita. Aihealueena on koko tutkimuskentän laaja kirjo etiikasta, laeista ja asetuksista aina käytännön työn suorittamiseen.

Tämän vuoden tapahtuman pääteemoja ovat laiteturvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi – teemoja, joihin Lumoral-hoitomenetelmä sopii molempiin.

Tilaisuuteen odotetaan yhteensä noin 80 alan ammattilaista, kertoo Tutkimushoitajat ry:n puheenjohtaja Kati Järviö.

– Pandemian vuoksi tapahtuman järjestäminen siirtyi kahdella vuodella eteenpäin, joten halusimme nyt tuoda EU:n muuttunutta laitetutkimuslainsäädäntöä esille. Siksi mietimme, että Lumoral-laitekin olisi hyvä olla tapahtumassa esillä.

Uusi laitetutkimuslainsäädäntö lisää potilasturvaa 

Lääkinnällisiä laitteita koskevan Medical Devices -asetuksen (EU 2017/745) soveltaminen alkoi 26.5.2021. Asetus korvasi vanhat direktiivit lääkinnällisistä laitteista (MDD) sekä implantoitavista laitteista (AIMDD). MD-asetus on suoraan ja sellaisenaan sovellettavaa sääntelyä koko EU:ssa.

Järviön mukaan EU-asetuksen perimmäisenä tavoitteena on parantaa lääkinnällisten laitteiden potilasturvallisuutta Euroopan unionin alueella. Potilasturvallisuutta parannetaan muun muassa lääkinnällisten laitteiden markkinoinnin ja laitemerkintöjen tarkemmilla vaatimuksilla.

– Pidän Lumoralin kohdalla siitä, että se on osoitus siitä, että Suomessakin yhä enenevässä määrin tehdään validia laitetutkimusta. Lumoral linkittyy hyvin laitetutkimuspuolen teemaan, mutta samalla myös terveys- ja hyvinvointiteemaamme, koska hyvinvoiva suu tukee työntekijöiden yleisterveyttä ja hyvinvointia, Järviö korostaa.

Järviö uskoo, että Lumoral-laite herättää tapahtumaan osallistuvien kiinnostuksen kahdesta eri syystä –  johtuen sekä sen vaikutuksesta osallistujien omaan terveyteen että laitteen tuomista eduista tietyille potilasryhmille. Näitä voisivat olla etenkin vanhukset, liikuntarajoitteiset ja vakavasti sairaat potilaat.

– Meillä on tulevassa tapahtumassa todella monia muun muassa syöpätutkimuksen parissa työskenteleviä. Näkisin, että muun muassa he voisivat kiinnostua kuulemaan Lumoralin eduista hammasterveyteen ja sen kautta potilaiden koko yleisterveyteen.

Järviö näkee, että julkisin varoin tuettu Lumoral-laite osaksi vakavasti sairaiden potilaiden hampaiden omahoitoa voisi olla ratkaisu vallalla olevaan massiiviseen resurssipulaan terveydenhuollon alalla erityisesti hammashuollon puolella.

— Uskoisin, että Lumoral voisi auttaa säästämään myös julkisen puolen varoja, Järviö sanoo.

— Tuote herättää mielenkiintoa selkeästi. Saamamme kutsu tähän tilaisuuteen on hyvä osoitus siitä, että pitkäjänteinen työmme tunnustetaan alalla, toteaa tapahtumaan osallistuva Koite Health Oy:n kliinisen tutkimuksen asiantuntija Mikko Kylmänen.

 

 

 

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.