Lumoral: merkittäviä askeleita antibakteerisen suunhoidon menetelmän tutkimuksessa

Lumoral: merkittäviä askeleita antibakteerisen suunhoidon menetelmän tutkimuksessa

Suomalainen suunhoidon innovaatio Lumoral kiinnostaa akateemista maailmaa, ja uusia Lumoral-tutkimuksia on käynnistynyt viimeisten kuukausien aikana useita. Koite Health Oy:n tutkimusvastaava Mikko Kylmänen kertoo artikkelissa ajatuksistaan Lumoralin viimeisimmistä kliinisistä tutkimuksista.

Marraskuussa 2023 käynnistimme Lundissa, Ruotsissa, Lumoraliin liittyvän tutkimuksen, joka keskittyy kiinteisiin oikomiskojeisiin. Tutkimuksen sponsorina toimii Koite Health Oy, ja kyseessä on satunnaistettu kliininen tutkimus, johon osallistuu 40 nuorta tutkittavaa. Tutkimuksen keskeiset mittaukset toteuttaa parodontologiaan erikoistunut hammaslääkäri, hammaslääketieteen tohtori Ann-Marie Roos Jansåker, yhteistyössä tohtoriopiskelija, erikoishammaslääkäri, Katja Elsesin, kanssa. Mittaukset tehdään sokkoutettuina eli tutkija ei tiedä käyttääkö tutkittava Lumoralia vai ei. 

Tammi-helmikuussa 2024 käynnistyy kolme uutta akateemista satunnaistettua Lumoral-tutkimusta:

  • HEALTHIER: Tutkimuksessa arvioidaan Lumoralin tehokkuutta peri-implantiitin hoidossa. Tutkimus toteutetaan Tukholmassa, Ruotsissa, yksityisellä Södertandläkarna klinikalla. Tutkimukseen osallistuu yhteensä 80 tutkittavaa.
  • LumOsteo: Tutkimuksessa tarkastellaan Lumoralin vaikutusta implanttien asennukseen liittyvien komplikaatioiden ehkäisyssä. Tutkimus toteutetaan Helsingissä, Hammaslääkärit Eteläranta 10 -hammasklinikalla, ja siihen osallistuu yhteensä 40 tutkittavaa.
  • Tarton yliopiston hammaslääketieteen opiskelijoiden crossover plakkitutkimus: Tutkimuksessa vertaillaan kahta eri suuhygieniamenetelmää ja niiden vaikutuksia suun terveyteen. Tutkimus toteutetaan Tartossa, Virossa, ja siinä on mukana opiskelijoita molemmista koeryhmistä.Tutkimuksessa puolet käyttää alussa Lumoralia, puolet ei. Parin viikon tauon jälkeen osat vaihtuvat: toinen puoli käyttää Lumoralia, toinen ei. Näin saadaan vertailutuloksia sekä ryhmä- että yksilötasolla. Tutkittavat ovat tässä terveitä nuoria aikuisia.

Innovoinnin asialla

Lumoral-tutkimuksiin on saatu luvat jo tuhannelle rekrytoitavalle koehenkilölle, mikä on osoitus siitä, että alan tutkijat ovat kiinnostuneita uudesta suunhoidon menetelmästä. Erityisen rohkaisevaa on, että vuoden 2024 aikana suurin osa Lumoral-tutkimuksista toteutetaan akateemisten tutkimusryhmien toimesta. 

– Lumoralin tutkimukset avaavat uusia mahdollisuuksia suunhoidon kehittämisessä. Yrityksemme on ylpeä voidessaan edistää terveyttä ja hyvinvointia innovatiivisten ratkaisujen avulla. Jatkamme tiivistä yhteistyötä tutkimusyhteisön kanssa ja odotamme innolla Lumoralin mahdollisia sovelluksia tulevaisuudessa, kertoo Koite Health Oy:n tutkimusvastaava Mikko Kylmänen. 

– On mielettömän hienoa nähdä, kuinka paljon Lumoralin tutkiminen kiinnostaa tutkijoita. Vuoden 2024 aikana kaikista Lumoral-tutkimuksista iso osa on akateemisten tutkimusryhmien toteuttamia tutkimuksia, hän jatkaa.

Tutustu lisää Lumoralin tutkimuksiin ja sen vaikutuksiin osoitteessa www.lumoralpro.com.

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.