Lääkkeetön vaihtoehto iensairauksien hoitoon

Lääkkeetön vaihtoehto iensairauksien hoitoon

Suomen Apollonian parodontologian jaoston kevätseminaarissa oli tarjolla monipuolinen kattaus suu- ja leukasairauksien yksikön professori Timo Sorsan tutkimusryhmän luentoja. Tilaisuudessa nostettiin esiin myös Lumoral-hoidon rooli suuhygienian tehostajana sekä merkitys vakavien iensairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. 

Maailman ienterveyspäivän kunniaksi 12.5.2023 järjestetty hybriditapahtuma houkutti puolisen sataa hammaslääketieteen alan ammattilaista kuulemaan uusimmista hoito- ja diagnostiikkamenetelmistä, joilla on potentiaali mullistaa tulevaisuuden hammaslääketiede ja suusairauksien hoito. Tilaisuudessa samalla myönnettiin ansaitusti hyvän suunterveyden puolestapuhuja, professori Timo Sorsalle parodontologian jaoston kunniajäsenyys.  

Professori Sorsa, maailman yksi siteeratuimmista hammaslääketieteen alan tutkijoista, kävi ”Translationaalista hammaslääketiedettä 1980-luvulta 2020-luvulle” -luennossaan läpi mittavaa uraansa ja korosti samalla tutkimusyhteistyön tärkeyttä merkittävien löydösten tekemisessä.  

– Emme toimi tutkijayhteisössäkään yksin. Yhteistyön kautta syntyvät parhaimmat oivallukset ja tulokset, hän korosti. 

 

Professori on merkittävän uransa aikana vienyt hanakasti omaa osaamistaan ja oppiaan eteenpäin nuoremmille hammaslääkäripolville. Tähän mennessä hän on ohjannut yli 50 väitöskirjaa, 30 maisteritason lopputyötä, saanut 15 patenttia keksinnöilleen ja kirjoittanut lukuisan joukon hammaslääketieteen alan kirjoja ja muita alan julkaisuja. 

Tilaisuudessa hän toi esille monia merkittäviä suomalaisia hammaslääketieteen alan keksintöjä, joilla on mahdollisuus muokata iensairauksien hoito- ja diagnostiikkaa tulevaisuudessa ja tuoda myös rahallista säästöä yhteiskunnalle. 

Uudet diagnostiikka- ja hoitomenetelmät mullistavat alaa

Professori Timo Sorsan tutkimuskohteena on pitkään ollut hänen kehittämänsä niin sanottu aktiivisen matriksin metalloproteinaasi-8 (aMMP-8) immunologinen pikatesti. Sen avulla voidaan havaita, onko henkilön ienkudoksessa meneillään parodontiitin hajoamisprosessi jo ennen kuin se on edes mahdollista nähdä silmämääräisesti.  

Myös antibakteerisen fotodynaamisen terapian (aPDT) rooli iensairauksien ehkäisyssä ja hoidossa muun suuhygienian lisänä nousi Parodontologian jaoston tilaisuudessa esille niin luennoissa kuin osallistujien keskusteluissa ja kysymyksissä. aPDT-hoitoon perustuva Lumoral-menetelmä hidastaa plakin muodostumista ja vähentää merkittävästi parodontiittia aiheuttavien bakteerien määrää suussa. Esimerkiksi ikääntyvät ihmiset soveltuvat erityisen hyvin tuotteen käyttäjäprofiiliin, koska tässä ikäryhmässä suun itsehoidon merkitys korostuu.   

Professori korosti esityksessään sitä, että Lumoral on lääkkeetön vaihtoehto vakavien iensairauksien hoitoon ja ehkäisyyn. Sen avulla voidaan tehostaa hammasharjan vaikutusta ja samalla vähentää mahdollisesti myös iensairauksien hoidossa perinteisesti käytettävien lääkeaineiden kuten antibioottien ja klooriheksidiinin käytön tarvetta.  

Lumoralin vaikutus kohdentuu pääosin suun haitallisia bakteereja vastaan. Tässä Lumoral eroaa suun tulehduksia vähentävistä antimikrobisista suuhuuhteista kuten klooriheksidiinistä. Kemialliset suuhuuhteet tuhoavat myös suun hyviä bakteereja, ja niiden pitkäaikaisessa käytössä suun bakteerit tottuvat niihin. 

Tilaisuudessa luennoivat professori Sorsan lisäksi joukko hänen tutkijaryhmäänsä kuuluvia hammaslääketieteen alan tohtoreita. 

HTL, EHL Jussi Leppilahti luennoi aiheesta ”Ientaskunesteen aMMP-8 parodontologisen hoitovasteen mittarina”. Hänen esityksessään kävi ilmi muun muassa se, että tyypillisesti potilaiden suuhuuhteesta mitatut aMMP-8 pitoisuudet laskevat onnistuneen parodontaalisen hoidon tuloksena.Tupakoitsijoiden ja tupakoimattomien välillä on havaittu eroja aMMP-8-pitoisuuksissa.  

Ismo T. Räisäsen esityksessä kuultiin tuloksia hänen tuoreesta väitöskirjatyöstään Risk factors and active matrix metalloproteinase-8 (aMMP-8) diagnostics for initial periodontitis in adolescents. Tutkimustulokset antavat lisävahvistusta aMMP-8-tuolinvierustestin hyödystä nuorten alkavan parodontiitin tunnistamiseksi. Tutkimus on merkittävä, sillä nyt ensimmäistä kertaa suomalaistutkimuksessa on saatu rohkaisevia tuloksia nuorten parodontiitin riskipotilaiden tunnistamisessa pikadiagnostiikan keinoin. 

Vuoden Suuhygienisti 2022 -tittelin napannut suuhygienisti YAMK Hanna Lähteenmäki puolestaan toi esityksessään ”aMMP-8 tuolinvierustesti peri-implantiitin diagnostiikassa” näkyville sen, miten ientaskunesteestä otettava aMMP-8-entsyymin testi nopeuttaisi iensairauksien diagnosointia myös implanttipotilailla.  

Lähteenmäki on julkaissut useita kansainvälisiä sekä suomenkielisiä artikkeleita alan lehdissä sekä toiminut alansa asiantuntijana ja luennoitsijana. Hänen tutkimuksissaan ovat olleet mukana myös suomalaiset uudet innovaatiot kuten fotodynaamiseen terapiaan perustuva Lumoral. 

Lähteenmäki kertoi esityksensä kuulijoille siitä, miten antibakteerisella Lumoral-hoidolla on saatu hyviä tuloksia myös hammasimplantteihin liittyvien tulehdusten hoidossa. 

– Tutkimuksissani potilaiden plakin määrä ja ienverenvuoto vähenivät merkittävästi alkutilanteeseen verrattuna. Myös suun terveydentila hammasimplanttipotilailla parani merkittävästi.

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.