Lumoral esillä merkittävissä terveydenhuoltohenkilöstön ammattitapahtumissa Espanjassa

Lumoral esillä merkittävissä terveydenhuoltohenkilöstön ammattitapahtumissa Espanjassa

Suomalainen terveysteknologiayritys Koite Health Oy on mukana Lumoral-innovaationsa kanssa 27.10.-29.10.2023 pidettävässä Espanjan kansallisessa suuhygienistien ammattilaistapahtumassa (Congreso Nacional de Higienistas Bucodentales y 1º Encuentro Europeo), joka pidetään tänä vuonna 34. kertaa.

Vain viikko tämän jälkeen, Lumoral on esillä myös terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnatussa, ensimmäistä kertaa järjestetyssä Galician monialaisessa terveydenhuoltoalan kongressissa, Santiago de Compostelan kaupungissa, Espanjassa.

Suuhygienisteille suunnatussa tilaisuudessa suunterveyden ammattilaiset tutustuvat viimeisimpiin hammasalan uutuuksiin ja pääsevät tutustumaan muun muassa uusimpiin hammas- ja ienterveyttä edistäviin tekniikoihin. Tapahtumassa on mukana myös Koite Healthin kaupallinen johtaja Tero Pasanen kertomassa osallistujille Lumoral-menetelmän eduista suunterveyden ylläpidossa ja suusairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

– Ammattitaito on aina turvallinen ja kannattava investointi. Siksi haluamme yhdistyksemme kautta jakaa kaikille Espanjan suuhygienisteille tietoa ja kertynyttä tieteellistä osaamista parhailta kansallisilta ja kansainvälisiltä ammattilaisilta, sanoo Eva López de Castro, suuhygienistien 34. kansallisen kongressin ja ensimmäisen eurooppalaisen kokouksen puheenjohtaja.

Galician kongressi on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, mukaan lukien hammashygienisteillem, hammasprotetiikan ammattilaisille sekä terveydenhuolto alan teknikoille. Tapahtumassa Lumoralin yhteistyökumppani Gianfranco Panzironi tulee kertomaan vierailijoille, miten antibakteerinen Lumoral-menetelmä toimii, millainen tiede tukee Lumoral-innovaation toimivuutta ja miten Lumoral on suunniteltu tehostamaan suun kotihoitoa iensairauksien ja hammaskarieksen ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

Kasvupotentiaalia Espanjassa

Espanja on markkina-alueena suomalaiselle Koite Healthille houkutteleva, sillä maassa on vahva yksityinen hammassektori. 

– Tähän mennessä saatujen kommenttien perusteella Espanjan suunterveyden ammattilaiset – etenkin suuhygienistit – ovat erittäin kiinnostuneita Lumoral-menetelmästä, joka ennaltaehkäisee suusairauksien syntymistä. Tämän mielikuvan vahvistamiseksi osallistumme nyt aktiivisesti suuhygienistien tapahtumiin ja laajennamme vähitellen myös maan lääkäritapahtumiin, Tero Pasanen kertoo.

Pasasen mukaan tulevan tapahtuman tärkeimpänä tavoitteena on löytää espanjalaisia suuhygienistikontakteja, joiden kanssa Koite Health voi aloittaa laajemman yhteistyön. Nämä yhteydet voivat tukea myöhemmässä vaiheessa tapahtuvaa Lumoral-laitteen Espanjan laajempaa markkinoilletuloa ja markkinointia. 

Espanjassa yli puolella aikuisväestöstä on ientulehdus ja lähes 40 prosentilla parodontiitti suussaan, joten ennaltaehkäisevälle suunhoidolle on maassa merkittävä tarve (1). Suun biofilmin eli hammasplakin hallinta on ratkaisevan tärkeää suun sairauksien, kuten ientulehduksen, parodontiitin ja hampaiden reikiintymisen, ehkäisemiseksi. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että jopa korkealaatuinen sähköhammasharja poistaa vain noin 65 prosenttia suussa olevista haitallisista bakteereista (2).

Antibakteerinen Lumoral-hoito tehostaa hammasharjan vaikutuksia, ja tutkimukset osoittavat, että se parantaa myös ennaltaehkäisevällä tavalla merkittävästi ammattimaisen suunhoidon tuloksia. Lumoral hidastaa plakin muodostumista vähentäen merkittävästi haitallisten bakteerien taakkaa suussa. (3)

Lähteitä:

  1. Almerich-Silla JM, Almiñana-Pastor PJ, Boronat-Catalá M, Bellot-Arcís C, Montiel-Company JM. Socioeconomic factors and severity of periodontal disease in adults (35-44 years). A cross sectional study. J Clin Exp Dent. 2017 Aug 1;9(8):e988-e994. doi: 10.4317/jced.54033. PMID: 28936289; PMCID: PMC5601116.
  2. Pakarinen, Saila, et al. "Home-Applied Dual-Light Photodynamic Therapy in the Treatment of Stable Chronic Periodontitis (HOPE-CP)—Three-Month Interim Results." Dentistry Journal 10.11 (2022): 206
  3. Neha Aggarwal, Sunil Gupta, Rashu Grover, Gunmeen Sadana, and Karan Bansal; Plaque Removal Efficacy of Different Toothbrushes: A Comparative Study, Int J Clin Pediatr Dent. 2019 Sep-Oct; 12(5): 385–390.  doi: 10.5005/jp-journals-10005-1669

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.