Hammaslääkäripäivät 2023: Lumoral esillä näyttävästi

Hammaslääkäripäivät 2023: Lumoral esillä näyttävästi

Hammaslääkäriseura Apollonian perinteiseen posterikilpailuun osallistuu tänä vuonna peräti neljä tutkimusta, joissa arvioidaan Lumoral-hoidon vaikutusta suun terveyteen erilaisilla potilasryhmillä – muun muassa palvelutaloissa asuvilla ikäihmisillä. Kilpailuun osallistuu myös posteri, joka esittelee Euroopan laajimman parodontiittitutkimuksen alustavat tulokset. 

Messukeskuksessa 9.–11.11.2023 pidettävässä Hammaslääkäripäivät 2023 -tapahtumassa esillä olevat tutkimustulokset osoittavat antibakteerisen, kaksoisvaloon perustuvan Lumoral-hoidon muun muassa vähentävän merkitsevästi suusairauksien taustalla olevan plakin määrää suussa. Lisäksi Lumoral-käytön on osoitettu parantavan pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten suunterveyttä merkittävästi. 

Koite Health Oy:n tilaaman, Metropolia-ammattikorkeakoulun lehtorin ja tutkijan Saila Pakarisen vetämän Euroopan laajimman parodontiittitutkimuksen tulokset osoittavat, että Lumoral-hoito toimii erinomaisesti myös perinteisen parodontiitin hoidon tukena. Lumoralin antibakteerinen vaikutus tehostaa ammattimaista vaikean ientulehduksen eli parodontiitin hoitoa huomattavasti. Tutkimus on osoittanut lisäksi, että hammasplakin bakteerien säännöllinen eliminointi tulisi lisätä harjauksen ja hammasvälien puhdistuksen rinnalle osaksi säännöllistä hampaiden hoitoa. 

– Vastoin yleistä luuloa, hammasharjalla saa poistettua vain puolet plakista. Ei ihme, että reikiintyminen ja ientulehdukset ovat maailman yleisimpiä sairauksia. Jos haluamme parantaa hoitotuloksia, täytyy harjauksen jälkeensä jättämään plakkiin puuttua, Helsingin yliopiston suu- ja leukasairauksien professori Timo Sorsa toteaa. 

Ikäihmisten ja implanttipotilaiden suunhoidon tueksi 

Lumoral-hoidon vaikutusta suun terveyteen palvelutaloissa asuvilla ikäihmisillä selvittäneessä tutkimuksessa ilmenee, että Lumoral-hoito voi parantaa suun terveyttä ympärivuorokautisen hoidon asukkailla tavanomaisen suuhygienian lisänä. 

Tuloksista selviää muun muassa, että CPI-indeksin (Community Periodontal Index) mukaisesti mitatuissa hampaissa havaittiin merkittävä parantuminen Lumoral-hoitoa saavien potilaiden ryhmässä, kun taas verrokkiryhmässä muutosta ei havaittu. 

–  Vanhusten suunterveydestä on hyvä saada lisää tutkittua tietoa. Suun terveydenhuollon järjestelynkin kannalta on tärkeää tehdä tutkimuksellista yhteistyötä Metropolian kanssa, sillä suuhygienistit ovat suun terveyden edistäjiä, kertoo Jaana Helenius-Hietala, Erikoishammaslääkäri, HUS Pää- ja kaulakeskus.

Tutkimus toteutettiin kahdessa helsinkiläisessä palvelutalossa – Laajasalossa ja Roihuvuoressa.  

– Tutkimuksen vahvuus on moniammatillisuus – tutkimusryhmässä oli mukana joukko suunterveyden alan asiantuntijoita mukaan lukien suuhygienistejä, suuhygienistiopettajia, hammaslääketieteen opiskelijoita, erikoishammaslääkäri sekä palvelutalojen yhteyshenkilöt ja Helsingin kaupunki, Hietala lisää.  

Tutkimukseen osallistuneista Laajasalon palvelutalon asukkaista 80 % on jatkanut Lumoral-hoidon käyttöä myös tutkimusjakson päätyttyä osoituksena antibakteerisen Lumoral-hoidon tuomasta myönteisestä vaikutuksesta käyttäjiensä suunterveyteen. 

Säännöllisesti käytettynä aPDT-hoito parantaa tutkijoiden mukaan myös tulehtuneiden hammasimplanttien viereisten kudosten terveydentilaa. Tampereella Hammasklinikka Kruunussa yliopistotutkija, suuhygienisti Hanna Lähteenmäen toteuttamaan satunnaistettuun tutkimukseen valikoitui 40 potilasta, joilla oli äskettäin diagnosoitu peri-implanttitauti.  

Hammasimplanttien määrä lisääntyy jatkuvasti, ja niitä ympäröivien kudosten tulehdukset ovat kasvava ongelma. Lähteenmäen mukaan antibakteerinen Lumoral-hoito tarjoaa tuoreiden tutkimustulosten valossa lupaavan suunterveyttä parantavavan kotihoitovälineeen myös implanttipotilaille. 

– Olen erittäin tyytyväinen suomalaisten hammaslääkärien ja hammaslääketieteen tutkijoiden halusta panostaa suunterveyden kehittämiseen uusien teknologioiden kautta. Hammaslääketieteen päivillä esitettävät neljä posteria tutkimustuloksista on erinomainen esimerkki siitä, miten hyviä tutkimustuloksia voidaan saada aikaan yhteistyöllä, toteaa Koite Health Oy:n toimitusjohtaja Sakari Nikinmaa. 

– Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet säännönmukaisesti Lumoral-hoidon toimivuuden eri potilasryhmillä ja erilaisten suusairauksien hoidossa. Tulossa on myös runsaasti lisää tutkimustuloksia, jotka tuovat lisänäyttöä kotona toteutettavan aPDT-hoidon tehosta, jatkaa puolestaan HUS lastensairaalan sydän- ja elinsiirtokirurgi ja Lumoral-menetelmän yksi kehittäjistä Tommi Pätilä. 

*** 

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian posterikilpailuun osallistuvat Lumoral-tutkimukset:  

Satunnaistettu tutkimus kaksoisvaloon perustuvan fotodynaamisen terapian käytöstä stabiilissa kroonisessa parodontiittissa (A Randomized Trial of Home-Applied Dual-Light Photodynamic Therapy in Stable Chronic Periodontitis – Interim Analysis of Half Cohort Results) 

Saila Pakarinen1, Riitta Saarela2, Hanna-Mari Välimaa3, Anna-Mari Heikkinen4, Esko Kankuri5, Marja Noponen2,3, Heikki Alapulli3,6, Taina Tervahartiala3, Ismo Räisänen3, Timo Sorsa3,7, Tommi Pätilä8 

1Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki, Finland; 2 Department of Oral Health, Health and Social Services, Helsinki City, Finland; 3Department of Oral and Maxillofacial Diseases, Faculty of Medicine, University of Helsinki, 4Faculty of Medicine and Health Technology, University of Tampere, City of Tampere Finland; 5Department of Pharmacology, Helsinki University; 6Department of Pediatric Dentistry, New Children's Hospital, University of Helsinki; 7Department of Oral Diseases, Karolinska Institute, Sweden; 8Department of Congenital Heart Surgery and Organ Transplantation, New Children's Hospital, University of Helsinki 

Antibakteerinen fotodynaaminen kaksoisvalo omahoidon tukena parantaa plakkikontrollia 

Carolina Cavalante Bitu1, Panu Halen1, Susanna Lehti1, Tommi Pätilä2 ja Saila Pakarinen3 

1Degree Program of Oral Hygiene, Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki, Finland 

2Department of Pediatric Heart Surgery and Organ Transplantation, New Children’s Hospital, Helsinki University 
  3Department of Oral and Maxillofacial Diseases, Faculty of Medicine, Helsinki University 

Säännöllisen antibakteerisen fotodynaamisen terapian vaikutus suuhygieniaan ikääntyneillä ympärivuorokautisen hoidon asukkailla 

Riitta Saarela1, FT, johtava ylihoitaja; Jaana Helenius-Hietala3, HLT, EHL; Tommi Pätilä3, LT, dos, tutkimusjohtaja; Saila Pakarinen4, SHG (amk), lehtori; Sanna Korte1, SHG (amk); Wilma Romppanen1, HLK; Taina Tervahartiala2, HLT, Dos; Anna Maria Heikkinen5, HLT, professori; Timo Sorsa2, professori 

1Helsingin kaupunki; 2Helsingin yliopisto; 3HUS; 4Metropolia AMK; 5Tampereen yliopisto ja Pirkanmaan hyvinvointialue. 

Uudenlainen suunterveyden kotihoitoväline parantaa infektoituneiden hammasimplantteja ympäröivän kudoksen terveydentilaa 

Lähteenmäki H., Pätilä T., Räisänen I., Kalliala R., Tervahartiala T., Sorsa T. 

 

 

 

 

 

 

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.