Jäätee ja trendijuoma kombucha hammaseroosion uusina riskitekijöinä

Jäätee ja trendijuoma kombucha hammaseroosion uusina riskitekijöinä

Jäätee ja kombucha ovat terveystuotteiksi miellettyjä suosittuja virvokkeita. Jääteet on jo aiemmissa tutkimuksissa todettu erosiivisiksi, mutta kombuchan vaikutusta hammaskiilteeseen ei ole aiemmin tutkittu.

Hammaseroosiota voi aiheuttaa mikä tahansa hapan aines päästessään kosketuksiin hammaskiilteen tai hammasluun kanssa. Eroosion kehittymiseen vaikuttavat myös syljen määrä ja ominaisuudet. Kuivassa suussa hapan tuote jää pitkäksi ajaksi hampaiden pinnoille altistaen hampaat herkemmin vaurioille.

Hammaseroosiota voivat aiheuttaa ne ravintoaineet tai juomat, joiden pH on alle 5,5. Jos happamassa ravintoaineessa on mukana kalsiumia, kuten piimässä tai jogurtissa, ei eroosiota tapahdu, sillä kalsium toimii puskurina happohyökkäystä vastaan.

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin 25 erilaisen jääteen ja kombuchan erosiivista vaikutusta hampaisiin. Juomista mitattiin pH ja fluoridipitoisuus sekä kyky irrottaa kalsiumia hydroksiapatiitista, joka simuloi hammaskiillettä. Neljän juoman vaikutus kiilteeseen havainnollistettiin elektronimikroskooppikuvantamisella (SEM). Verrokkeina käytettiin tislattua vettä sekä Coca-Colaa ja Pepsiä.

Tutkimuksesta selviää, että kaikki tutkitut juomat hajottivat hydroksiapatiitin rakennetta vapauttaen kalsiumia, ja 22 juomaa vapautti kalsiumia jopa enemmän kuin kolajuomat. Vapautuvan kalsiumin pitoisuus vaihteli 16,1 ja 917 mg/l välillä.

Kombucha on sokeroidusta teestä käyttämällä valmistettava juoma. Kombuchaa markkinoidaan terveysjuomana, sillä se sisältää probiootteja.

Kombuchojen pH-arvot (2,82–3,66) olivat matalampia kuin jääteiden (2,94–4,86). Vapautuvan kalsiumin määrä oli sitä suurempi, mitä matalampi juoman pH oli (rs= -0,406, p=0,032), tutkimuksessa selviää. Kombuchojen fluoridipitoisuudet olivat 0,026–0,075 ppm ja jääteiden puolestaan 0,050–0,455 ppm. Kaikki tutkitut juomat aiheuttivat SEM-kuvissa näkyvää kiilteen pinnan etsautumista.

– Valmiita teejuomia voitaneen pitää hammaseroosion riskitekijöinä. Etenkin kombuchat näyttäisivät aiheuttavan jopa enemmän eroosiivista kulumista kuin kolajuomat, tutkijat toteavat tiedotteessa.

Lähde:

Lind E, Mähönen H, Latonen R-M, Lassila L, Pöllänen M, Loimaranta V, Laine M. Enamel erosion by commercial ice-tea beverages and kombucha in vitro.

https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/ajankohtaista/ajassa/tiedote-hampaita-kuluttava-eroosio-yleistyy-miten-sita-voi-estaa#.Y6wdMXZBw2x

 

 

 

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.