Huomaamaton ientulehdus voi aiheuttaa matala-asteista tulehdusta, joka vaikuttaa koko kehon terveyteen.

Huomaamaton ientulehdus voi aiheuttaa matala-asteista tulehdusta, joka vaikuttaa koko kehon terveyteen.

Suunterveys linkittyy koko kehon terveyteen 

Suunterveys ja yleisterveys kulkevat käsi kädessä. Jos suussa on piilevä pitkäaikainen infektio, voi se aiheuttaa elimistössä matala-asteisen tulehduksen. Matala-asteisella tulehduksella puolestaan on haitallisia vaikutuksia yleisterveyteen. Tulehdus voi olla valloillaan elimistössä siten, että sitä ei edes tiedosta.

Matala-asteinen tulehdus 

Matala-asteinen tulehdus tai hiljainen tulehdus (low-grade inflammation) on monella suomalaisella aikuisella. Hiljainen tulehdus kehossa ei ole sairaus, vaan tila, jossa elimistö reagoi jatkuvaan ulkoiseen ärsytykseen erittämällä tulehdusvälittäjäaineita. Ulkoinen vaikutus voi olla esimerkiksi hampaiden  taudinaiheuttajien aiheuttamaa. Bakteerit ärsyttävät ikeniä, ja aiheuttavat ientulehdusta. Hoitamaton ientulehdus ja sen aiheuttama tulehdusta lisäävien ja ylläpitävien tekijöiden jatkuva läsnäolo aiheuttaa matala-asteista tulehdusta ja lisää riskiä sairastua yleissairauksiin. 

Perusterveelle ihmiselle suun tulehdus ei aiheuta välitöntä vaaraa, sillä elimistön immuniteetti puolustautuu infektiota vastaan. Kun tulehduksen hälytysmerkit jäävät huomaamatta ja tulehdus hoitamatta, se pääsee kuitenkin etenemään, ja tulehdus voi siirtyä hampaita leukaluuhun kiinnittäviin kudoksiin. Silloin myös bakteerit ja tulehdusvälittäjäaineet pääsevät verenkierron mukana leviämään eri puolille kehoa, ja hiljainen tulehdus jää pitkäaikaiseksi tilaksi. 

Parodontiitti on salakavala sairaus

Parodontiitti on suussa piilevä pitkäaikainen infektio, jossa hampaiden kiinnityskudokset tulehtuvat. Tulehdus kytee näkymättömissä, ja saattaa olla aluksi vähäoireinen. Merkkejä iensairaudesta voivat olla esimerkiksi pahanhajuinen hengitys, ienverenvuoto hammasvälejä puhdistaessa, ja syventyneet ientaskut. Parodontiittiin liittyy suun oman mikrobiston bakteerien tasapainon järkkyminen, joka osaltaan ylläpitää iensairautta. Jos parodontiittia ei hoida, se johtaa lopulta hampaiden irtoamiseen.

Parodontiitti vaikuttaa yleisterveyteen, sillä bakteerit pääsevät verenkierron kautta leviämään tulehtuneista hampaan kiinnityskudoksista muualle elimistöön. Parodontiittia aiheuttavat bakteerit ja suun  tulehdukseen liittyvät välittäjäaineet kykenevät muun muassa aiheuttamaan tulehduksen verisuonten sisäseinämissä. 

Riskitekijöinä parodontiitille ovat erityisesti huono suuhygienia, tupakointi ja perinnöllinen alttius. Parodontiittia sairastaa lähes kaksi kolmasosaa miehistä ja yli puolet naisista. Iensairaudet ovatkin kansanterveydellinen haaste.   

Sairas suu voi johtaa moniin sairauksiin 

Monien yleissairauksien riski kasvaa, mikäli suussa on iensairaus. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi sydän-ja verisuonisairaudet, tyypin 2-diabetes ja reuma. Lisäksi tutkimuksissa on todettu iensairauden olevan yhteydessä myös Alzheimerin tautiin ja Parkinsonin tautiin. 

Parodontiitti on tutkimuksissa yhdistetty esimerkiksi  verenpainelääkityksen vaikutuksen huononemiseen. Parodontiitti on ollut tutkimusten mukaan yhteydessä aivoverisuonitauteihin, sepelvaltimotautiin, akuuttiin sydäninfarktiin ja aivohalvaukseen. Mitä vaikeampi parodontiitti on, sitä suurempi on sydän-ja verisuonitautiriski. 

Terve, tulehduksesta vapaa suu on erityisen tärkeä henkilöille, jotka ovat menossa esimerkiksi sydän- tai tekonivelleikkaukseen. Suun infektiot voivat aiheuttaa sen, että bakteerit kulkeutuvat verenkierrossa leikkausalueelle ja lisäävät komplikaatioriskiä. 

Miten ehkäistä ien-ja kiinnityskudossairauksia? 

Paras tapa ehkäistä ien- ja kiinnityskudossairauksia on hyvä suuhygienia, terveelliset ruokailutottumukset, tupakoimattomuus ja säännölliset hammaslääkärikäynnit. Janojuomana on hyvä juoda vettä, ja säännölliset ruokailuajat pitävät päivän happohyökkäyksien määrän kohtuullisena.  Suunterveydestä huolehtiminen on paras ja kustannustehokkain tapa ennaltaehkäistä suun infektioita.

Yleisiä ja tärkeitä asioita hyvässä suuhygieniassa on hampaidenpesu aamuin illoin fluorihammastahnalla, hammasvälien puhdistaminen kerran päivässä ja ksylitolituotteiden käyttö. Lumoral-hoito on suunniteltu toteutettavaksi kotona, joten se sopii mainiosti parantamaan suuhygieniaa. Hoito koostuu kolmesta helposta vaiheesta ja vie vain kymmenen minuuttia. Parhaat tulokset saavutetaan käyttämällä laitetta vähintään kahdesti viikossa, mutta eron hampaiden puhtaudessa huomaa jo ensimmäisen käyttökerran jälkeen. 

Ennaltaehkäise bakteerien aiheuttamat suun sairaudet Lumoralin avulla

Lumoral on monipuolinen ja tehokas lääkinnällinen laite tehostamaan suuhygieniaa. Se vähentää hammaskiven muodostumista, ehkäisee ientulehduksia, hoitaa tulehtuneita ikeniä ja raikastaa hengityksen.

Lumoral ennaltaehkäisee parodontiittia sekä tukee ammattimaista parodontiitin hoitoa. Säännöllinen Lumoralin käyttö vähentää vahingollista bakteerikantaa ja hoitaa ientulehdusta. Kun ientulehdus saadaan hoidettua pois varhaisessa vaiheessa, ei parodontiitti pääse kehittymään.

Mikäli parodontiitti on jo ehtinyt kehittyä, Lumoral auttaa vähentämään parodontiittia ylläpitävää bakteerikantaa suussa. 
Jos hammaslääkäri on todennut parodontiitin, sinun on hyvä käydä säännöllisesti suunterveyden ammattilaisen luona. Jokaisessa hoidon vai heessa keskeistä on myös huolellinen omahoito. Tehokkainta on yhdistää suunterveyden ammattilaisten antama hoito ja tehostettu omahoito kotona. Lumoral-hoito auttaa pääsemään tehokkaampiin tuloksiin. 

Valoaktivoitava Lumorinse-suuhuuhde sopii jatkuvaan käyttöön

Lumorinse-suuhuuhde kohdistaa vaikutuksensa vain haitallisiin bakteereihin tukien suun normaalia bakteeritasapainoa. Se on tutkitusti tehokas ja turvallinen lisä suun hygieniaan. Lumorinse ei myöskään aiheuta värjäymiä hampaissa, makuhäiriöitä tai suun kuivumista. 

Lähteet:

Parodontiitti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä.
Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Cecoro G, Annunziata M, Iuorio MT, Nastri L, Guida L. Periodontitis, Low-Grade Inflammation and Systemic Health: A Scoping Review. Medicina (Kaunas). 2020 May 30;56(6):272. doi: 10.3390/medicina56060272. PMID: 32486269; PMCID: PMC7353850.


Papapanou PN, Susin C. Periodontitis epidemiology: is periodontitis under-recognized, over-diagnosed, or both? Periodontol 2000. 2017 Oct;75(1):45-51. doi: 10.1111/prd.12200. PMID: 28758302.

Nikinmaa S, Moilanen N, Sorsa T, Rantala J, Alapulli H, Kotiranta A, Auvinen P, Kankuri E, Meurman JH, Pätilä 197 T. Indocyanine Green-Assisted and LED-Light-Activated Antibacterial Photodynamic Therapy Reduces Dental 198 Plaque. Dent J (Basel). 2021 May 3;9(5):52. doi: 10.3390/dj9050052. PMID: 34063662; PMCID: PMC8147628.

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.

Äitienpäivä – Katso tarjoukset! Äitienpäivä – Katso tarjoukset!