Hyvin nukuttu yö tukee suunterveyttä

Hyvin nukuttu yö tukee suunterveyttä

Suunterveys voi vaikuttaa uneen, mutta unen määrä ja laatu voi tutkijoiden mukaan vaikuttaa myös suun ja hampaiden terveyteen. Nukkuminen antaa keholle aikaa levätä, latautua ja parantua, joten se on yleisterveyden kannalta hyödyllistä aikaa. Riittävä yöuni voi tutkimusten mukaan auttaa jopa ehkäisemään suun vakavien iensairauksien puhkeamisen.

Turun yliopiston unitutkija, psykologi, FT, Saana Myllyntaustan mukaan suunterveyden ja nukkumisen välistä yhteyttä on vielä melko vähän tutkittu. Hieman enemmän on selvitetty yhteyttä nimenomaan siitä näkökulmasta, miten unen laatu ja erityisesti erilaiset unihäiriöt ovat yhteydessä suunterveyteen.  

Yksi yleinen riittämättömään yöuneen liittyvä suunterveyden ongelma on suurentunut riski sairastua iensairauteen. Clinical Oral Investigations-tutkimuksen mukaan niillä henkilöillä, jotka raportoitoivat unihäiriöistä oli myös kohonnut riski saada ientulehdus. Tutkijoiden mukaan ientulehdus voi johtua palauttamattomasta unesta, joka voi saada elimistön vapauttamaan tulehdushormoneja. Tutkimukseen osallistui 42 539 ihmistä.

Matala-asteinen tulehdus väsymyksen taustalla?

Alustavia tuloksia on saatu myös siitä, että erilaiset unihäiriöt ja liian vähäinen uni (< 7 h/yö) saattavat olla riskitekijä vakavan ientulehduksen eli parodontiitin kehittymiselle. Myllyntaustan mukaan yksi selitys tälle voi olla se, että unihäiriöt vaikuttavat elimistön immuunijärjestelmään ja univaje altistaa elimistön matala-asteiselle tulehdukselle.

Kehon matala-asteinen tulehdus on tila, jossa elimistö reagoi ärsytykseen erittämällä välittäjäaineita. Vaikka kehon ”vaimea” tulehdus ei ole itsessään sairaus, tulehduksen pitkittyessä se muuttuu haitalliseksi.

Parodontiitti on suussa muhiva matala-asteinen tulehdussairaus, jonka seurauksena hampaita leukaluuhun kiinnittävät säikeet voivat katketa ja hammas saattaa irrota. Sekä matala-asteinen tulehdus että parodontiitti ovat yhteydessä muun muassa kohonneeseen kakkostyypin diabeteksen puhkeamisen sekä sydän- ja verisuonitautien riskiin.

HUS sydänkirurgi ja tutkija Tommi Pätilän mukaan yli puolella suomalaisista on suussaan parodontiitti. Sen merkkejä ovat esimerkiksi punoittavat ikenet, ienverenvuoto ja pahanhajuinen hengitys.

– Jopa yli 10 %:lla väestöstä on vaikea-asteinen parodontiitti suussaan. Tällöin tulehtunut alue hampaan kiinnityskudosten ympärillä voi olla jopa kämmenen kokoinen. Lievemmissäkin tapauksissa elimistön matala-asteista tulehdusta aiheuttavaa tulehtunutta “haavapintaa” on, mutta vähemmän, kertoo HUS sydänkirurgi ja tutkija Tommi Pätilä.

Hammas- ja iensärky valvottaa

Saana Myllyntausta korostaa, että unen ja suunterveyden välinen yhteys on kaksisuuntainen. Huono suun terveys voi aiheuttaa ongelmia, jotka vaikuttavat unen laatuun. Riittävä uni voi toisaalta auttaa ehkäisemään ien- ja tukikudossairauksia, kuten parodontiittia.

– Yleisesti tiedetään, että kipu on yksi merkittävä unen laatua heikentävä tekijä. Hammassärky ja muut kiputilat suussa voivat siis häiritä unta. Kivusta voi syntyä myös ikävä noidankehä, sillä univaje heikentää kivunsietokykyä. Tämä voi sitten taas entisestään altistaa kiputuntemuksille ja heikentää unen laatua, Myllyntausta kuvailee.

Turun yliopiston unitutkija, psykologi, FT, Saana Myllyntausta.

Vuonna 2018 Health-lehdessä julkaistu japanilainen tutkimus havaitsi suoran yhteyden huonon suun terveyden ja huonon unenlaadun välillä. Tutkimukseen osallistui 51 henkilöä, jotka olivat 55-vuotiaita tai vanhempia. 

Viime vuonna julkaistun katsauksen perusteella on puolestaan nähtävissä, että unen laatu on heikompaa parodontiittia sairastavilla verrattuna henkilöihin, joilla ei ole suussaan ienperäistä tulehdussairautta.

Huono uni voi johtaa ientulehdusten ohella moniin muihinkin suunterveyteen liittyviin ongelmiin, Myllyntausta muistuttaa. Nukkuessamme syljeneritys hidastuu ja erilaisia leukojen liikkeitä, nieleskelyä ja unessa puhumista saattaa esiintyä. Nukkuessasi nieleskelet vähemmän, mikä voi aiheuttaa bakteerien kertymistä ja pahanhajuista hengitystä herätessäsi aamulla.

Huonosti nukuttu yö voi liittyä myös hampaiden narskutteluun tai yhteen puristamiseen – niin sanottuun unibruksismiin, josta voi aiheutua hampaiden herkkyyttä ja päänsärkyä. Myllyntaustan mukaan purentaongelmien ohella unibruksismiin liittyy korkea stressitaso – mitä stressaantuneempi henkilö on, sitä todennäköisempää on, että hän myös narskuttelee hampaitaan yön aikana.

Tämä voi ajan myötä tuhota hammaskiillettä ja aiheuttaa kivuliasta hammasherkkyyttä, joka omalta osaltaan häiritsee unta ja aiheuttaa sen, että henkilö herää usein yöllä ja on päivällä väsynyt.

 Uniapnea selville suuhygienistikäynnillä

Tutkimusten mukaan unibruksismia sairastavalla on suurempi riski sairastua uniapneaan. Uniapnealla tarkoitetaan unenaikaisia (väh. 10 sek) hengityskatkoja, jolloin sisäänhengitys estyy nukkuessa hetkeksi ylähengitysteiden ahtauden vuoksi. Sairauden keskeisimpiä oireita ovat kuorsaus, todistetusti pysähtynyt hengitys ja liiallinen uneliaisuus päivällä.

Myllyntaustan mukaan uniapneapotilailla on muita todennäköisemmin myös parodontiitti suussaan. Molemmat sairaudet ovat yhteydessä sydän- ja verisuonitautien riskiin. Vaikka uniapnean diagnosointi kuuluu lääkäreille, voivat hammaslääkärit ja suuhygienistit havaita uniapneariskin seulontatyökalujen avulla. Näitä ovat esimerkiksi Mallampati-luokittelu, Uneliaisuus-kysely sekä STOP-BANG-kysely.

– Potilaat käyvät todennäköisemmin useammin ja säännöllisemmin hammaslääkärissä ja suuhygienistillä kuin yleislääkärin vastaanotolla. Suuhygienistit voivatkin hammaslääkärien ohella olla ensimmäisiä, jotka havainnoivat myös potilaan yleisterveydentilaa, sanoo Myllyntausta.

Myllyntaustan mukaan hammas- ja iensäryn ohella esimerkiksi leukakipu voi häiritä unta. Jos leukakipu johtuu infektiosta, se voi levitä muille alueille lisäten epämukavuutta ja vaikeuttaen nukkumista. Myös hampaiden reikiintyminen voi häiritä unta, sillä siitä aiheutuva kipu voi vaikeuttaa nukkumaanmenoa. 

Miten edistää suun terveyttä ja parantaa unen laatua? 

Tutkijoiden mukaan hampaiden harjaaminen päivittäin voi auttaa vähentämään uniapnean mahdollisuutta. World Biomedical Frontiers -lehdessä julkaistiin vuonna 2013 turkkilainen tutkimus, jossa todettiin, että ihmisillä, jotka eivät harjaa hampaitaan päivittäin, oli suurempi uniapnean riski. Tutkimukseen osallistui 165 potilasta.

Vuonna 2017 Clujul Medicalissa julkaistu tutkimus puolestaan viittaa siihen, että hammaslangan käyttö voi parantaa unta. Tässä tutkimuksessa tutkijat tutkivat 230 hammaslääketieteen opiskelijaa. Tutkijat havaitsivat, että ne osallistujat, jotka käyttivät hammaslankaa päivittäin, nukkuivat hyvin ja olivat verkkokkiryhmän osallistujiin verrattuna energisempiä. Toisaalta ne, joilla suunterveys oli huonolla tolalla, olivat alttiimpia uniongelmille ja väsymykselle. 

Säännölliset hammaslääkärikäynnit ovat tärkeitä hammasterveyden kannalta, koska suun ongelmien merkit ja oireet voidaan tunnistaa niiden varhaisessa vaiheessa. Unihäiriön aiheuttamien suunterveyteen liittyvien ongelmien yleisyyden vuoksi hammaslääkäri tai hammashygienisti voi olla ensimmäinen, joka havaitsee potilaan uneen liittyvän ongelman. Jos hammaslääkäri huomaa potilaallaan unihäiriöön liittyviä ongelmia, he puuttuvat suun oireisiin ja ohjaavat potilaansa lääkärin vastaanotolle jatkohoitoa varten.

On hyvä muistaa, että myös alkoholi ja tupakka vaikuttavat suun terveyteen ja uneen negatiivisesti. Alkoholi rentouttaa kurkun lihaksia, mikä lisää kuorsaamisen ja hengitysvaikeuksien mahdollisuutta!

***

Unitutkija mukana Suuhyhygienisti 2022 -päivillä!

Saana Myllyntausta piti syksyn Suuhygienistipäivät 2022 -tapahtumassa esityksen Hyvää unta – miksi ja miten tukea terveyttä nukkumalla hyvin, jossa hän kertoi hammasterveyden ammattilaisille unen ja terveyden välisestä yhteydestä sekä siitä, miten uni voi näyttäytyä suuhygienistin työssä esimerkiksi uniapneasairauteen liittyvänä kiskohoitona.

Suuhygienistipäivillä useampi suuhygienisti mainitsi, että uneen liittyvät ongelmat nousevat esiin myös vastaanotolla. Tämä riippuu varmasti paljon myös asiakaskunnasta ja esimerkiksi heidän iästään, Myllyntausta sanoo.

Saana Myllyntaustan muistilista:

 • Kaikki kohtaavat nukkumisen ongelmia jossain kohtaa elämäänsä
 • Unen määrä ja laatu vaikuttavat niin seuraavan päivän toimintakykyyn kuin pitkällä aikavälillä. Silti nukkumisen sijaan aikaa käytetään helposti muihin aktiviteetteihin, kuten töiden tekemiseen, television katseluun ja sosiaaliseen median. Miksi näin?
 • Unen tarve on yksilöllinen
 • Tärkeintä on, että herätessä olo on levännyt ja palautunut ja että väsymys ei rajoita toimintakykyä päivällä
 • Olennaista on pohtia, kuinka paljon unta itse tarvitsee ja varata sille riittävästi aikaa.

 

Lähteitä:

Sleep Opolis. Paul Watson. Care of Your Mouth Can Help Improve Your Sleep — Here’s How. 12.4.2022. 

Delta Dental of California & Affiliates - Grin 2022.

Francisco Wilker Mustafa Gomes Muniz, Natália Marcumini Pola, Caroline Fernandes e Silva, Fernanda Gonçalves da Silva, Maísa Casarin, Are periodontal diseases associated with sleep duration or sleep quality? A systematic review, Archives of Oral Biology, Volume 129, 2021, 105184,
ISSN 0003-9969

   

  Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

  Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.