Euroopan parodontologian liitto (EFP): "Ehkäisevä suun terveydenhuolto tuo yhteiskunnalle säästöä"

Euroopan parodontologian liitto (EFP): "Ehkäisevä suun terveydenhuolto tuo yhteiskunnalle säästöä"

Euroopan parodontologian liiton (EFP) tilaaman raportin mukaan 4,9 prosenttia maailmanlaajuisista terveydenhuoltokuluista käytetään ehkäistävissä olevien suusairauksien, kuten ientulehduksen, karieksen ja hampaiden menetysten hoitoon. Ennaltaehkäisevä lähestymistapa suusairauksien hoidossa tuo merkittäviä säästöjä yhteiskunnille erityisesti silloin, kun toimenpiteet kohdennetaan taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevaan väestönosaan.

Economist Impact -tutkimuslaitoksen toteuttama "Time to put your money where your mouth is: addressing inequalities in oral health" -raportti paljastaa, että karieksen ja vakavan ientulehduksen, parodontiitin, yhteenlaskettu esiintyvyys on jo ylittänyt niin kutsuttujen ei-tarttuvien sairauksien (NCD) yhteenlasketun globaalin esiintyvyyden. Näitä sairauksia ovat muun muassa mielenterveyshäiriöit, sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, krooniset hengityselinsairaudet sekä syöpä.

Ennaltaehkäisevä suunhoito tuo säästöä

Raportissa esitellään uusi suusairauksien ehkäisyn ja hoidon kustannuslaskentamalli. Sen mukaan ehkäistävissä olevat suusairaudet vievät maailman vuosittaisista terveydenhuoltomenoista yhteensä noin 357 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Ennaltaehkäistävät suusairaudet koskettavat liian monia ihmisiä ympäri maailmaa. Hammaskaries vaikuttaa yli kahteen miljardiin ihmiseen maailmanlaajuisesti, ja vakava ientulehdus koskettaa yli miljardia ihmistä. Tämän vuoksi EFP:n raportti korostaa kiireellistä tarvetta toimia globaalin suunterveyden tilan parantamiseksi.

Suunterveyttä uhkaavien tekijöiden, kuten sokeripitoisen ruokavalion, tupakan ja alkoholin käytön välttämistä suositellaan – ei pelkästään suusairauksien vähentämiseksi, mutta myös yleisterveyden kohentamiseksi ja ei-tarttuvien tautien ehkäisemiseksi.

Suun- ja yleisterveyden välinen linkki tiivistyy

Tieteellinen näyttö suun infektioiden vaikutuksista yleisterveyteen kasvaa jatkuvasti, ja uutta tietoa kertyy siitä, miten suun infektiot vaikuttavat kehon terveyteen. Tätä tietoa tulisi hyödyntää entistä laajemmin terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa.

Esimerkiksi Turun yliopiston tuoreesta väitöskirjasta selviää, että huono suuhygienia lisää sairaalahoitoa vaativien pään ja kaulan alueen syvien infektioiden riskiä. Kyseisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että panostukset suun terveyteen ja hammashoitoon voivat vähentää infektioiden aiheuttamia kustannuksia, komplikaatioita ja jopa kuolleisuutta.

Tätä suunterveyden ja yleisterveyden välistä selkeää yhteyttä myös EFP korostaa.

– Raporttimme on oikea-aikainen muistutus siitä, että ei ole kokonaisterveyttä ilman suun terveyttä. Suun sairaudet ovat ohittaneet kaikki muut ei-tarttuvat sairaudet maailmanlaajuisesti, ja enemmistölle ihmisistä ientulehdus ja hampaiden reikiintyminen ovat täysin ehkäistävissä. EFP kehottaa päättäjiä ja budjettivastaavia laittamaan rahansa sinne, missä heidän suunsa on, sanoo Nicola West, EFP:n pääsihteeri.

West muistuttaa, että nyt on "aika ottaa ientulehdus vakavasti". Tämä merkitsee huolellisen ennaltaehkäisevän suuhygieniarutiinin omaksumista. Suusairauksien ennaltaehkäiseminen edellyttää huolellista kotona suoritettavaa omahoitoa ja myös varhaisen suusairauden diagnoosin saamista.

Raportissa esitellään myös viitekehys, joka yksityiskohtaisesti kuvaa kariesin etenemistä terveestä hampaasta pahasti karioituneeseen hampaaseen. Tämä innovatiivinen malli esittelee ehkäiseviä toimenpiteitä, kuten suuhygienian ylläpitämistä fluorihammastahnalla ja paikallisen fluoridihoidon toteuttamista, jotta kariesin kehittyminen voidaan estää tai hidastaa.

Lumoral: mekaanisen harjauksen tueksi

Tarkka suun omahoito on keskeistä karieksen ja iensairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Esimerkiksi iän myötä suuhygieniasta huolehtiminen voi kuitenkin hankaloitua, kun näkökyky, muisti tai käden motoriikka alkavat heikentyä.

Lumoral-menetelmä on täsmäase suun mikroskooppista plakkia vastaan, joka tehostaa mekaanisen hampaiden harjauksen ja hammasvälien puhdistuksen vaikutusta. Lumoral-hoito tappaa sekä hampaiden reikiintymistä aiheuttavia Streptococcus mutans -bakteereja että ientulehdusbakteereja. (1).

Hammaslääkäreiden ja suuhygienistiliiton suosittelema Lumoral soveltuu suun terveyden ylläpitoon sekä suun sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn kotona (2). Lumoral hidastaa plakin muodostumista ja vähentää merkittävästi parodontiittia aiheuttavien bakteerien määrää hampaiden pinnoilta ja ienrajoista.

Myös jo julkaistut tutkimukset puhuvat hoidon puolesta. Kun markkinoiden tehokkainkin sähköhammasharja poistaa hampaiden haitallisesta bakteeristosta vain noin 65 %, Lumoral on suuhygieniamenetelmä, joka eliminoi yli 99 % biofilmin bakteereista (1, 2, 3).

 

Lähteitä:

 1. Pakarinen S, Saarela RKT, Välimaa H, et al. Home-applied dual-light photodynamic therapy in the treatment of stable chronic periodontitis (HOPE-CP)—three-month interim results. Dent J (Basel). 2022;10(11):206. doi:10.3390/dj10110206
 2. https://www.suuhygienistiliitto.fi/suomen-suuhygienistiliitto-suosittelee-lumoralia/
 3. Aggarwal N, Gupta S, Grover R, Sadana G, Bansal K. Plaque removal efficacy of different toothbrushes: a comparative study. Int J Clin Pediatr Dent. 2019;12(5):385-390. doi:10.5005/jp-journals-10005-1669 
 4. https://www.efp.org/publications/special-publications/the-burden-of-caries-and-periodontitis/

   

   

  Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

  Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.

  Äitienpäivä – Katso tarjoukset! Äitienpäivä – Katso tarjoukset!