Antibakteerinen kaksoisvalohoito: uusi ja tehokas lähestymistapa suun mukosiitin hallintaan

Antibakteerinen kaksoisvalohoito: uusi ja tehokas lähestymistapa suun mukosiitin hallintaan

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija Jessica Hentilä on syventävissä opinnoissaan tutkinut suun mukosiittia ja sen hoitoa. Suun mukosiitti on suun limakalvon tulehdustila, joka syntyy syöpähoidoista, kuten kemoterapiasta ja sädehoidosta. Se on yleinen haittavaikutus syöpää sairastavilla potilailla.

Suun mukosiitti ilmenee suun limakalvolla turvotuksena, punoituksena ja kivuliaina haavaumina, mikä voi johtaa vaikeuksiin syömisessä, hoitojen keskeytyksiin ja jopa vakaviin seurauksiin, kuten sepsikseen ja kuolemaan. Suun mukosiittia hoidetaan perinteisesti ennaltaehkäisyllä ja oireenmukaisella hoidolla, mutta tutkimuksen mukaan antibakteerinen kaksoisvalohoito voi tarjota uudenlaisen ja tehokkaan lähestymistavan suun mukosiitin hallintaan.

Hentilän lääketieteen kandidaatin tutkielma “Suun mukosiitti – Antibakteerinen kaksoisvalo suun mukosiitin hoidossa” keskittyi erityisesti antibakteerisen valon käyttöön suun mukosiitin hoidossa. Tutkimuksessaan Hentilä tarkasteli antibakteerista fotodynaamista terapiaa (aPDT: antibacterial photodynamic therapy) ja antibakteerista sinivaloa (aBL: aBL: antibacterial blue light) sekä näiden yhdistelmää – niin sanottua kaksoisvaloterapiaa. Nämä hoitomuodot perustuvat bakteerien epäselektiiviseen tappamiskykyyn.

Tutkimuksessaan Hentilä selvitti kaksoisvaloterapian tehokkuutta Streptococcus Oralista (S.Oralis) vastaan. S. Oralis on bakteerityyppi, joka on osallisena suun mikrobiomissa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kaksoisvalon avulla voidaan hävittää kaikki bakteeripesäkkeet, riippumatta aPDT:n ja aBL:n suhteellisista valon energioista.

Syöpähoitojen sivuoireet hallintaan

Suomessa joka kolmas sairastuu syöpään elinaikanaan. Syöpähoidoista aiheutuvat haittavaikutukset, erityisesti suun mukosiitti, ovat tärkeä tutkimuskohde. Tutkimuksen mukaan suun mukosiitti vaikuttaa useisiin syöpäpotilaisiin vaikuttaen negatiivisesti myös potilaiden elämänlaatuun. Perinteisistä hoidoista, kuten jääpalahoidosta ja suuhygienian ylläpidosta, ei aina ole riittävästi hyötyä, ja uusia hoitomuotoja tarvitaan.

Tutkimuksessa korostetaan, että suuhygienian ylläpito on edelleen tärkeä osa suun mukosiitin hoitoa, ja valohoitolaitteilla voi olla pysyvä rooli suun terveydenhoidossa. Vaikka suun mukosiitin merkityksen vähentäminen on pitkän aikavälin tavoite, valohoitolaitteiden tutkimus tarjoaa lupaavia näkymiä suun terveydenhoidon kehitykselle.

Lähde:

Hentilä, Jessica. "Suun mukosiitti – Antibakteerinen kaksoisvalo suun mukosiitin hoidossa." Lääketieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, 22.10.2023.

 

 

Lumoral-asiantuntijaklinikat ja jälleenmyyjät

Lumoral-hoidolla on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Ota yhteyttä ja liity alati laajenevaan asiantuntijaklinikoiden ja jälleenmyyjien verkostoomme.