Luonto on täynnä valon ja aineen vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä. Parhaiten tuntemamme valobiologinen ilmiö on fotosynteesi eli yhteyttäminen. Tämä ilmiö on elämämme perusta.

Myös Lumoral-menetelmä perustuu tällaiseen perusilmiöön. Fotodynaaminen reaktio on valobiologinen reaktio, jossa valon ja valoherkän aineen yhteisvaikutus eliminoi bakteereita.

Fotodynaaminen ilmiö on elämälle myös olennainen - kasvit käyttävät sitä immuunipuolustuksessaan suojautuessaan taudinaiheuttajilta. 

Tapahtumassa valoherkkä aine, jota kutsumme herkisteeksi, valon aktivoimana herkistää bakteerin valolle. Syntyy reaktiivista happea, jota vastaan bakteeri ei kykene puolustautumaan. Omissa soluissamme katalaasi-entyymi suojaa solua reaktiivisen hapen vaikutukselta. Bakteeriresistenssin kehittyminen reaktiivista happea vastaan on hyvin epätodennäköistä.

Menetelmää varten olemme kehittäneet patentoidun valon aallonpituuksien kombinaation ja molekyylitasolla muotoillun valoherkän aineen, jotka yhdessä ovat todennetusti tehokkaat kariesta ja ientulehdusta aiheuttavia bakteereja vastaan.

Valoherkkä aine on lääketieteellisissä fotodynaamisissa sovelluksissa laajasti käytetty ja hyvin turvalliseksi havaittu vihreä väriaine indosyaniinivihreä. Hienosäädimme vaikuttavana aineena toimivaa valoherkkää molekyyliä siten, että se kiinnittyy erinomaisesti plakkiin, joten valon vaikutus toteutuu plakissa tehokkaasti. Lisäksi valoherkkä aine on bakteeriselektiivinen.

Valotuksen jälkeen hampaat tulee huolellisesti harjata. Hampaiden pintaan jää kuolleita bakteereita, jotka tulee harjata pois. Plakki on menettänyt tavanomaisen kykynsä kiinnittyä tiiviisti alustaansa, joten plakki irtoaa helpommin ja hampaan pinta jää harjauksen jäljiltä puhtaammaksi.

Tässä vaiheessa tunnet Lumoralin ainutlaatuisen puhdistavan vaikutuksen sileytenä hampaiden pinnalla. Uusi plakki tarttuu hampaisiin hitaammin kuin ennen.