LUMORAL-PALVELUSOPIMUS

Määritelmät ja Soveltamisala

Tällä Sopimuksella on määritelty Sopijoiden eli asiakkaan (myöhemmin Sinä) ja Koite Health Oy:n (myöhemmin Koite Health) oikeudet ja velvollisuudet koskien Lumoralin, sisältäen laitteen ja Lumorinse-tablettien (myöhemmin Lumoral) käyttöä ja toimitusta (myöhemmin Palvelu). Palvelun voit tilata myös perheenjäsenen käyttöön (myöhemmin Käyttäjä). Muistathan, että olet aina kuitenkin vastuussa Lumoral-laitteesta, Lumorinse-tableteista, palvelumaksuista ja ohjeiden mukaisesta käytöstä.

Sopimuksen alkaminen

Palvelua koskeva sopimus voidaan laatia kirjallisesti tai sähköisesti. Palvelu tulee voimaan Koite Healthin hyväksyttyä Sinun Lumoral-tilauksesi. Halutessasi voit ladata itsellesi sopimuksen alkamishetkellä voimassa olevan palvelusopimuksen sähköisessä muodossa. Koite Healthilla on sopimusta tehtäessä oikeus tarkistaa Sinun luottotietosi. Tarvittaessa Koite Health voi pyytää sinulta ennen tilauksen hyväksymistä ennakkomaksun.

Minimisopimuskausi ja sopimuksen päättäminen

Minimisopimuskausi alkaa tilauspäivästä, ja päättyy tilauspäivästä 12 kuukauden ja kahden viikon kuluttua (päivissä ilmoitettuna minimisopimuskausi on 379 päivää, 365+14 päivää). Mikäli haluat päättää tämän sopimuksen minimisopimusajan päättyessä:

  • Ole yhteydessä Koite Healthin asiakaspalveluun sähköpostin välityksellä ennen 12 kk sopimusjakson päättymistä osoitteeseen info@koitehealth.com
  • Palauta käytössäsi oleva Lumoral-laite viikon sisällä sopimuksesi päättymisestä.

Voit palauttaa Lumoral-laitteesi ilman toimituskuluja noudattamalla asiakaspalvelun antamia ohjeita.

Ellet irtisano Sopimusta tai palauta Lumoralia ennen minimisopimuskauden päättymistä, niin Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuukauden irtisanomisajalla.

Käyttöösi toimitettava Lumoral-laite

Palvelusopimukseen kuuluu Lumoral-aloituspakkaus ja kolmen kuukauden välein lähetettävät Lumorinse-suuhuuhteet. Saat Lumorinse-tabletteja 30 annosta 3 kuukauden välein kotiisi lähetettynä. Määrä vastaa noin kahta hoitokertaa viikossa.

Koite Health toimittaa sinulle Lumoral-aloituspakkauksen sekä ensimmäisen erän Lumorinse-tabletteja 12 kk minimisopimusajan alussa. Lumoral-laite on Koite Healthin omaisuutta sopimusaikana, joten säilytäthän Lumoral-laitteen alkuperäisenä. Älä tee muutoksia Lumoral-laitteeseen. Käytä Lumoral-laitetta ainoastaan aloituspakkauksen mukana tulevan virtalähteen kanssa.

Lumoralin päivittäminen uuteen

Halutessasi voit päivittää veloituksetta käytössäsi olevan Lumoralin uuteen käyttämättömään Lumoraliin 24 kk kuluttua tämän sopimuksen alkamisesta, mikäli laitetta ei ole sopimusaikana vielä vaihdettu. Tee päivityspyyntö sähköpostitse info@lumoral.com.

Lumoralin käyttäminen

Lumoral on lääkinnällinen laite ja tarkoitettu sekä terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi, että kuluttajien omatoimiseen käyttöön. Ennen Lumoral-laitteen käyttöönottoa perehdy huolellisesti käyttöohjeeseen ja varmista, että tunnet Lumoralin käyttämiseen liittyvät rajoitukset. Lumoralin käyttötarkoitus on suun hygienian parantaminen sekä ientulehduksen, hampaiden reikiintymisen sekä suun mukosiitin ennaltaehkäisy. Lumoral on tehokas antibakteerien käsittely, jonka vaikutus kohdistuu hampaiden pinnalla ja ienrajassa olevaan plakkiin. Lumoral-laitetta käytetään ainoastaan yhdessä Lumorinse-suuhuuhteen kanssa. Lumorinse-tabletti liuotetaan veteen ja purskutellaan suussa ja syljetään pois ennen valon annostelua Lumoral-laitteella. Lopuksi hampaat puhdistetaan plakista hammasharjalla.

Lumoral-suukappaletta ei tule purra tai koettaa muokata puremalla. Jos suukappaleen pinnoite on vaurioitunut, laitetta ei tule käyttää.

Takuuhuolto

Voit ilmoittaa Lumoralin mahdollisesti tulevasta viasta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Mikäli vian korjaaminen edellyttää Lumoralin korvaamista toisella laitteella, niin huoltomme lähettää sinulle vaihtolaitteen 1-3 työpäivän aikana. Tällöin pyydämme lähettämään viallisen laitteen takaisin Koite Healthille tutkittavaksi.

Vaihto

Lumoralin toimitusaika on normaalisti 1-3 työpäivää. Vastaanotettuasi korvaavan Lumoral-laitteen tai virtalähteen, lähetä aikaisemmin käytössäsi ollut Lumoral tai virtalähde välittömästi korkeintaan viikon sisällä takaisin Koite Health:lle.

Kuluvien osien kuten suukappaleen tai virtalähteen vaihtaminen

Koite Health huoltotakuu kattaa myöskin kuluvat osat kuten suukappaleen ja virtalähteen. Palvelumme ei kata kuluvien osien korjaamista, mikäli kuluminen on aiheutunut tämän sopimuksen ”Lumoralin käyttäminen” -kohdan vastaisesta käytöstä. Ilmoita mahdollisesta korjaustarpeesta ajoissa.

Vahingoista aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen

Mikäli Lumoral vaurioituu, Sinun tai Käyttäjän toiminnasta johtuvan odottamattoman vahingon takia, Koite Health Palvelu kattaa Lumoral-laitteen ja sen osien korjaamisen. Huomaathan, että Sopimukseen sisältyvien veloituksettomien vahinkokorjauksien määrä on rajoitettu maksimissaan kahteen tapaukseen vuosittain. Mikäli vahinkoja sattuu useampia, veloitamme vahinkojen korjaamisesta palveluhinnastomme mukaisen maksun. Palvelumme ei kata tahallisesti aiheutettujen vaurioiden korjaamista, eikä kolmannen osapuolen aiheuttamien vaurioiden korjaamista. Voit ilmoittaa Lumoralin mahdollisesta vahingosta sähköpostitse asiakaspalveluumme kuten vioistakin. Älä käytä viallista tai vahingoittunutta Lumoral-laitetta. Sinun vastuullasi on, että käytössäsi oleva Lumoral on käyttöohjeiden mukaisessa kunnossa.

Vaaratilanteet

Mikäli Lumoral-laitetta käyttäessä tai sen seurauksena syntyy vaaratilanne, käyttäjän tulee ilmoittaa vaaratilanteesta Koite Healthille sekä paikalliselle valvovalle viranomaiselle. Suomessa lääkinnällisiä laitteiden turvallisuutta valvova viranomainen on lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskus Fimea.

Lumoralin häviäminen

Lumoral on Sinun vastuullasi. Mikäli Lumoral häviää, Sinun tulee maksaa Koite Healthille minimisopimusajan jäljellä olevien kuukausien kuukausimaksut ja Lumoral-verkkokaupan hinnaston mukainen korvaushinta laitteesta. Ilmoita varkauksista aina poliisille.

Palveluveloitukset

Sopimuksen mukaiset palveluveloitukset veloitetaan 30 päivän välein. Ensimmäinen veloitus tapahtuu palvelun tilauksen yhteydessä. Kuukausimaksun eräpäivä määräytyy tilauspäivän mukaan. Koska kalenterikuukausien pituus vaihtelee, kuukausiveloituksien eräpäivä voi vaihdella kuukausien välillä muutamalla päivällä. Varmistathan, että sinun luottokortillasi tai pankkitilillä on riittävästi katetta maksujen suorittamiseen.

Maksutietojen ylläpitäminen

Mikäli kuukausimaksujen maksamiseen käyttämäsi maksuvälineen tiedot muuttuvat, esim. kun saat uuden luottokortin vanhentuneen tilalle, päivitäthän tiedot viipymättä maksunvälittäjällemme ennen seuraavan Palvelumaksun erääntymistä. Luottokortti- ja muut maksuvälinetiedot tallennetaan vahvasti salattuina maksunvälittäjämme tietokantaan.

Palvelun käytön rajoittaminen

Koite Healthilla on velvollisuus pyynnöstä sulkea, rajoittaa tai estää palvelun käyttö, jos Sinä, Käyttäjä, toimivaltainen viranomainentai vakuutusyhtiö niin vaatii. Lumoralin sulkemisella tarkoitetaan palvelusopimuksen kautta saatavien kaikkien palveluiden estämistä.

Koite Health voi sulkea Palvelun taikka rajoittaa Palvelun käyttöä, jos

  • Et ole maksanut kyseisen palvelun erääntynyttä maksua kahden (2) viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä,
  • Et ole maksanut muun palvelun erääntyneitä maksuja kahden (2) viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä; tällöin palvelua ei suljeta, mutta näiden palvelujen käyttö estetään tai rajoitetaan,
  • Se on tarpeen väärinkäytösten tai vahinkojen estämiseksi; tällöin palvelua ei suljeta, mutta muiden palvelujen käyttö estetään tai sitä rajoitetaan,
  • Et toimita Sopimuksen solmimisen yhteydessä vaadittua ennakkomaksua tai vakuutta,
  • Sinut on asetettu konkurssiin tai viranomainen on todennut Sinut muutoin maksukyvyttömäksi, etkä aseta vaadittua kohtuullista vakuutta,
  • Et kehotuksesta huolimatta noudata muita kuin maksuja koskevia Sopimuksen mukaisia velvollisuuksia. Koite Health ei sulje tai rajoita palvelun käyttöä maksujen laiminlyönnin vuoksi, jos voit osoittaa maksun laiminlyönnin johtuvan yllättävästä sairaudesta, muusta siihen verrattavasta, Sinusta riippumattomasta syystä ja erääntynyt maksu maksetaan yhden (1) kuukauden kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä, tai olet tehnyt laskusta perustellun laskuhuomautuksen ja riidaton osa maksusta on maksettu määräaikana.

Etämyynnin peruutusoikeus

Verkossa tai puhelimessa tekemälläsi Sopimuksella on 14 vuorokauden etämyynnin peruuttamisoikeus. Jos päätät peruuttaa tekemäsi Sopimuksen, tulee sinun ilmoittaa asiasta ja palauttaa käyttöön saamasi Lumoral-laite avaamattomassa tuotepakkauksessaan Koite Healthille 14 vuorokauden sisällä Sopimuksen alkamisesta. Lumoral-aloituspakkauksen sinettien tulee olla vahingoittumattomat.

Tyytyväisyystakuu

Mikäli avaat Lumoral-aloituspakkauksen, sinulla on 30 vuorokautta lähetyksen vastaanottamisesta aikaa tutustua laitteeseen ja kokeilla sen käyttöä. Jos tänä aikana aikana päätät palauttaa tuotteen, voit tehdä sen Tyytyväisyystakuu-kampanjan ehdoilla. Jos et koe hyötyväsi tuotteesta, lähetä viesti asiakaspalveluumme, ja sovi laitteen palautuksesta. Kun olet lähettänyt laitteen 30 vuorokauden kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta, olet oikeutettu tilauksesi peruuttamiseen. Peruutamme tilauksesi kahden viikon kuluessa laitteen saapumisesta Koite Healthille. 

Sopimuksen irtisanominen ennen minimisopimusajan päättymistä

Minimisopimusaika on sitova. Sinulla on oikeus irtisanoa sopimus ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Ennen minimisopimusajan päättymistä irtisanoutuessa Sinun tulee maksaa minimisopimusajan jäljellä olevien kuukausien maksut ja palauttaa Lumoral-laite. 

Palveluun liittyvät ilmoitukset sekä Sinun irtisanomisoikeutesi muutostilanteessa

Sinun on huolehdittava siitä, että Koite Healthilla on ajan tasalla olevat yhteystiedot Sinusta ja Käyttäjästä, jolle olet antanut Lumoralin käyttöön. Koite Health lähettää sopimukseen liittyvät ilmoitukset kuten tiedon viivästyneistä maksuista tai Palvelumuutoksista sähköisesti ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen taikka matkaviestimen liittymänumeroon. Palvelun ja sen ominaisuudet tai sovellettavat ehdot voivat muuttua. Jos muutos on vahingoksesi, Sinulla on oikeus irtisanoa Palvelu päättyväksi heti kuukauden sisällä saatuasi tiedon olennaisesta Palvelua koskevasta muutoksesta. Ilmoitamme olennaisista Palvelun sisällön muutoksista viimeistään kuukautta ennen muutosta. Palveluun sovelletaan uusia sopimusehtoja niiden voimaantulosta alkaen. Jos muutos perustuu lainsäädännön muutokseen tai viranomaisen päätökseen, Koite Healthilla on oikeus toteuttaa muutos siitä päivästä lähtien, kun lain muutos tai viranomaisen päätös tulee voimaan.

Aineettomat oikeudet

Koite Healthin palveluihin ja tuotteisiin liittyvät aineettomat oikeudet kuten tekijänoikeudet, tuotemerkit ja patentit kuuluvat Koite Healthille tai kolmannelle taholle. Koite Health myöntää Sinulle rajoitetun käyttöoikeuden sopimuksen voimassaoloajaksi sopimuksen mukaiseen Palveluun sekä Sopimuksen perusteella toimitettujen ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin. Palvelua ja sen yhteydessä käyttöoikeuksin luovutettuja, Lumoral-laitetta ja sen osia, Lumorinse-tabletteja, ohjelmistoja, asiakirjoja ja muuta aineistoa on käytettävä Koite Healthin tai kolmannen tahon antamien ohjeiden mukaisesti ja vain sovittuun tarkoitukseen. Käyttöoikeuden päättyessä Koite Health voi pyytää Sinua palauttamaan tai hävittämään tämän muun aineiston ohjekirjat, muut asiakirjat tai ohjelmistot.

Ylivoimainen este

Koite Health ei vastaa sopimus- tai korvausvelvoitteestaan siltä osin kuin sopimuksen noudattamista estää tai viivästyttää ylivoimainen este.

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan seikkaa, jota Koite Health ei voinut ottaa lukuun sopimusta tehtäessä ja joka on Koite Healthista riippumaton. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvat olosuhteet, kansallinen poikkeustila, työselkkaus, luonnonmullistus, energiajakelun keskeytys, maksuliikenteen keskeytys, lainsäännös tai viranomaismääräys tai -päätös, ulkopuolisen aiheuttama laite- tai vastaava vahinko sekä edellä mainituista seikoista johtuvat sopijakumppanin toimitusvirheet. Jos sopimuksen täyttäminen estyy tai viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi, velvoitteen täyttämisaikaa jatketaan sen verran kuin olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Sinun vastuullasi ei ole sopimusvelvoitteiden täyttäminen ylivoimaisen esteen tapauksissa siltä osin kuin sopimuksen noudattamista estää tai viivästyttää ylivoimainen este, joita ovat esimerkiksi kansallinen poikkeustila, luonnonmullistus, maksuliikenteen keskeytys ja viranomaismääräys tai -päätös.

Erimielisyydet

Erimielisyydet tulee ensisijaisesti pyrkiä ensiksi ratkaisemaan Sopijoiden välisin neuvotteluin. Sinulla on oikeus nostaa kanne Koite Healthia vastaan Suomessa sijaitsevasi kotipaikan käräjäoikeudessa. Jos erimielisyyden ratkaisemiseen ei ole muutoin toimivaltaista tuomioistuinta, sopimusta koskevat riitaisuudet käsitellään Espoon käräjäoikeudessa. Sinulla on oikeus saattaa Sopimusta koskeva erimielisyys myös käsiteltäväksi Kuluttajariitalautakuntaan, jonka päätökset ovat luonteeltaan suosituksia.

Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa 20.7.2021 alkaen toistaiseksi Suomessa. Sopimusehdot ovat saatavissa Koite Healthilta maksutta.