100% tyytyväisyystakuu. Asiakaspalvelu auttaa: 050 306 5452. 100% tyytyväisyystakuu. Asiakaspalvelu auttaa: 050 306 5452.
Diabeetikko, tarkistuta suusi - parodontiitti on näkymätön vaiva

Diabeetikko, tarkistuta suusi - parodontiitti on näkymätön vaiva

Hoitamaton ientulehdus johtaa hampaiden tukikudosten sairauteen eli parodontiittiin. Tämä krooninen ikeniä vaurioittava bakteeri-infektio on hyvin yleinen vaiva aikuisilla. Vaikea parodontiitti vaivaa 10-15 % aikuisista ja keskivaikea 40-60 %. Diabeetikoilla sairaus on tätäkin yleisempi.

Vaikka parodontiitti haittaa terveyttä ja elämänlaatua monin tavoin, pulmallisinta on sen vähäiset oireet. Tutkimukset ovat osoittaneet, että diabetes on merkittävä riskitekijä parodontiitille. Diabeetikoilla on noin kolminkertainen riski sairastua parodontiittiin ja parodontiitin sekä korkean verensokerin välillä on suora yhteys.1

Kasvava määrä tieteellistä näyttöä osoittaa, että diabeteksen ja parodontiitin välillä on kaksisuuntainen vaikuttavuus, missä diabetes kasvattaa ientulehduksen riskiä ja ientulehdus vaikuttaa heikentävästi verensokerin säätelyyn. Sairastuvuus krooniseen munuaisten vajaatoimintaan on kolminkertainen vakavaa ientulehdusta sairastavilla diabeetikoilla kuin ei ientulehdusta sairastavilla diabeetikoilla.1

Vaikka ientulehdus vaikuttaa pääosin aikuisväestöön, altistaa tyypin-I diabetes myös parodontiitille. Kaikki diabetesta sairastavat, myös nuoret aikuiset ja lapset, ovat alttiimpia parodontiitille. 1

Kuinka parodontiitin kehittymistä voi ehkäistä ennalta?

Ientulehduksen ehkäisyn kulmakivenä on hyvä ja tehokas hammashygienia, sillä tulehdus kehittyy hampaan pinnalle ja ienrajaan kehittyvästä kroonisesta biofilmistä, mitä hammasharja tai hammaslanka eivät saa poistettua. Ientulehdus syntyy jokaiselle, jos plakkia kertyy riittävästi. Vaikka plakkia ei olisi edes silmällä havaittavaa määrää, on huomattava, ettei hampaan pinta ole täysin sileä. Bakteerit kiinnittyvät mikrometrien kokoisiin koloihin, jolloin hammasharjan harjakset eivät riitä poistamaan niitä sieltä.

 

Hammasharjan ja bakteerin koko eroa on demonstroitu yllä olevassa kuvassa, missä hampaan pintaan on piirretty muutaman kymmenen mikrometrin epätasaisuuksia ja yksittäinen hammasharjan harjas on esitetty puolikaaren muodossa. Kuva osoittaa, kuinka mahdotonta harjaksen on saavuttaa bakteereita, kun mikroskooppinen plakki jää hampaiden epätasaisuuksiin.

Lumoral on tutkitusti tehokas antibakteerinen menetelmä. Se tehoaa bakteereita ja biofilmejä vastaan myös jatkuvassa käytössä, eikä sitä vastaan muodostu resistenssiä. Tekninen suuhuuhde kiinnittyy tiukasti plakkiin, ja aktivoituu Lumoral-valoannostelijalla. Teknisen suuveden vaikutus ei perustu mekaaniseen poistoon vaan se vaikuttaa jokaiseen bakteeriin tehden erittäin tarkan puhdistusvaikutuksen.

Kuvassa vasemmalla on esitetty elektronimikroskooppikuva yhdestä Streptococcus mutans-bakteerista, jota on käsitelty Lumoral menetelmällä. Valolla aktivoitu tekninen suuvesi on tehnyt bakteerin pintakalvoon reiän ja tappanut sen. Kuolleet bakteerit eivät kykene muodostamaan uutta biofilmiä ja ne voidaan poistaa hammasharjalla ja vedellä huuhtelemalla.

Lisäksi Lumoralin sisältämä lähi-infrapunavalo stimuloi ienkudosta vahvistaen sitä ja nopeuttaen sen paranemista.2–4

Parodontiitin hoidon kulmakivi on riittävän tiheä ylläpitohoito hammaslääkärillä sekä säännöllinen kotona tapahtuva omahoito. Oma osuus on ratkaisevan tärkeää hoidon onnistumiselle. Jos hammaslääkäripalveluihin pääsy viivästyy, Lumoral parantaa merkittävästi omahoidon laatua. Hammaslääkärin vastaanotolla tapahtuvaan ylläpitohoitoon on palattava taas, kun se on mahdollista.

 

  1. Chee B, Park B, Bartold PM. Periodontitis and type II diabetes: A two-way relationship. Int J Evid Based Healthc. 2013. doi:10.1111/1744-1609.12038
  2. Nikinmaa S, Alapulli H, Auvinen P, et al. Dual-light photodynamic therapy administered daily provides a sustained antibacterial effect on biofilm and prevents Streptococcus mutans adaptation. PLOS ONE. 2020:2020.01.09.899963. DOI: 10.1371/journal.pone.0232775
  3. Yassaei S, Fekrazad R, Shahraki N, Shahraki N. Effect of Low Level Laser Therapy on Orthodontic Tooth Movement: A Review Article. Vol 10.; 2013. www.jdt.tums.ac.ir. Accessed June 20, 2019.
  4. De Freitas LF, Hamblin MR. Proposed Mechanisms of Photobiomodulation or Low-Level Light Therapy. IEEE J Sel Top Quantum Electron. 2016;22(3). doi:10.1109/JSTQE.2016.2561201